Reklama

Generali Życie połączyło się z Concordią Capital
poniedziałek, 04 listopada 2019 09:41

31 października nastąpiło połączenie Concordii Capital i Generali Życie. W jego wyniku drugie z towarzystw wstąpiło w prawa i obowiązki pierwszego, stając się stroną umów zawartych przez tę spółkę.

Obecnie Generali Życie odpowiada za realizację postanowień wspomnianych umów, w tym umów ubezpieczenia. Dla klientów zmiana nie oznacza konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Wszelkie umowy ubezpieczenia pozostają w mocy. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, numery kont, adresy e-mail pozostają bez zmian.

Połączenie obu spółek było możliwe dzięki uzyskaniu wcześniejszej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). 28 maja jednogłośnie stwierdziła ona brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec fuzji Generali Życie i WTUŻiR Concordia Capital.

Generali zawarło umowę zakupu Concordii Polska TUW i WTUŻiR Concordia Capital w dniu 24 maja 2018 r. 2 lipca zgodę na przeprowadzenie tej transakcji wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a 6 listopada decyzję o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia udziałów obu zakładów podjęła KNF. Finalna umowa zakupu została podpisana 29 listopada i od tego czasu trwa proces integracji nabytych towarzystw ze strukturami Generali w Polsce.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Supra Brokers: Rafał Holanowski przestał pełnić funkcję prezesa

Firma brokerska Supra Brokers poinformowała, że wraz z wkroczeniem w nowy etap rozwoju, którego kierunek wyznacza ekspansja na nowe rynki i nowe...


czytaj dalej

Signal Iduna: Krzysztof Konstanciuk szefem Biura Sprzedaży Korporacyjnej

4 listopada Krzysztof Konstanciuk objął stanowisko Managera Sprzedaży Korporacyjnej Signal Iduna Polska. W ramach swoich obowiązków będzie...


czytaj dalej

GlobalData: Cyber w domu

Cyberubezpieczenia są w znacznej mierze ograniczone do rynku ubezpieczeń dla przedsiębiorstw. Tymczasem w codziennym życiu prywatnym ludzie są...


czytaj dalej

Indie: Wspólna kampania ubezpieczycieli na życie

24 indyjskich ubezpieczycieli na życie, pod egidą Rady ds. Ubezpieczeń na Życie, współpracuje w pierwszej wspólnej kampanii medialnej promującej...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Zmiany przesądzone i możliwe

Na tle poprzednich lat kończący się rok jawi się jako dość spokojny okres w polskich ubezpieczeniach. Jednak wydarzenia zapoczątkowane w ostatnim...


czytaj dalej

Szkolenie „Cyberryzyko w natarciu!”

27 listopada w Warszawie odbędzie się szkolenie dla Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych na temat...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook