feed-image -

Aktualności
Union Investment TFI: 4,71 mld zł aktywów na koniec I półrocza
piątek, 06 lipca 2007 10:32
Union Investment TFI na koniec I półrocza miało 4,71 mld zł aktywów, podczas gdy na koniec ubiegłego roku było to 3,86 mld zł. W pierwszych sześciu miesiącach napływ nowych środków do funduszy wyniósł 200 mln zł, tymczasem plany na cały rok zakładają 600-700 mln zł.

- W czerwcu mieliśmy 4,71 mld zł aktywów, a dane z wczoraj mówią o prawie 4,8 mld zł. W pierwszym półroczu napływ nowych środków do funduszy wyniósł 200 mln zł, tymczasem prognozy zakładają, że będzie to 600-700 mln zł w skali roku - poinformowała prezes Małgorzata Góra na konferencji prasowej.

Dodała, że w drugim półroczu firma wprowadza nowe produkty, stąd większe w tym okresie oczekiwania napływu nowych środków, w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami roku.

( źródło: PAP)
Add a comment
 
ING NN Polska PTE S.A: zwiększenie udziału w LC Corp S.A
piątek, 06 lipca 2007 10:31
Zarząd LC Corp S.A. poinformował, że ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zwiększyło swoje zaangażowanie w akcje spółki.

Add a comment
Więcej…
 
ING NN Polska PTE S.A: zwiększenie udziału w LC Corp S.A
piątek, 06 lipca 2007 10:31
Zarząd LC Corp S.A. poinformował, że ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zwiększyło swoje zaangażowanie w akcje spółki.

Z chwilą zamiany praw do akcji spółki na akcje spółki udział ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny w kapitale zakładowym LC Corp S.A. wyniesie 6,05%, a ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny będzie uprawniony do 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów) głosów na walnym zgromadzeniu, co będzie stanowiło 6,05% ogólnej liczby głosów. Add a comment
 
Eureko: Ernst Jansen przejdzie na emeryturę od 1 października
piątek, 06 lipca 2007 10:23
{mosimage}Holenderski holding Eureko ( mniejszościowy udziałowiec  PZU ) ogłosił, że wiceprezes Ernst Jansen od 1 października 2007 r. przejdzie na emeryturę i obejmie stanowisko doradcy zarządu Eureko. Jednocześnie zachowa miejsce w radach nadzorczych szeregu spółek operacyjnych, pozostanie również członkiem rady nadzorczej PZU z ramienia Eureko.

Ernst Jansen odpowiadał głównie za spółki operacyjne Eureko poza granicą Holandii. Od chwili przekazania Gerardowi van Olphenowi 1 kwietnia 2007 r. wszystkich innych obowiązków w zakresie działalności zagranicznej Eureko, skupił się w pełni na sprawach związanych z inwestycją Eureko w PZU. W związku z tym będzie w dalszym ciągu zaangażowany na bieżąco w sprawy dotyczące sytuacji Eureko w Polsce. Od 1 października 2007 r. Gerard van Olphen będzie również odpowiedzialny za inwestycję w PZU.


Add a comment
Więcej…
 
Eureko: Ernst Jansen przejdzie na emeryturę od 1 października
piątek, 06 lipca 2007 10:23
{mosimage}Holenderski holding Eureko ( mniejszościowy udziałowiec  PZU ) ogłosił, że wiceprezes Ernst Jansen od 1 października 2007 r. przejdzie na emeryturę i obejmie stanowisko doradcy zarządu Eureko. Jednocześnie zachowa miejsce w radach nadzorczych szeregu spółek operacyjnych, pozostanie również członkiem rady nadzorczej PZU z ramienia Eureko.

Ernst Jansen odpowiadał głównie za spółki operacyjne Eureko poza granicą Holandii. Od chwili przekazania Gerardowi van Olphenowi 1 kwietnia 2007 r. wszystkich innych obowiązków w zakresie działalności zagranicznej Eureko, skupił się w pełni na sprawach związanych z inwestycją Eureko w PZU. W związku z tym będzie w dalszym ciągu zaangażowany na bieżąco w sprawy dotyczące sytuacji Eureko w Polsce. Od 1 października 2007 r. Gerard van Olphen będzie również odpowiedzialny za inwestycję w PZU.

Ernst Jansen ma 59 lat. Swoją karierę w holdingu rozpoczął w 1990 r. kiedy dołączył do Centraal Beheer Achmea, podmiotu zależnego od Eureko. W 1992 r. został członkiem zarządu spółki. W tym okresie odpowiadał głównie za spółki operacyjne Eureko poza granicami Holandii.

W związku z przejściem na emeryturę Ernsta Jansena zmianie ulegnie grono władz holenderskiego holdingu. Od 1 października 2007 r. w skład zarządu Eureko wchodzić będą: Maarten Dijkshoorn (prezes i dyrektor wykonawczy), Huub Hannen (wiceprezes), Gerard van Olphen ( członek zarządu ), Willem van Duin ( członek zarządu ) i Roel Wijmenga ( członek zarządu, dyrektor finansowy).

Holenderski holding Eureko posiada 33 proc. akcji ( minus 1 akcja) PZU z prawem nabycia dalszych 21 proc. akcji, co w związku ze sporem z polskim rządem w sprawie złamania umowy prywatyzacyjnej jest przedmiotem międzynarodowego postępowania arbitrażowego.

( źródło: „Puls Biznesu”, „Wprost 24” )
Add a comment
 
TFI: aktywa netto wzrosły w czerwcu do 138,99 mld zł
piątek, 06 lipca 2007 10:21
{mosimage}Jak wynika ze wspólnego raportu Analiz Online i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wartość aktywów netto zarządzanych przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) wzrosła do 138,99 mld zł na koniec czerwca, tj. o 7,0 mld zł w porównaniu z końcem kwietnia. Miesięczna dynamika aktywów wyniosła +6,8%,.

W czerwcu br. środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych po raz pierwszy przekroczyły wartość kont emerytalnych prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne. Według stanu na koniec czerwca OFE zarządzały aktywami netto w kwocie 138,29 mld zł Taką sytuację autorzy raportu przewidzieli w swoich prognozach z początku roku. W czerwcu TFI utworzyły i zarejestrowały do końca miesiąca jedynie trzy nowe fundusze, których łączne aktywa wyniosły 292 mln zł.


Add a comment
Więcej…
 
TFI: aktywa netto wzrosły w czerwcu do 138,99 mld zł
piątek, 06 lipca 2007 10:21
{mosimage}Jak wynika ze wspólnego raportu Analiz Online i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wartość aktywów netto zarządzanych przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) wzrosła do 138,99 mld zł na koniec czerwca, tj. o 7,0 mld zł w porównaniu z końcem kwietnia. Miesięczna dynamika aktywów wyniosła +6,8%,.

W czerwcu br. środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych po raz pierwszy przekroczyły wartość kont emerytalnych prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne. Według stanu na koniec czerwca OFE zarządzały aktywami netto w kwocie 138,29 mld zł Taką sytuację autorzy raportu przewidzieli w swoich prognozach z początku roku. W czerwcu TFI utworzyły i zarejestrowały do końca miesiąca jedynie trzy nowe fundusze, których łączne aktywa wyniosły 292 mln zł.

Najwyższą dynamiką wzrostu wartości zarządzanych aktywów w ubiegłym miesiącu ponownie mogą się pochwalić fundusze inwestujące na zagranicznych rynkach akcji (AKZ), których aktywa po wzroście o +21,3% przekroczyły 5,5 mld zł, osiągając 4,00% udziału w rynku.

Kolejne miejsce pod względem wzrostu wartości zarządzanych środków zajmują fundusze z grupy akcji polskich (AKP). Ich aktywa wzrosły w ciągu miesiąca prawie o +14,8%, przekraczając wartość 38,5 mld zł na koniec czerwca. Ponad 1/5 tych środków - 8,7 mld zł - to aktywa zgromadzone w funduszach małych i średnich spółek.

Na trzecim miejscu z 9-proc. dynamiką wzrostu aktywów uplasowały się fundusze alternatywne (ALT). Ich aktywa wyniosły 4,3 mld zł na koniec czerwca.

W pozostałych przypadkach zanotowany został wzrost na poziomie niższym niż dynamika całego rynku wynosząca 5,3%. Dotyczyło to lidera, czyli funduszy mieszanych (grupa MIP), których aktywa w maju wzrosły o +3,5% przekraczając poziom 37,3 mld zł.

Jeszcze wolniej rosły środki zgromadzone w funduszach stanowiących „polską specjalność", czyli funduszach stabilnego wzrostu (grupa SWP). Ich aktywa wzrosły do 28,2 mld zł co pozwoliło osiągnąć grupie 21,1% udziału w całym rynku.

Dodatnią dynamikę aktywów osiągnęły w czerwcu również fundusze mieszane zagraniczne (MIZ) - wzrost o 0,4% m/m do 1,13 mld zł, sekurytyzacyjne (SEK) - wzrost o 2,4% do 578,1 mln zł. oraz fundusze inwestujące w nieruchomości (NIE) - wzrost o 1,0% do 1,29 mld zł

Odnotowane zostały spadki aktywów w przypadku wszystkich grup do których należą fundusze pieniężne i gotówkowe oraz obligacyjne, niezależnie od tego czy ich inwestycje dotyczą bonów i obligacji denominowanych w złotówkach, euro, dolarach czy innych walutach. Z uwagi na rozpoczęty proces likwidacji jednego z funduszy z ochroną kapitału spadła również wartość aktywów zarządzanych przez fundusze zakwalifikowane do grupy pozostałych produktów.

 ( źródło: ISB )
Add a comment
 
Commercial Union: bardzo dobre wyniki funduszy ubezpieczeniowych i inwestycyjnych
czwartek, 05 lipca 2007 16:29
{mosimage}Zarówno klienci CU Życie, jak i CU TFI, którzy w ciągu ostatnich dziesięciu lub pięciu lat powierzyli pieniądze do zarządzania w funduszach kapitałowych lub inwestycyjnych, znacznie pomnożyli swój majątek. Największe korzyści odnieśli klienci, którzy wybrali fundusze z udziałem akcji, akceptując tym samym wysoki poziom ryzyka.

Szybki rozwój gospodarczy Polski, spadek bezrobocia i rosnące płace powodują coraz bardziej odczuwalny wzrost zamożności. W konsekwencji miliony Polaków poszukują najlepszych sposobów pomnażania oszczędności poprzez różne oferty instytucji finansowych. - Dynamika napływów środków do funduszy i gwałtownie rosnący udział funduszy akcji dowodzą, że Polacy przechodzą szybką lekcję inwestowania, co samo w sobie jest pozytywne. Jednak wyniki badań przeprowadzonych na nasze zamówienie pokazują też, że wielu klientów nie do końca poprawnie postrzega różne formy inwestowania, zbyt mocno akcentując zyski, a zbyt mało ryzyko. Jest potrzebą chwili, aby kłaść większy nacisk na lepsze rozumienie przez klientów relacji zysk a ryzyko – mówi Marek Przybylski, prezes CU TFI i CU Investment Management.

Add a comment
Więcej…
 
Commercial Union: bardzo dobre wyniki funduszy ubezpieczeniowych i inwestycyjnych
czwartek, 05 lipca 2007 16:29
{mosimage}Zarówno klienci CU Życie, jak i CU TFI, którzy w ciągu ostatnich dziesięciu lub pięciu lat powierzyli pieniądze do zarządzania w funduszach kapitałowych lub inwestycyjnych, znacznie pomnożyli swój majątek. Największe korzyści odnieśli klienci, którzy wybrali fundusze z udziałem akcji, akceptując tym samym wysoki poziom ryzyka.

Szybki rozwój gospodarczy Polski, spadek bezrobocia i rosnące płace powodują coraz bardziej odczuwalny wzrost zamożności. W konsekwencji miliony Polaków poszukują najlepszych sposobów pomnażania oszczędności poprzez różne oferty instytucji finansowych. - Dynamika napływów środków do funduszy i gwałtownie rosnący udział funduszy akcji dowodzą, że Polacy przechodzą szybką lekcję inwestowania, co samo w sobie jest pozytywne. Jednak wyniki badań przeprowadzonych na nasze zamówienie pokazują też, że wielu klientów nie do końca poprawnie postrzega różne formy inwestowania, zbyt mocno akcentując zyski, a zbyt mało ryzyko. Jest potrzebą chwili, aby kłaść większy nacisk na lepsze rozumienie przez klientów relacji zysk a ryzyko – mówi Marek Przybylski, prezes CU TFI i CU Investment Management.

W związku ze znakomitymi wynikami, osiągniętymi w minionych dziesięciu i pięciu latach przez większość swoich funduszy ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, grupa Commercial Union promuje obecnie swoje produkty inwestycyjne. Akcja obejmuje nowe materiały informacyjne dla klientów i agentów, kampanię reklamową oraz wprowadzenie w połowie lipca przez CU Życie nowego ubezpieczenia ze składką jednorazową Bonus VIP.

- Podczas promocji nie możemy oczywiście przemilczać znakomitych stóp zwrotu naszych funduszy w ostatnich latach, ale z drugiej strony staramy się mocno wyeksponować ideę długoterminowego inwestowania, czyli co najmniej w horyzoncie 5 lub 10 lat. Właśnie wyniki naszych funduszy za ostatnie 10 lat obejmują zarówno okresy hossy, jak i korekt oraz bessy na rynku akcji, są więc miarodajne jeśli chodzi o możliwe do uzyskania korzyści w rozwijającej się gospodarce. Co więcej, nasz model dystrybucji usług inwestycyjnych, przede wszystkim przez doświadczonych agentów ubezpieczeniowych, stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed zbyt krótkoterminowym i ryzykownym inwestowaniem. Agent zwykle osobiście zna klientów, więc jest emocjonalnie zaangażowany w to, aby ich decyzje inwestycyjne były racjonalne – podkreśla Marek Przybylski

CU Życie oferuje kilkanaście ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o bardzo zróżnicowanym profilu lokat – od funduszu gwarantowanego, przez bezpieczne, po wybitnie akcyjne. Towarzystwo oferuje specjalne fundusze dla instytucji prowadzących pracownicze programy emerytalne (PPE).

Fundusz Gwarantowany oferowany jest od jesieni 1992 roku – niedługo więc będzie można poznać jego 15-letnie stopy zwrotu, co będzie ewenementem na polskim rynku finansowym. Przez długi czas był on wiodącym funduszem CU Życie, najchętniej wybieranym przez klientów, ze względu na gwarancję niemalejącej ceny jednostki. Wiosną 1997 roku CU Życie wprowadziło kolejne trzy fundusze – Stabilnego Wzrostu, Zrównoważony i Międzynarodowy – których 10-letnie stopy zwrotu zostały obecnie po raz pierwszy upublicznione. Rosnąca wiedza inwestycyjna klientów i zainteresowanie inwestowaniem w akcje spowodowało poszerzenie oferty w 2000 roku o CU – Fundusz Akcji i Fundusz Dynamiczny, które dzięki giełdowej hossie i znakomitemu zarządzaniu od dłuższego czasu zajmują pierwsze miejsca na rynku pod względem stóp zwrotu za 3 i 5 lat.

Łączna wartość aktywów wszystkich funduszy kapitałowych CU Życie wynosi 13,6 mld zł. Pod tym względem towarzystwo od dawna jest liderem rynku.

CU TFI działa od maja 2002 roku. Obecnie podstawą jego oferty jest fundusz parasolowy Commercial Union FIO z sześcioma subfunduszami. Łączna wartość aktywów funduszy CU TFI przekracza 2,8 mld zł.

Aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie i funduszy inwestycyjnych CU TFI zarządza wyspecjalizowana spółka Commercial Union Investment Management (Polska) SA. Posiada ona zezwolenia nadzoru na zarządzanie portfelami papierów wartościowych i na doradztwo inwestycyjne. Zajmuje trzecie miejsce wśród podmiotów asset management w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów (ogółem 16,6 mld zł na koniec II kwartału 2007).

Nowy Bonus VIP

Od 15 lipca br. CU Życie wprowadzi zmodyfikowaną ofertę ubezpieczenia inwestycyjnego Bonus VIP, która zastąpi dotychczasowe ubezpieczenia ze składką jednorazową. Ubezpieczenie będzie dostępne w czterech wariantach, w zależności od wysokości wpłacanej składki. Minimalna składki wyniesie 10 000 zł. Jeśli składka wynosi ponad 100 000 zł – w 100 proc. alokowana jest część przekraczająca 100 000 zł. Składki powyżej 500 000 zł są w 100 proc. alokowane do wybranych przez klienta funduszy. Klient ma możliwość wyboru i zmiany strategii inwestycyjnej – 15 zmian ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w danym roku trwania umowy jest bezpłatnych. Można wpłacać składki dodatkowe w wysokości co najmniej 1 000 zł. Bez ponoszenia żadnych opłat można wypłacić do 10 proc. wartości rachunku w roku.
Add a comment
 
TU EUROPA SA i DOM: ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki
czwartek, 05 lipca 2007 16:24
{mosimage}DOM (hipoteczny oddział Getin Banku) jako pierwszy w Polsce proponuje ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki. Przygotowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń EUROPA SA produkt, dedykowany jest osobom zaciągającym kredyt hipoteczny w banku DOM. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie stosowane w okresie przejściowym do czasu ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Dotychczas bank w okresie przejściowym stosował podwyższone oprocentowanie o 1 lub 2 punkty procentowe w zależności od tego, czy nieruchomość posiadała urządzoną księgę wieczystą czy też nie.

Ubezpieczenie na wypadek odmowy wpisu hipoteki jest ubezpieczeniem pakietowym i jako takie zapewnia ochronę w kilku aspektach.

Add a comment
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 następna > ostatnia >>

Strona 2870 z 3284

Prudential: Sławomir Bełz dyrektorem sprzedaży agencyjnej

Sławomir Bełz został dyrektorem sprzedaży agencyjnej Prudential w Polsce. Swoje obowiązki pełni od 11 czerwca. Robert Zagata, dotychczasowy...


czytaj dalej

Friss: Krzysztof Jabłoński pokieruje rozwojem biznesu w regionie CEE

Z początkiem maja Krzysztof Jabłoński dołączył do zespołu Friss – globalnego dostawcy rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania do...


czytaj dalej

ING i AXA: Partnerstwo w cyfrowym bancassurance

ING i AXA ogłosiły zawiązanie długoterminowego partnerstwa na wyłączność w zakresie bancassurance na terenie wielu krajów, aby dostarczać produkty...


czytaj dalej

Aon: Czy firma może ubezpieczyć się od kar za nieprzestrzeganie RODO?

Aon wraz z kancelarią prawną DLA Piper sprawdziły, czy firma może ubezpieczyć się od kar za nieprzestrzeganie RODO i jeśli tak, w których krajach...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Orzeł „Rzeczpospolitej” dla Warty

Warta otrzymała nagrodę Orła „Rzeczpospolitej” w kategorii „Usługi finansowe”. To wyróżnienie zostało przyznane w ramach rankingu najszybciej...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Open Life na Liście 500

Open Life po raz kolejny znalazło się w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”, który klasyfikuje największe polskie firmy pod kątem przychodów. W...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook