Rumuński sąd wszczął postępowanie upadłościowe City Insurance

0
298

Sąd w Bukareszcie uwzględnił 9 lutego 2022 r. wniosek rumuńskiej Komisji Nadzoru Finansowego (ASF) o wszczęcie postępowania upadłościowego towarzystwa ubezpieczeniowego City Insurance. Tym samym, zgodnie z przepisami, polisy zakładu będą ważne maksymalnie przez 90 dni, do 11 maja 2022 r. – podał xprimm.com za 1asig.ro.

Urzędnicy ASF poinformowali, że większość polis OC City Insurance wygaśnie w najbliższych miesiącach (luty, marzec, kwiecień, maj).

Komisja stwierdziła niewypłacalność City Insurance i cofnęła mu zezwolenie na prowadzenie działalności we wrześniu ubiegłego roku. Złożyła też do sądu wniosek o wszczęcie postępowania likwidacyjnego wobec ubezpieczyciela.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych informowało wówczas, że roszczenia potencjalnych wierzycieli City Insurance można kierować do rumuńskiego Funduszu Gwarancyjnego dla Ubezpieczających (FGA). Wnioski składać można w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ważną polisą ubezpieczeniową wystąpiło w okresie pomiędzy datą cofnięcia zezwolenia a datą wypowiedzenia umów ubezpieczenia, ale nie później niż 90 dni od dnia ogłoszenia przez sąd postanowienia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego. 

– Zgodnie z rumuńskim prawem wierzyciele City Insurance mogą składać do FGA wnioski o odszkodowanie od dnia opublikowania decyzji ASF w Dzienniku Urzędowym Rumunii i maksymalnie do 90 dnia od chwili, w którym decyzja sądu o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stanie się prawomocna – tłumaczył Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

W przypadku roszczeń ubezpieczeniowych, które powstały po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, wnioski o wypłatę można składać w terminie 90 dni od dnia powstania roszczenia.

(AM, źródło: xprimm, gu.com.pl)