Reklama

Rynek kapitałowy: plusy i minusy likwidacji podatku od zysków kapitałowych
poniedziałek, 12 listopada 2007 10:46
{mosimage}Pod znakiem zapytania może stanąć zapowiadana przez polityków nowej koalicji rządowej likwidacja podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki. Z tytułu tego obciążenia fiskalnego przychód budżetu w 2007 roku ma  przynieść około 4 mld zł . Nie jest pewne, czy nowy rząd z zrezygnuje takiej kwoty. Co więcej, pomimo istnienia podatku Polacy wcale nie ustają w inwestowaniu swoich pieniędzy, a jeśli zaczną więcej odkładać w krajach Unii Europejskiej, gdzie taki podatek obowiązuje, trzeba by im refundować zapłacony tam podatek z polskiego budżetu.

Jeśli jednak dojdzie do likwidacji podatku Belki, to wówczas rządzący będą musieli zaproponować alternatywną ulgę podatkową gromadzącym oszczędności emerytalne w tzw. III filarze, czyli indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) i pracowniczych programach emerytalnych (PPE). W chwili obecne główną zachętą jest możliwość uniknięcia podatku Belki od oszczędności zgromadzonych w ramach IKE lub PPE.

O możliwy do zaproponowania rodzaj zachęt zapytała ekspertów „Gazeta Prawna”. Ci wskazywali jako alternatywę dla dotychczasowych rozwiązań wprowadzenie możliwości odpisu od podatku wpłat na IKE. Jednak istnieje problem: nawet przy zastosowaniu tego rozwiązania przy niższym, niż obecnie rocznym limicie wpłat na IKE (3,7 tys. zł), np. w wysokości 2,2 tys. zł, budżet państwa poniósłby koszt dodatkowych kilku miliardów złotych tytułem mniejszych wpływów z podatku PIT.
Trzeba jednak zaznaczyć, że koniecznym jest wprowadzenie mocnych zachęt do oszczędzania na emeryturę. Prof. Tadeusz Szumlicz z SGH mówi, że IKE muszą być upowszechnione, bo w nowym systemie emerytalnym to zarabiający poniżej średniego wynagrodzenia dostaną emerytury relatywnie dużo niższe niż w starym.
Prof. Szumlicz wyjaśnia, że dla osoby zarabiającej połowę średniego wynagrodzenia emerytura wyniesie około 60 proc. zarobków, a w starym systemie wskaźnik zastąpienia wynosi ok. 90 proc. Gdyby zmodyfikować system IKE według jego propozycji, stopa zastąpienia dla średnio zarabiającej osoby wzrosłaby do około 75 proc. Co ważne, wyliczenia prof. Tadeusza Szumlicza zakładają zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, bo inaczej podane proporcje dla kobiet będą jeszcze mniej korzystne.
Regulacje prawne UE nie zakazują likwidacji podatku od zysków kapitałowych. Jednak, jak mówi Michał Skraba, doradca podatkowy w KPMG Tax, dyrektywa z 2003 roku (Nr 2003/48/WE, Dz.Urz. UE L z 26 czerwca 2003 r.) przewiduje inny mechanizm, który może zniechęcać do zniesienia tego podatku.
Powód jest prozaiczny. Jeśli polskie przepisy nie przewidywałyby takiego obciążenia fiskalnego, a obywatel polski posiadałby lokatę czy inwestował w Luksemburgu, Austrii czy Belgii (w stosunku do których dyrektywa przewidziała okresy przejściowe), to płaciłby go za granicą, a polski urząd skarbowy byłby zobowiązany do zwrotu zapłaconego za granicą podatku. Wprawdzie w chwili obecnej niewielu Polaków inwestuje za granicą, ale oznaczałoby to dla budżetu dodatkowe wydatki, przy braku wpływów z tytułu podatku.
Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami mówi, że zniesienie podatku od zysków kapitałowych na rynku finansowym bez wprowadzenia zachęt podatkowych dla uczestników IKE doprowadzi do likwidacji tej formy oszczędzania.
Zapowiedź likwidacji podatku Belki nie martwi jednak  ekspertów z rynku finansowego. Powód? Liczą oni na uatrakcyjnienie tego rozwiązania.
Zygmunt Kostkiewicz, prezes Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Zakładów Ubezpieczeń, Towarzystw Emerytalnych i Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych mówi, że oferowana korzyść podatkowa jest niewielka i obwarowana wymogiem utrzymania całości kapitału do wieku emerytalnego, co odstrasza zwłaszcza młodszych klientów. Zbyt niski jest też limit wpłat premiowany zwolnieniem z podatku.
Prof. Tadeusz Szumlicz z SGH mówi, że żeby nie uszczuplić zbytnio przychodów budżetowych, można zmniejszyć limit wpłat na IKE z 3,7 tys. zł do 2,2 tys. zł, czyli tyle, ile rocznie wpłaca do OFE średnio zarabiająca osoba, i dać możliwość odpisania wpłat od podatku. Dodaje, że z punktu widzenia zasad nowego systemu emerytalnego chodzi przede wszystkim o to, żeby IKE zostały upowszechnione, szczególnie wśród osób zarabiających połowę średniego wynagrodzenia, gdyż to one dostaną w nowym systemie znacznie mniejsze emerytury, niż dostałyby w starym.
Zbigniew Jagiełło, prezes Pioneer Pekao TFI mówi, że podatek Belki mógłby zostać utrzymany przy inwestycjach do roku czasu, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze stworzyłyby warunki do możliwości odpisywania od podatków pewnej kwoty osobom oszczędzającym w IKE.
Krzysztof Nowak z Mercer HR Consulting mówi, że zniesienie podatku Belki pozbawi PPE jednej z dwóch przewag nad programami emerytalnymi tworzonymi poza ustawą. Dlaczego? W takiej sytuacji jedynym argumentem na korzyść PPE będzie brak obciążenia inwestowanych pieniędzy składkami na ZUS. Jednak taka forma zachęty może przekonać tylko psoby zarabiające poniżej 78 480 zł rocznie i płacące ZUS od pensji przez cały rok. Z tego powodu istnieją firmy, w których ten bonus nie będzie miał żadnego znaczenia.
Krzysztof Nowak mówi, że obecnie w PPE płacimy podatek od składek, a nie ma podatku od zysków przy wypłacie środków. W większości krajów europejskich jest odwrotnie: nie ma podatków od składek, ale wypłaty są opodatkowane.
Zdaniem Nowaka możliwe są dwa warianty reformy: pierwszy - nowe zachęty podatkowe, ale z jednoczesnym wprowadzeniem limitów dla tych zachęt. W takim przypadku - dla PPE można by wprowadzić brak podatku PIT od składki pracodawcy i składki pracownika, który odliczałby sobie ją od dochodu w rocznym zeznaniu (pracownik jedynie do pewnego limitu). Powinno też zostać zwolnienie z ZUS składki, bo to jedyna zachęta dla pracodawców do tworzenia PPE. Drugi wariant -  zachęty podatkowe, bez limitów i w ramach kompletnie przebudowanego systemu. Przy przyjęciu takiego rozwiązania od wszystkich długoterminowych oszczędności podatek byłby płacony przy wypłacie, natomiast inwestowane kwoty byłyby zwolnione z opodatkowania PIT i, co jest oczywiste, podatku Belki.
Krzysztof Nowak mówi, że z punktu widzenia budżetu oznacza to jedynie przesunięcie momentu podatkowego, tak jak to się dzieje w przypadku emerytur z obowiązkowych filarów. Jeżeli dojdzie do zniesienia podatku od zysków kapitałowych, korzyść z pewnością odniosą wszyscy klienci funduszy, którzy nie będą musieli płacić podatku przy umarzaniu jednostek uczestnictwa.
W wyniku zniesienia podatku Belki zmniejszyłaby się atrakcyjność funduszy parasolowych, których główną zaletą jest brak tego podatku w przypadku konwersji środków pomiędzy subfunduszami wchodzącymi w skład jednego funduszu parasolowego. Konieczność zapłacenia podatku występuje dopiero przy całkowitym wyjściu z funduszu parasolowego.
Jednak tego typu fundusze będą nadal wygodne z punktu widzenia administrowania funduszami. Zbigniew Jagiełło wskazuje, że fundusze parasolowe to nie tylko korzyści podatkowe dla klientów., gdyż ich prawna konstrukcja sprawia, że towarzystwom funduszy inwestycyjnych znacznie łatwiej jest zarządzać procesem tworzenia nowych produktów czy zmiany strategii inwestycyjnych już istniejących.
Stratny na zamianach będzie za to rynek ubezpieczeniowy, który zaciekle rywalizuje z TFI o pieniądze klientów. Sprzedawane w kanale bankowym polisy udające lokaty na 6-12 miesięcy stracą swój podstawowy atut, którym jest uniknięcie podatku Belki. Dzięki czemu zyski z polisy na poziomie 4,86 proc. są równe 6 proc. na obłożonej podatkiem lokacie bankowej. Piotr Paczkowski z Uniqa mówi, że polisy te nadal będą miały tę przewagę nad lokatą, gdyż pieniądze z polisy nie wchodzą do masy spadkowej.
Zapewnią one również minimalną ochronę na wypadek śmierci, np. wypłatę 101 proc. wpłaconej kwoty plus wypracowane odsetki.
Również tzw. polisy strukturyzowane, zawierane na dwa, pięć lat, które również coraz częściej dają zwolnienie z podatku Belki, straciłyby swoje przewagi w stosunku do TFI i ofert bankowych. Z kolei polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym stracą przewagę polegającą na uniknięciu podatku Belki przy zmianie profilu inwestycyjnego, co jest istotne dla aktywnych inwestorów.
( źródło: „Gazeta Prawna” z 12.11.2007 r. )
 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook