SPBUiR zaprasza na szkolenie o uczciwości i podstępie w umowach ubezpieczenia

0
285

15 grudnia odbędzie się szkolenie online „Prawda i kłamstwo, uczciwość i podstęp przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi prof. dr hab. Marcin Orlicki z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Obowiązek deklaracji ryzyka zgodnie z art. 815 kc.
 2. Zakres informacji, o które może pytać ubezpieczyciel.
 3. Wpływ sposobu zadania pytania na możliwość uznania odpowiedzi za kłamliwą.
 4. Wina umyślna i wina nieumyślna przy przekazywaniu nieprawdziwych informacji.
 5. Pytania o fakty a pytania o opinie.
 6. Pytania o przeszłość oraz teraźniejszość a pytania o przyszłość (plany).
 7. Przekazywanie informacji przez klienta oraz przez reprezentującego klienta brokera ubezpieczeniowego.
 8. Przekazywanie informacji przez ubezpieczonego w ubezpieczeniach na cudzy rachunek (w szczególności grupowych).
 9. Kłamstwo, zatajenie informacji, przekazanie informacji niepełnej, przekazanie informacji wprowadzającej w błąd ubezpieczyciela przez klienta oraz brokera.
 10. Sankcje za kłamstwo zgodnie z art. 815 kc oraz art. 8a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.
 11. Obowiązek aktualizowania informacji, o które ubezpieczyciel zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
 12. Automatyczne aktualizowanie informacji poprzez użycie narzędzi telemetrycznych.
 13. Sposób użycia przez ubezpieczyciela informacji pozyskanych przed zawarciem umowy oraz w czasie jej trwania.
 14. Kłamstwo ubezpieczającego a wysokość składki.
 15. Możliwość wykorzystania przez ubezpieczyciela przepisów kodeksu cywilnego o błędzie i o podstępie.
 16. Analiza potrzeb i wymagań klienta dokonana na podstawie informacji nieprawdziwych, niepełnych lub wprowadzających w błąd.
 17. Rekomendacja brokerska dokonana na podstawie informacji nieprawdziwych, niepełnych lub wprowadzających w błąd.
 18. Kwestia istnienia obowiązku brokera weryfikowania uzyskanych od klienta informacji.
 19. Wpływ nieprawdziwych informacji na kształt rekomendowanej przez brokera ochrony ubezpieczeniowej.
 20. Odpowiedzialność brokera wobec klienta za brak adekwatności ochrony ubezpieczeniowej, która została rekomendowana w oparciu o nieprawdziwe informacje.
 21. Odpowiedzialność klienta podającego brokerowi nieprawdziwe informacje wobec brokera.
 22. Sankcje wobec klienta, który zgłasza fikcyjny wypadek ubezpieczeniowy lub nieuczciwie/kłamliwie opisuje okoliczności wypadku ubezpieczeniowego celem wyłudzenia odszkodowania lub podwyższenia odszkodowania należnego.

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 10.00, a jego zakończenie na 14.00.

Link do rejestracji:

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia. Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

(AM, źródło: SPBUiR)