Reklama

III filar: PIU i RAZEM za zmianami w obecnym modelu IKZE
czwartek, 10 stycznia 2013 09:28

Polska Izba Ubezpieczeń i Komitet Razem proponują wprowadzenie zmian w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w celu upowszechnienia oszczędzania w ramach IKZE. Obie organizacje wskazują, że taki krok jest niezbędny, używając jako argumentu wyników badań przeprowadzonych przez Millward Brown.

Wspomniane na wstępie badania pokazują, że jedynie 10% naszych rodaków systematycznie oszczędza na emeryturę. - Polacy powinni zacząć zdawać sobie sprawę, jak istotną kwestię jest dodatkowe odkładanie na emeryturę, tak aby jej wysokość była na satysfakcjonującym nas poziomie. Niestety, obecna sytuacja na rynku pracy zniechęca do powszechnego korzystania z III filaru. Z drugiej strony, jak pokazuje badanie Millward Brown, obecne produkty nie do końca spełniają oczekiwania przyszłych emerytów. Podobna sytuacja spotkała wprowadzone w zeszłym roku IKZE, które nie wzbudziło szerokiego zainteresowania – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Z odpowiedzi respondentów wynika, że obecnie jedynie 2% odkładających dodatkowo na przyszłą emeryturę korzysta z IKZE (0,2% w skali populacji). To niewiele, zwłaszcza że celem wprowadzenia IKZE miało być właśnie zachęcenie do powszechniejszego niż dotychczas oszczędzania. Najpopularniejszą formą nadal pozostają prywatne ubezpieczenia związane z III filarem, z których korzysta 59% osób aktywnie odkładających na starość.

To dowód na ogromne społeczne znaczenie ubezpieczeń o charakterze oszczędnościowym i inwestycyjnym. Widać, że większość osób chcących oszczędzać długoterminowo, wybiera dziś taki właśnie model. Konieczne jest zatem tworzenie warunków do dalszego stabilnego rozwoju tego segmentu rynku w Polsce – zaznaczył Jan Grzegorz Prądzyński.

Niska popularność IKZE może wynikać m.in. z tego, że nasi rodacy niewiele wiedzą na jego temat – jedynie 11% badanych uważa, że zna zasady funkcjonowania tego typu produktów. Jednak nawet po zapoznaniu się ze sposobem działania IKZE, tylko 21% badanych wzięłoby pod uwagę systematyczne oszczędzanie na przyszłą emeryturę przy pomocy tego systemu. Grupa ta rośnie do 29% w sytuacji, w której produkty uwzględniały zmiany sugerowane przez Komitet Razem oraz PIU. – Nasze propozycje zmian koncentrują się na dwóch obszarach. Pierwszy obszar to limit, który można przeznaczyć na odkładanie w IKZE. Zależy nam na tym, żeby był to limit kwotowy, np. 4 tys. zł rocznie dla wszystkich Polaków. Jeśli określi się limit kwotowo, to nawet osoby najmniej zarabiające będą mogły relatywnie więcej, o ile będą chciały, odkładać na emeryturę – powiedział Agencji Informacyjnej Newseria Marcin Tarczyński, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Kolejna propozycja dotyczy ulg podatkowych przy wypłacie środków z IKZE po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Obecnie gdybyśmy chcieli wykorzystać kapitał zgromadzony po kilkunastu, kilkudziesięciu latach oszczędzania, musimy zapłacić od niego podatek dochodowy. W naszej opinii należy znieść konieczność płacenia podatku w takim wypadku – podkreślił ekspert.

Z badań Millward Brown wynika, że ankietowani, którzy rozważyliby oszczędzanie w obecnej formie mechanizmu IKZE, wpłacaliby średnio 115 zł co miesiąc. Suma ta po wprowadzeniu sugerowanych zmian wzrosłaby do 123 zł miesięcznie.

- Już teraz możemy powiedzieć, że IKZE nie spełniają swojej roli, a zainteresowanie tą formą odkładania na emeryturę jest bardzo niskie. Struktura produktów jest zbyt skomplikowana, a korzyści z niego płynące, zbyt małe dla oszczędzających, ponieważ np. po osiągnięciu wieku emerytalnego przy wypłacie środków i tak będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy. Dlatego korzystajmy z dobrych wzorców płynących z innych krajów europejskich. Ulgę podatkową od wypłaty świadczeń po osiągnięciu wieku emerytalnego wprowadzono w Danii czy Hiszpanii. Ograniczenie kwotowe, a nie procentowe funkcjonuje między innymi w  Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, czy Hiszpanii – powiedział Adam Sankowski, pełnomocnik Komitetu Razem. Poinformował on również, iż na ręce Marszałek Sejmu został skierowany akt prawny, uwzględniający poprawkę związaną z wydłużeniem na rok 2013 prac Izby Niższej nad zgłoszonym przez Komitet obywatelskim projektem ustawy. Nowa propozycja zakłada, że postanowienia wspomnianej ustawy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Do przesłanego projektu zostały dołączone dwa pisma: opracowany przez Instytut Studiów Podatkowych „Raport dotyczący oceny obecnej sytuacji oraz oceny proponowanych zmian w zakresie funkcjonowania III filara systemu emerytalnego w Polsce”, a także raport z badania Millward Brown (wszystkie trzy dokumenty otrzymali także posłowie ze specjalnej podkomisji zajmującej się projektem Razem).

Sam Instytut wypowiedział się pozytywnie o rozwiązaniach proponowanych przez Komitet Razem oraz PIU.

Propozycje ulgi podatkowej, czy limitów kwotowych, to trafny kierunek zmian w IKZE. Rozwiązania te są ważne społecznie, ponieważ jego beneficjentami będą przede wszystkim osoby o średnich i niższych dochodach. Projekt sformułowany jest jasno i prosto, a przy tym daje realną zachętę do oszczędzania. Przede wszystkim zaś jest to rozwiązanie możliwe do przyjęcia przez rząd – powiedział prof. Witold Modzelewski, prezes zarządu Instytutu Studiów Podatkowych.

Co ciekawe, nad wprowadzeniem zmian legislacyjnych uwzględniających postulaty Komitetu Razem i PIU (limit kwotowy i inny mechanizm podatkowy), zastanawia się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W liście szefa resortu, Władysława Kosiniaka – Kamysza adresowanym do Ministra Finansów, MPiPS zwraca uwagę, że popularność IKZE jest jeszcze mniejsza, niż zakładały rządowe prognozy. Według ministerstwa, wpływ na to ma nie tylko pogarszająca się sytuacja gospodarstw domowych, ale również obecna konstrukcja kont – niekiedy wręcz niekorzystna dla potencjalnych zainteresowanych oszczędzaniem w ramach IKZE. W opinii Kosiniaka – Kamysza, aktualny mechanizm podatkowy nie zachęca do oszczędzania, a obowiązujący limit zawęża grono potencjalnych użytkowników IKZE.

***

Funkcjonujące od początku 2012 r. IKZE jest dobrowolnym sposobem oszczędzania na emeryturę. Można na nie wpłacić do 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, jest jednak limit uzależniony od średniego wynagrodzenia – w 2012 roku można było odłożyć maksymalnie 4030 zł. Wpłacanie na IKZE pozwala na odliczenie zapłaconej kwoty od podstawy opodatkowania i odzyskać zapłacony podatek – należy tego dokonać przy składaniu rozliczenia podatkowego. Wypłata środków z IKZE po osiągnięciu wieku emerytalnego wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku od całości zgromadzonych na koncie środków.

Na koniec II kwartału 2012 r. środki wpłynęły jedynie na ok. 12 tys. Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), podczas gdy założonych kont było ponad 300 tys.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

KNF: Będzie zmiana wiceprzewodniczących

Wkrótce dojdzie do zmiany zastępców przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – wynika z informacji uzyskanych przez „Dziennik Gazetę Prawną”.

...


czytaj dalej

Personalia: Krzysztof Kudelski dołączył do Grupy MAK

Do zespołu MAK Investments (Grupa MAK) dołączył były prezes Warty Krzysztof Kudelski, który w strukturach brokera będzie odpowiedzialny za obszary...


czytaj dalej

Brokerslink: Rezygnacja dyrektor generalnej

Brokerslink podał oficjalnie, że Jacqueline Legrand zrezygnowała ze stanowiska dyrektora generalnego z dniem 6 grudnia 2018 r.

Po 6 latach pracy...


czytaj dalej

Revolut: Licencja bankowa na Litwie

Revolut, start-up z branży technologii finansowej uzyskał wobec zbliżającego się Brexitu europejską licencję bankową i planuje uruchomienie...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Słabnie tempo wzrostu sprzedaży OC

Choć segment obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych utrzymuje się w trendzie wzrostowym, tempo tego wzrostu słabnie z kwartału na kwartał....


czytaj dalej

Ergo Hestia: Różnorodność tematem najnowszego raportu społecznego

„Troska 2017” – taki tytuł nosi najnowszy raport społeczny Ergo Hestii. Jego tematem przewodnim jest jedna z najważniejszych współczesnych...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook