Reklama

PIU: Debata na temat upowszechnienia PPK
wtorek, 12 czerwca 2018 08:47

Ministerstwo Finansów przeanalizuje wniosek Polskiej Izby Ubezpieczeń o zwolnienie zakładów ubezpieczeń z podatku od środków, które byłyby gromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). PIU zwróciła uwagę, że takiego podatku nie płacą towarzystwa funduszy inwestycyjnych i powszechne towarzystwa emerytalne.

W nowej wersji ustawy o PPK z 24 maja przewidziano udział ubezpieczycieli w zarządzaniu Planami. Jednak stopa opodatkowania jest wyższa od proponowanego limitu kosztów za zarządzanie w umowach PPK w wysokości 0,5%.

- Podatek od aktywów instytucji finansów wynosi obecnie 0,52%, a limit kosztów za zarządzanie w umowach PPK – 0,5%, czyli już na wejściu byśmy dopłacali. Oznacza to, że w obecnej wersji projektu oferowanie PPK przez ubezpieczycieli nie jest możliwe i zostają oni z niego wykluczeni – ocenił podczas debaty eksperckiej pt. „Jak upowszechnić Pracownicze Plany Kapitałowe?” prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński. Podkreślał, że kluczem do powodzenia PPK jest ich powszechność, co ubezpieczyciele mogą zapewnić, gdyż „dysponują dużym doświadczeniem w relacjach z pracodawcami”. Przekonywał, że ubezpieczyciele docierają do przedsiębiorców od lat, chroniąc ich majątek, oferując ubezpieczenia grupowe, zdrowotne czy też PPE. Poprzez relacje z pracodawcami ubezpieczyciele są też w stanie zapewnić oszczędzającym wsparcie edukacyjne, promując zalety długoterminowego oszczędzania za pomocą PPK. – Mamy kontakt z pracodawcami i pracownikami, ale ekonomicznie nie byłoby to opłacalne, jeśli musielibyśmy odprowadzać podatek w tej wysokości. (…) Ubezpieczyciele muszą być realnie uwzględnieni w tym projekcie. Dlatego PIU wnioskuje do ministra finansów o zwolnienie z podatku od aktywów środków zgromadzonych w PPK oraz nowych umowach PPE – powiedział. – Jako ubezpieczyciele kibicujemy wprowadzeniu PPK, uważamy że to bardzo dobry i potrzebny system w kontekście zmian demograficznych, które następują w społeczeństwie – stwierdził prezes PIU.

Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w MF Katarzyna Przewalska poinformowała, że wniosek PIU wpłynął do jej resortu w piątek po południu. – Jesteśmy w trakcie analiz, temat nie jest łatwy, ale będzie podlegał analizie – powiedziała. – Z punktu widzenia Ministerstwa Finansów jest to problem systemowy. Chcielibyśmy utrzymać status quo, bo otwarcie ustawy jest problematyczne – dodała Przewalska. Przypomniała, że przekazany 25 maja do finalnych konsultacji społecznych projekt ustawy o PPK nie przewiduje zmian co do terminu wejścia nowych przepisów w życie, czyli ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

- My chcemy, aby ten projekt przeszedł ścieżkę legislacyjną jak najszybciej. Ewentualne terminy przejściowe będziemy rozważać pod koniec procedowania – dodała.

Prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podkreślił, że PPK ma być systemem w „pełni prywatnym i dobrowolnym” dla pracowników, a na etapie jego tworzenia „ma być także realna konkurencja instytucji finansowych”. Zwrócił przy tym uwagę, że po konsultacjach poszerzono grono instytucji, które mogą uczestniczyć, i są nimi teraz fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i zakłady ubezpieczeń. – Intencja ustawodawcy w przypadku ustawy PPK jest taka, aby zapewnić jak największą, realną konkurencję na rynku. Temu służy m.in. dopuszczenie do oferowania PPK przez PTE i ubezpieczycieli – dodał.

- Do rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Finansów jest kwestia ewentualnego zwolnienia zakładów ubezpieczeń od podatku od instytucji finansowych. (…) Taki postulat powstał i myślę, że będzie on w tej chwili przedmiotem analizy i finalnej decyzji – powiedział Paweł Borys. Kluczowe jest, by o PPK dobrze poinformować pracowników i pracodawców. Będziemy się starać, aby każdy pracodawca i pracownik miał pełną i rzetelną informację na temat PPK. Chcemy, aby każdy mógł podjąć świadomą i przemyślaną decyzję dotyczącą oszczędzania na przyszłość – podkreślił.

Prądzyński zapewniał też, że w ramach pobranego wynagrodzenia za zarządzanie programem oszczędnościowym ubezpieczyciele mogą oferować dodatkowo ochronę ubezpieczeniową, co zwłaszcza młodych ludzi „ zmotywuje do oszczędzania długoterminowego na emeryturę”. Jego zdaniem zwolnienie z podatku aktywów gromadzonych w PPK byłoby „neutralne z punktu widzenia budżetu państwa”, gdyż TFI i PTE nie są nim objęte. Natomiast brak zwolnienia z tego podatku ubezpieczycieli w obszarze PPK sprawi, że te plany kapitałowe będą oferowane i zarządzane wyłącznie przez TFI i PTE.

Prądzyński wskazał także, że projekt ustawy o PPK ogranicza przy nowych umowach o prowadzenie PPE pobierane przez instytucję finansową koszty i opłaty do 0,6% wartości zarządzanych środków w skali roku. To ograniczenie oznacza, że zakłady ubezpieczeń nie będą mogły zawierać także nowych umów o prowadzenie PPE. W konsekwencji umowy te zawierane będą jedynie przez instytucje finansowe nieobciążone podatkiem od aktywów, czyli TFI i PTE.  

W ocenie Prądzyńskiego już po mniej więcej roku działania takiego systemu wszystkie PPE prowadzone dzisiaj przez ubezpieczycieli, a jest to około 60% wszystkich programów, przejdą w zarządzanie tych instytucji, które nie są obciążone podatkiem.
(AM, źródło: Centrum Prasowe PAP, Informacja dnia ISBNewsletter, PIU, Twitter)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Swiss Re: Za 15 lat największym rynkiem ubezpieczeniowym będą Chiny

Rynki wschodzące pozostaną motorem wzrostu globalnej gospodarki i branży ubezpieczeniowej przez następną dekadę. Odzwierciedla to trwające...


czytaj dalej

Generali: Główne wskaźniki poszły w górę

W ubiegłym roku Grupa Generali zanotowała poprawę najważniejszych wskaźników. Wynik operacyjny i finansowy netto były lepsze niż w 2017 roku. W...


czytaj dalej

PIU: Jednolity wzór zaświadczeń o zdaniu egzaminu agencyjnego

Polska Izba Ubezpieczeń opracowała wzory pisemnych zaświadczeń o zdaniu egzaminu przez osoby, które chcą wykonywać czynności agencyjne....


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Pod dyktando lidera

Na przestrzeni ostatnich lat sytuacje, w których dyskurs branżowy został zdominowany przez jeden zakład ubezpieczeń, należały do rzadkości....


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook