Reklama

MSWiA: projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe
wtorek, 17 kwietnia 2007 12:13
Jak wynika z projektu nowelizacji prawa bankowego banki będą zobligowane do udzielania policji i straży municypalnej informacji o użytkownikach pojazdów, którzy popełnili wykroczenie z ich użyciem. Obowiązkiem tym będą objęte pojazdy, które są przedmiotem umowy bankowej między bankiem a sprawcą wykroczenia a zostały zarejestrowane przez radary albo kamery.

Jak wyjaśnia Michał Rachoń, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ( autora projektu ) , w praktyce dotyczyć to będzie m.in. pojazdów sfotografowanych przez fotoradar w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości, jak też kradzieży paliwa na samoobsługowych stacjach paliw.

W tej chwili takie postępowanie uniemożliwia wyrażony 23 maja 2006 r.  przez Sąd Najwyższy pogląd, że bank nie może udzielić policji informacji stanowiących tajemnicę bankową na użytek postępowania o wykroczenia (sygn. akt I KZP 4/06). Ponieważ w ewidencji pojazdów jako właściciel auta figuruje bank, organy ścigania mają bardzo ograniczone możliwości dotarcia do sprawcy takiego wykroczenia. Według Rachonia jest to powód do nowelizacji ustawy Prawo bankowe  w tym zakresie.

Niezbyt zadowolone z projektu MSWiA są banki. Zdaniem mecenasa Jerzego Bańki ze Związku Banków Polskich niepokój budzi, że banki będą musiały takich informacji udzielać nieodpłatnie. Według niego jest to uprzywilejowanie sprzeczne z konstytucją, a jego koszty obciążą klientów.
 
Po zmianie prawa banki nie będą mogły już zasłaniać się tajemnicą bankową i odmówić udzielenia informacji. Jednak ich zakres będzie ograniczony tylko do wskazania użytkownika konkretnego pojazdu. Jak twierdzi Michał Rachoń, informacja o użytkowniku pojazdu nie uzasadnia daleko idących obostrzeń w dostępie do tajemnicy bankowej jak obecnie. Przedmiotem zainteresowania policji i straży nie są numery kont, ich stan czy też wykaz operacji na rachunkach.

Banki będą mogły przekazać policji informacje bez pośrednictwa prokuratora. Wyeliminowanie pośrednictwa obejmie też informacje o uzasadnionym podejrzeniu, że działalność banku jest wykorzystywana w celu ukrycia działań przestępczych.
Według komisarza Zbigniewa Urbańskiego z Komendy Głównej Policji zmiany powinny skrócić czas postępowania i zwiększyć skuteczność policji w ściganiu niektórych przestępstw i wykroczeń.

Projekt ma także zwiększyć skuteczność walki z kradzieżami za pomocą kart płatniczych i kredytowych. Banki będą mogły teraz bezpośrednio informować policję o takich kradzieżach. Obecnie powiadamiają prokuraturę, a ta dopiero zleca czynności policji. Zmniejsza to efektywność ścigania sprawców tych przestępstw.

Tymczasem z rozpoznania policji wynika, że rozwijająca się przestępczość związana z kartami płatniczymi jest jednym z podstawowych zagrożeń dla systemu bankowego.
Jak tłumaczy rzecznik MSWiA, wzrostowi tej przestępczości sprzyja fakt, że urządzenia potrzebne do uprawiania takiego procederu są coraz łatwiejsze do uzyskania. Koszty ponoszą zarówno klienci, jak i banki.

W 2005 roku policja prowadziła ponad 15 tys. spraw związanych z przestępstwami z wykorzystaniem kart płatniczych. Jak podkreślają projektodawcy – dane te odnoszą się tylko do przypadków zgłoszonych bądź ujawnionych przez organa ścigania. Na ocenę skali zagrożenia decydujący wpływ ma jednak tzw. ciemna liczba, gdyż większość przestępstw tego typu po prostu nie jest zgłaszana policji przez banki. Uniemożliwia im to aktualny przepis art. 106a ust. 1 prawa bankowego. Nowelizacja znosi tę barierę.
Mecenas Bańka zwraca uwagę, że zmiany w tym zakresie są jak najbardziej pożądane i zgodne z oczekiwaniami praktyki

( źródło: „Gazeta Prawna” z 17.04.2007 r. )

 

Personalia: Krzysztof Kudelski dołączył do Grupy MAK

Do zespołu MAK Investments (Grupa MAK) dołączył były prezes Warty Krzysztof Kudelski, który w strukturach brokera będzie odpowiedzialny za obszary...


czytaj dalej

UNIQA Polska: Jakub Machnik wiceprezesem ds. finansów i ryzyka

Rada nadzorcza zdecydowała o powierzeniu Jakubowi Machnikowi funkcji wiceprezesa zarządu spółek UNIQA Polska. Od 1 grudnia odpowiada on już nie...


czytaj dalej

Generali: Zarządzanie aktywami alternatywnymi

Włoska grupa Generali nabyła od Bank of America Merrill Lynch firmę zarządzania aktywami alternatywnymi CM Investment Solutions Limited (CMISL) z...


czytaj dalej

AIG: Dyrektor woli start-upa

Dyrektor ds. danych AIG, Leandro Dalle Mule, przeszedł do insurtechowego start-upa Planck Resolution na stanowisko generalnego menedżera na...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Warta zaoferuje PPK

Warta jest pierwszym ubezpieczycielem, który oficjalnie potwierdził, że zaoferuje Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Produkt przygotowany przez...


czytaj dalej

Open Life: Wzrost zysków, spadek sprzedaży

Spadek przypisu składki przy jednoczesnej poprawie wyniku technicznego i zysku netto – to najistotniejsze rezultaty uzyskane przez Open Life w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook