FSB: Sztuczna inteligencja jako zagrożenie
poniedziałek, 13 listopada 2017 09:48

Zastępowanie pracowników bankowości i ubezpieczeń maszynami grozi stwarzaniem zależności od zewnętrznych firm technologicznych, będących poza zasięgiem nadzoru – zauważyła Rada Stabilności Finansowej (FSB) koordynująca regulacje finansowe w państwach G20.

W swoim pierwszym raporcie na temat sztucznej inteligencji i maszyn uczących się Rada stwierdziła, że ryzyka, jakie one reprezentują, wymagają monitorowania – podała agencja Reuters.

Sztuczna inteligencja i uczenie się maszynowe to terminy odnoszące się do technologii, która zastępuje tradycyjne metody oceny zdolności kredytowej klientów, interpretacji danych, wyceny umów ubezpieczeniowych i wyszukiwania możliwości rentownych transakcji na wszystkich rynkach. Nie ma międzynarodowych standardów regulacji dla AI i maszyn uczących się, ale FSB pozostawiła otwartą kwestię, czy są tu potrzebne jakieś nowe zasady.

Dane na temat gwałtownie rosnącego wykorzystania AI są w dużej mierze niedostępne, co skutkuje niepewnością regulatorów co do konsekwencji potencjalnie nowych i nieoczekiwanych związków między rynkami a bankami. AI może np. doprowadzić do „niezrównoważonego” wzrostu kredytu wskutek automatyzacji punktowej oceny ryzyka kredytowego.

Podczas gdy AI okazuje się obiecująca przy odpowiednim zarządzaniu ryzykami, może stwarzać za dużą zależność między bankami i ubezpieczycielami a niewielką liczbą specjalistycznych firm dostarczających technologię AI.

Spodziewany gwałtowny rozwój AI stwarza również możliwość, że zewnętrzni gracze z sektora technologicznego obejmą swoim wpływem sektor finansowy. „To z kolei może prowadzić do wyłonienia się nowych graczy o znaczeniu systemowym, którzy mogą funkcjonować poza obszarem objętym regulacją” – napisano w raporcie FSB.

Ewentualne bankructwo dużego dostawcy AI może doprowadzić do zakłóceń operacyjnych w dużej liczbie firm finansowych jednocześnie, zwłaszcza jeśli technologia ta jest wykorzystywana w kluczowych aplikacjach.

Regulatorzy mogą również mieć trudności z ustaleniem, kto podejmował kluczowe decyzje finansowe, które zakończyły się niepowodzeniem. „Jeśli decyzje oparte na AI i maszynach uczących się spowodują straty dla pośredników finansowych w całym systemie finansowym, może wystąpić brak jasności co do odpowiedzialności” – zauważono w raporcie.

AC

 

Pramerica Życie: Borys Kowalski nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza Pramerica Życie powołała w skład zarządu Borysa Kowalskiego. Nowy członek władz towarzystwa będzie odpowiedzialny za Pion...


czytaj dalej

Marsh: Pięć rynków pod nadzorem Artura Grześkowiaka

Grupa Marsh utworzyła w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej nowy subregion Północny, z polską spółką na czele. Artur Grześkowiak,...


czytaj dalej

KE: Jest projekt zmian w IDD

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej opublikowano projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę (UE) 2016/97...


czytaj dalej

Clyde & Co.: Ubezpieczenia parametryczne lekarstwem na lukę w ochronie

Ubezpieczenia parametryczne mogą odegrać istotną rolę w wypełnianiu luki w ochronie ubezpieczeniowej, która jest problemem nagminnym zarówno w...


czytaj dalej

Polska: Wstępny bilans orkanu Fryderyka

W związku z orkanem Fryderyka, który 18 i 19 stycznia przechodził nad Polską, najbardziej ucierpieli mieszkańcy województw: wielkopolskiego,...


czytaj dalej

CUK Ubezpieczenia: Laur za obsługę klienta

Multiagencja CUK Ubezpieczenia otrzymała tytuł Firmy Przyjaznej Klientowi, przyznawany za osiągnięcie odpowiedniego poziomu obsługi i zadowolenia...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy