Reklama

FSB: Sztuczna inteligencja jako zagrożenie
poniedziałek, 13 listopada 2017 09:48

Zastępowanie pracowników bankowości i ubezpieczeń maszynami grozi stwarzaniem zależności od zewnętrznych firm technologicznych, będących poza zasięgiem nadzoru – zauważyła Rada Stabilności Finansowej (FSB) koordynująca regulacje finansowe w państwach G20.

W swoim pierwszym raporcie na temat sztucznej inteligencji i maszyn uczących się Rada stwierdziła, że ryzyka, jakie one reprezentują, wymagają monitorowania – podała agencja Reuters.

Sztuczna inteligencja i uczenie się maszynowe to terminy odnoszące się do technologii, która zastępuje tradycyjne metody oceny zdolności kredytowej klientów, interpretacji danych, wyceny umów ubezpieczeniowych i wyszukiwania możliwości rentownych transakcji na wszystkich rynkach. Nie ma międzynarodowych standardów regulacji dla AI i maszyn uczących się, ale FSB pozostawiła otwartą kwestię, czy są tu potrzebne jakieś nowe zasady.

Dane na temat gwałtownie rosnącego wykorzystania AI są w dużej mierze niedostępne, co skutkuje niepewnością regulatorów co do konsekwencji potencjalnie nowych i nieoczekiwanych związków między rynkami a bankami. AI może np. doprowadzić do „niezrównoważonego” wzrostu kredytu wskutek automatyzacji punktowej oceny ryzyka kredytowego.

Podczas gdy AI okazuje się obiecująca przy odpowiednim zarządzaniu ryzykami, może stwarzać za dużą zależność między bankami i ubezpieczycielami a niewielką liczbą specjalistycznych firm dostarczających technologię AI.

Spodziewany gwałtowny rozwój AI stwarza również możliwość, że zewnętrzni gracze z sektora technologicznego obejmą swoim wpływem sektor finansowy. „To z kolei może prowadzić do wyłonienia się nowych graczy o znaczeniu systemowym, którzy mogą funkcjonować poza obszarem objętym regulacją” – napisano w raporcie FSB.

Ewentualne bankructwo dużego dostawcy AI może doprowadzić do zakłóceń operacyjnych w dużej liczbie firm finansowych jednocześnie, zwłaszcza jeśli technologia ta jest wykorzystywana w kluczowych aplikacjach.

Regulatorzy mogą również mieć trudności z ustaleniem, kto podejmował kluczowe decyzje finansowe, które zakończyły się niepowodzeniem. „Jeśli decyzje oparte na AI i maszynach uczących się spowodują straty dla pośredników finansowych w całym systemie finansowym, może wystąpić brak jasności co do odpowiedzialności” – zauważono w raporcie.

AC

 

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Coface: Aktualizacja ocen ryzyka krajów i sektorów

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów na świecie po trzecim kwartale obecnego roku. Ubezpieczyciel podniósł swoje oceny dla...


czytaj dalej

Brokerslink: Narzędzia dla niezależnych brokerów

Brokerslink, globalna organizacja brokerska, ogłosiła uruchomienie dwóch nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, przeznaczonych do...


czytaj dalej

UFG: Brak OC zwiększa ryzyko spowodowania wypadku

Z najnowszej analizy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) wynika, że nieubezpieczeni i nieznani sprawcy wypadków zabijają co roku na...


czytaj dalej

D.A.S.: Ochrona prawna w formie benefitu pracowniczego

D.A.S. jest pierwszym ubezpieczycielem w Polsce, który zaoferował polisę ochrony prawnej (OP) przygotowanej w formie benefitu pracowniczego...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook