Reklama

MSWiA: projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe
wtorek, 17 kwietnia 2007 12:13
Jak wynika z projektu nowelizacji prawa bankowego banki będą zobligowane do udzielania policji i straży municypalnej informacji o użytkownikach pojazdów, którzy popełnili wykroczenie z ich użyciem. Obowiązkiem tym będą objęte pojazdy, które są przedmiotem umowy bankowej między bankiem a sprawcą wykroczenia a zostały zarejestrowane przez radary albo kamery.

Jak wyjaśnia Michał Rachoń, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ( autora projektu ) , w praktyce dotyczyć to będzie m.in. pojazdów sfotografowanych przez fotoradar w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości, jak też kradzieży paliwa na samoobsługowych stacjach paliw.

W tej chwili takie postępowanie uniemożliwia wyrażony 23 maja 2006 r.  przez Sąd Najwyższy pogląd, że bank nie może udzielić policji informacji stanowiących tajemnicę bankową na użytek postępowania o wykroczenia (sygn. akt I KZP 4/06). Ponieważ w ewidencji pojazdów jako właściciel auta figuruje bank, organy ścigania mają bardzo ograniczone możliwości dotarcia do sprawcy takiego wykroczenia. Według Rachonia jest to powód do nowelizacji ustawy Prawo bankowe  w tym zakresie.

Niezbyt zadowolone z projektu MSWiA są banki. Zdaniem mecenasa Jerzego Bańki ze Związku Banków Polskich niepokój budzi, że banki będą musiały takich informacji udzielać nieodpłatnie. Według niego jest to uprzywilejowanie sprzeczne z konstytucją, a jego koszty obciążą klientów.
 
Po zmianie prawa banki nie będą mogły już zasłaniać się tajemnicą bankową i odmówić udzielenia informacji. Jednak ich zakres będzie ograniczony tylko do wskazania użytkownika konkretnego pojazdu. Jak twierdzi Michał Rachoń, informacja o użytkowniku pojazdu nie uzasadnia daleko idących obostrzeń w dostępie do tajemnicy bankowej jak obecnie. Przedmiotem zainteresowania policji i straży nie są numery kont, ich stan czy też wykaz operacji na rachunkach.

Banki będą mogły przekazać policji informacje bez pośrednictwa prokuratora. Wyeliminowanie pośrednictwa obejmie też informacje o uzasadnionym podejrzeniu, że działalność banku jest wykorzystywana w celu ukrycia działań przestępczych.
Według komisarza Zbigniewa Urbańskiego z Komendy Głównej Policji zmiany powinny skrócić czas postępowania i zwiększyć skuteczność policji w ściganiu niektórych przestępstw i wykroczeń.

Projekt ma także zwiększyć skuteczność walki z kradzieżami za pomocą kart płatniczych i kredytowych. Banki będą mogły teraz bezpośrednio informować policję o takich kradzieżach. Obecnie powiadamiają prokuraturę, a ta dopiero zleca czynności policji. Zmniejsza to efektywność ścigania sprawców tych przestępstw.

Tymczasem z rozpoznania policji wynika, że rozwijająca się przestępczość związana z kartami płatniczymi jest jednym z podstawowych zagrożeń dla systemu bankowego.
Jak tłumaczy rzecznik MSWiA, wzrostowi tej przestępczości sprzyja fakt, że urządzenia potrzebne do uprawiania takiego procederu są coraz łatwiejsze do uzyskania. Koszty ponoszą zarówno klienci, jak i banki.

W 2005 roku policja prowadziła ponad 15 tys. spraw związanych z przestępstwami z wykorzystaniem kart płatniczych. Jak podkreślają projektodawcy – dane te odnoszą się tylko do przypadków zgłoszonych bądź ujawnionych przez organa ścigania. Na ocenę skali zagrożenia decydujący wpływ ma jednak tzw. ciemna liczba, gdyż większość przestępstw tego typu po prostu nie jest zgłaszana policji przez banki. Uniemożliwia im to aktualny przepis art. 106a ust. 1 prawa bankowego. Nowelizacja znosi tę barierę.
Mecenas Bańka zwraca uwagę, że zmiany w tym zakresie są jak najbardziej pożądane i zgodne z oczekiwaniami praktyki

( źródło: „Gazeta Prawna” z 17.04.2007 r. )

 

Aegon: Michał Jakubowski dyrektorem ds. Biznesu Korporacyjnego

Do zespołu Aegon Polska dołączył Michał Jakubowski, obejmując stanowisko dyrektora ds. Biznesu Korporacyjnego. Będzie on odpowiedzialny m.in. za...


czytaj dalej

PZU: Arkadiusz Gęsicki dyrektorem zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu

Arkadiusz Gęsicki został nowym dyrektorem zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu Grupy PZU. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiadać za Biuro...


czytaj dalej

UE: Coraz bliżej ogólnoeuropejskiego produktu emerytalnego

Na decyzję Parlamentu Europejskiego czekają przepisy rozporządzenia, które mają ułatwić odkładanie pieniędzy na emeryturę. Wstępne porozumienie...


czytaj dalej

Aviva: Plan awaryjny na twardy brexit

Brytyjska Aviva zwróciła się do sądu w Londynie o zgodę na transfer aktywów o łącznej wartości 9 mld euro. Ubezpieczyciel wyjaśnił, że wobec...


czytaj dalej

Insurance Forum: O digitalizacji, motoryzacji i potrzebach pokolenia silver

W dniach 17-18 kwietnia w Warszawie odbędzie się wiosenna odsłona tegorocznego Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, czyli 17. edycji...


czytaj dalej

Pięć dni do „IT w ubezpieczeniach GigaCon 2019”

26 lutego w Warszawie odbędzie się XVIII edycja konferencji poświęconej informatyzacji sektora ubezpieczeniowego, zatytułowana „IT w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook