FSB: Sztuczna inteligencja jako zagrożenie
poniedziałek, 13 listopada 2017 09:48

Zastępowanie pracowników bankowości i ubezpieczeń maszynami grozi stwarzaniem zależności od zewnętrznych firm technologicznych, będących poza zasięgiem nadzoru – zauważyła Rada Stabilności Finansowej (FSB) koordynująca regulacje finansowe w państwach G20.

W swoim pierwszym raporcie na temat sztucznej inteligencji i maszyn uczących się Rada stwierdziła, że ryzyka, jakie one reprezentują, wymagają monitorowania – podała agencja Reuters.

Sztuczna inteligencja i uczenie się maszynowe to terminy odnoszące się do technologii, która zastępuje tradycyjne metody oceny zdolności kredytowej klientów, interpretacji danych, wyceny umów ubezpieczeniowych i wyszukiwania możliwości rentownych transakcji na wszystkich rynkach. Nie ma międzynarodowych standardów regulacji dla AI i maszyn uczących się, ale FSB pozostawiła otwartą kwestię, czy są tu potrzebne jakieś nowe zasady.

Dane na temat gwałtownie rosnącego wykorzystania AI są w dużej mierze niedostępne, co skutkuje niepewnością regulatorów co do konsekwencji potencjalnie nowych i nieoczekiwanych związków między rynkami a bankami. AI może np. doprowadzić do „niezrównoważonego” wzrostu kredytu wskutek automatyzacji punktowej oceny ryzyka kredytowego.

Podczas gdy AI okazuje się obiecująca przy odpowiednim zarządzaniu ryzykami, może stwarzać za dużą zależność między bankami i ubezpieczycielami a niewielką liczbą specjalistycznych firm dostarczających technologię AI.

Spodziewany gwałtowny rozwój AI stwarza również możliwość, że zewnętrzni gracze z sektora technologicznego obejmą swoim wpływem sektor finansowy. „To z kolei może prowadzić do wyłonienia się nowych graczy o znaczeniu systemowym, którzy mogą funkcjonować poza obszarem objętym regulacją” – napisano w raporcie FSB.

Ewentualne bankructwo dużego dostawcy AI może doprowadzić do zakłóceń operacyjnych w dużej liczbie firm finansowych jednocześnie, zwłaszcza jeśli technologia ta jest wykorzystywana w kluczowych aplikacjach.

Regulatorzy mogą również mieć trudności z ustaleniem, kto podejmował kluczowe decyzje finansowe, które zakończyły się niepowodzeniem. „Jeśli decyzje oparte na AI i maszynach uczących się spowodują straty dla pośredników finansowych w całym systemie finansowym, może wystąpić brak jasności co do odpowiedzialności” – zauważono w raporcie.

AC

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Allianz: Współdzielenie samochodu ubezpieczone

Allianz zawiązał partnerstwo z brytyjską platformą współdzielenia pojazdów Drivy, aby zapewnić ubezpieczenia jej użytkownikom. Jest to część...


czytaj dalej

Włochy: Octo Telematics sięgnęło po rozwiązania SAS

Włoska firma Octo Telematics przy wsparciu narzędzi analitycznych SAS stworzyła największą bazę danych zawierającą opisy zachowań kierowców.   

W...


czytaj dalej

Senat: Dyskusja o regulacji branży odszkodowawczej

19 kwietnia odbyło się seminaryjne posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Podczas spotkania organizowanego wspólnie z...


czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe – problemy i ułatwienia

19 kwietnia miała miejsce konferencja zatytułowana „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń”. Była to...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook