feed-image -

Aktualności
Europa się starzeje
wtorek, 20 lutego 2007 13:48
Europejskie rynki ubezpieczeniowe potrzebują ciągłego wzrostu, żeby mogły sprostać problemom demograficznym, takim jak starzenie się populacji. - Wzrostu urodzin można spodziewać się w Stanach Zjednoczonych, Azji i Indiach, jednak na starym kontynencie tendencja będzie odwrotna – powiedział Michael Heise, główny ekonomista w Allianz S.E. – Komisja Europejska przewiduje, że do 2050 r. liczba mieszkańców 25 członków UE zmniejszy się o 9 mln. Można się jednak spodziewać masowej imigracji, sięgającej rzędu nawet 40 mln osób – dodał.

Add a comment
Więcej…
 
Europejskie inicjatywy
wtorek, 20 lutego 2007 13:47
W pierwszej połowie lutego CEA zorganizowało spotkanie Health Plenary podczas którego omawiano europejskie inicjatywy dotyczące usług medycznych. Tematem kluczowym był prowadzony przez Komisję Europejską projekt przenoszalności usług zdrowotnych. W opinii CEA nie ma potrzeby dokonywać zmian legislacyjnych na poziomie europejskim. Do prowadzenia działalności transgranicznej całkowicie wystarczające są już istniejące rozwiązania. Środowisko ubezpieczeniowe wychodzi z założenia, iż sprawy te powinny być normowane na poziomie krajowym przy uzyciu instrumentów dostarczanych przez Unię, takich jak EU Health Portal.

Add a comment
Więcej…
 
Masowe zwolnienia w Aon
wtorek, 20 lutego 2007 13:46
Amerykańska firma brokarska Aon Corp., posiadająca przedstawicielstwa na całym świecie, poinformowała, że planowana restrukturyzacja pociągnie za sobą redukcję 3,6 tys. miejsc pracy.

Add a comment
Więcej…
 
Plusy i minusy fuzji na polskim rynku
wtorek, 20 lutego 2007 12:41
Rozmowa ze Stanisławem Godlewskim, prezesem HDI Asekuracja TU SA i HDI-Gerling Polska TU SA

Bożena M. Dołęgowska-Wysocka: Panie Prezesie, rozstaliśmy się 4 miesiące temu i obiecaliśmy spotkać się ponownie. Kończył się wtedy proces łączenia kierowanych przez Pana firm. Czy mógłby Pan w skrócie przedstawić wszystkie korzyści, które wyniknęły bądź wynikną z tego procesu? Add a comment
Więcej…
 
KNF: Kary i emerytury na trzynastym posiedzeniu
wtorek, 20 lutego 2007 10:59
{mosimage}W poniedziałek 19 lutego odbyło się trzynaste posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Kary

Trzynastka okazała się pechowa dla trzech podmiotów. KNF jednogłośnie nałożyła bowiem na Powszechne Towarzystwo Emerytalne Skarbiec – Emerytura SA karę pieniężną w maksymalnej wysokości 500 tysięcy złotych za rażące naruszenie interesu członków OFE. Karę nałożono za wyrażenie przez PTE Skarbiec – Emerytura SA zgody dwóm pracownikom, odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji o sposobie lokowania aktywów funduszu, na dokonywanie na własny rachunek inwestycji w te same papiery wartościowe, które znajdowały się w portfelu OFE. Pracowników PTE działających w warunkach konfliktu interesów nie obowiązywały żadne ograniczenia co do rodzaju, ilości i ceny akcji nabywanych na własny rachunek.
Takie działanie pozostawało w sprzeczności z podstawowymi zasadami profesjonalnego zarządzania aktywami, prowadziło do konfliktu interesów oraz zwiększyło ryzyko inwestycyjne OFE.

Add a comment
Więcej…
 
Ubezpieczenia rolne: Kontrowersyjna nowelizacja ustawy
poniedziałek, 19 lutego 2007 14:39
W piątek 16 lutego Sejm uchwalił nowelizację ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zmianie uległ też tytuł ustawy. Nowe prawo, które nałożyło na rolników obowiązek ubezpieczenia się od skutków suszy, będzie nazywać się ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zanim wejdzie w życie, musi uzyskać jeszcze akceptację Senatu. Jeśli tak się stanie, to zmienione przepisy będą obowiązywały po 14-dniowym vacatio legis, z wyjątkiem tych dotyczących ubezpieczeń na wypadek suszy, które zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2008 r.

Add a comment
Więcej…
 
PTU: 6 mln zysku i ujemny wynik techniczny
poniedziałek, 19 lutego 2007 14:24
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń podaje wstępne wyniki finansowe za 2006 rok.
W 2006 roku Spółka osiągnęła wynik finansowy brutto w wysokości 7, 984 mln (w porównaniu do 4, 992 mln w 2005 roku). Zysk netto wyniósł 6 mln zł (w porównaniu do 6, 644 mln zł w 2005 roku). Przychód z działalności podstawowej wzrósł z 321 424 mln zł (2005) do 349 470 mln zł (2006), osiągając założony wcześniej poziom.

Add a comment
Więcej…
 
Ubezpieczyciele wespół z nadzorem
poniedziałek, 19 lutego 2007 13:37
{mosimage}Z inicjatywy Polskiej Izby Ubezpieczeń w piątek 16 lutego spotkali się przedstawiciele sektora ubezpieczeniowego i Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Stanisław Kluza. Było to pierwsze wspólne spotkanie od momentu konsolidacji nadzoru i powołania KNF we wrześniu 2006 roku. Najważniejszy wniosek ze spotkania to konieczność współpracy branży ubezpieczeniowej z nadzorem.
Prezes PIU, Tomasz Mintoft-Czyż, w imieniu branży zaapelował do Przewodniczącego KNF o wsparcie tych działań, które są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania całego rynku ubezpieczeniowego. Potrzeba wsparcia dotyczy z pewnością takich projektów jak ustawa o dopłatach do ubezpieczeń rolnych czy ustawa OC. Zdecydowano, że konieczne jest powołanie grup roboczych, złożonych z przedstawicieli PIU i KNF, do pracy nad rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi najważniejszych dla rynku ubezpieczeniowego zagadnień.

Add a comment
Więcej…
 
CBOS: Nasza praca ma sens
poniedziałek, 19 lutego 2007 10:26
{mosimage}78 proc. pracujących Polaków jest zdania, że wykonywane przez nich zadania są ważne i mają sens. Niemal tyle samo ocenia swoją pracę jako interesującą, co szósty zaś uważa, że jego praca pozwala na pełne wykorzystywanie posiadanych przez nich kwalifikacji - wynika z badań CBOS.

Jednak jedna trzeci badany wykonuje pracę, którą uważa za niezgodną ze swoim wykształceniem. Pewnych swojego zatrudnienia jest aż 61 proc. respondentów. Co czwarty pracujący Polak liczy się z możliwością utraty posady.

Add a comment
Więcej…
 
PZU: Nie sprzedamy stratnych spółek
poniedziałek, 19 lutego 2007 10:03
{mosimage}Zatrzymały się prace nad propozycją Eureko nabycia ukraińskiej i litewskiej spółki PZU – informuje „Gazeta Prawna”. Holendrzy złożyli taką propozycję na początku stycznia. Wszystko wskazuje na to, że prezes PZU Jaromir Netzel nie zgadza się na sprzedaż, pomimo tego, że wielokrotnie deklarował, że uważa oba przedsięwzięcia za chybione inwestycje, a związane z nimi straty szacował na 300 mln zł.

Ta oferta, która nie jest w rzeczywistości ofertą, miała tylko charakter medialny – komentował Netzel. Twierdził, że termin na podjęcie decyzji był zbyt krótki (do końca stycznia). Jednak gdy Eureko, zgodnie z jego postulatem, przedłużyło termin rozpatrzenia propozycji nabycia do 5 marca, PZU nie potraktowało tego jako oficjalnej informacji o przedłużeniu oferty. – Eureko przesłało do PZU pismo, w którym przedłuża termin ważności oferty do 5 marca. Interpretacja tego listu przez władze PZU dowodzi jedynie, że zarząd unika merytorycznego ustosunkowania się do tej kwestii – powiedział „Gazecie Prawnej” Michał Nastula, prezes Eureko Polska. Dodał, że Eureko złożyło bardzo poważną ofertę zarządowi PZU i oczekuje merytorycznej odpowiedzi władz spółki.


Add a comment
 
<< pierwsza < poprzednia 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 następna > ostatnia >>

Strona 2870 z 3191

KNF: Zatwierdzenie nominacji do władz towarzystw

20 lutego, na trzysta osiemdziesiątym drugim posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie kilku menadżerów...


czytaj dalej

Personalia: Były szef Link4 wiceprezesem ABC Data

Od 1 marca stanowisko wiceprezesa zarządu ABC Data obejmie Arkadiusz Lew-Kiedrowski, były prezes Link4. Menadżer będzie odpowiedzialny za obszar...


czytaj dalej

Allianz: Podwyżka dywidendy mimo spadku zysków

Rok rekordowy pod względem szkodowości spowodowanej katastrofami naturalnymi i spadek zysku w IV kw. nie powstrzymały Allianz przed podwyższeniem...


czytaj dalej

AXA Partners: Hybrydowy asystent osobisty

Podczas Consumer Electronics Show w Las Vegas, największych na świecie targów innowacji technologicznych, AXA Partners, globalny zespół AXA...


czytaj dalej

„Rozmowy bez asekuracji”: Cyberzagrożenia i sposoby na walkę z nimi

20 lutego ukazał się drugi odcinek podcastu „Rozmowy bez asekuracji”. Gościem programu był Tomasz Sawiak, wicedyrektor w Zespole...


czytaj dalej

Marsh: Zarządzanie cyberryzykiem nie nadąża za cyberzagrożeniami

Dla większości ankietowanych organizacji cyberbezpieczeństwo jest kluczowym obszarem w zarządzaniu ryzykiem. Mimo to niewiele podmiotów potrafi...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy