Warta rozszerza zakres produktu „Warta dla Ciebie i Rodziny”

0
447

Warta wprowadziła zmiany w swoim flagowym ubezpieczeniu życiowym „Warta dla Ciebie i Rodziny”. W nowej odsłonie produkt oferuje klientom szerszą ochronę.

Zakład tłumaczy, że odświeżenie polisy jest odpowiedzią na zmieniające się wymagania klientów, a wprowadzone pakiety dodatkowe pozwolą na lepsze dopasowanie zakresu ochrony do ich indywidualnych potrzeb. Nacisk został położony m.in. na wsparcie klientów w przypadku problemów ze zdrowiem.

W ramach rozszerzenia dodano pakiety dodatkowe.

– Proponujemy łącznie 9 pakietów dodatkowych, które zapewnią naszym klientom pomoc w przypadku problemów zdrowotnych. Przygotowaliśmy m.in. nowe pakiety rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku wystąpienia chorób onkologicznych, kardiologicznych czy też zarażenia się Covid-19. Oferują one dodatkowe świadczenia i uzupełnienie leczenia w przypadku zdiagnozowania danej choroby  – tłumaczy Marek Twardowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów Warty. – Dzięki temu nasza nowa odsłona ubezpieczenia życiowego, obok świadczeń finansowych, odpowiada na wzrost zapotrzebowania na usługi, takie jak pilna pomoc medyczna czy dodatkowe konsultacje lekarskie – dodaje.

W ramach zmian wdrożone zostały też wyższe świadczenia w pakietach dla osób poniżej 50. roku życia. 

– Widzimy, że w czasach gdy rośnie niepokój o zdrowie, na wartości zyskują produkty ochronne. Naszym celem jest zapewnienie klientom najlepszej, kompleksowej ochrony, która odpowie na ich potrzeby. Dlatego regularnie wdrażamy nowe rozwiązania. Przykładem takich działań jest nowość w produkcie dotycząca wypłaty świadczeń już za jeden dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu z powodu choroby – dodaje Marek Twardowski.

Zmiany weszły w życie 30 stycznia. Polisę będzie można kupić tradycyjnie u agenta w placówce lub zdalnie.

(AM, źródło: Warta)