Reklama

Generali: nowy program NNW
środa, 07 kwietnia 2010 16:10

Z początkiem kwietnia Generali wprowadziło do oferty nowy pakiet ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), dostępny już od 15 zł za rok trwania umowy.

Ubezpieczanie dostępne jest w kilku wariantach różniących się wysokością sum ubezpieczenia oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Nowym elementem produktu jest wprowadzenie do wersji rozszerzonej ubezpieczenia porwania. Dodatkowym atutem nowego NNW jest zapewnienie usług Generali Assistance w ramach infolinii medycznej oraz turystycznej.

Przedmiotem nowego ubezpieczenia w Generali są następstwa nieszczęśliwych wypadków, którym uległ ubezpieczony w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym. Umowa w zakres podstawowym obejmuje :
•    Śmierć ubezpieczonego
•    Śmierć ubezpieczonego w środku lokomocji
•    Usługi Generali Assistance- infolinia medyczna oraz infolinia turystyczna
Umowa w zakresie rozszerzonym poza zakresem podstawowym obejmuje dodatkowo:
•    Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu;
•    Świadczenie z tytułu inwalidztwa;
•    Świadczenie z tytułu poważnego urazu;
•    Świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała
•    Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu;
•    Świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do pracy zarobkowej;
•    Zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
•    Zwrot kosztów leczenia;
•    Zwrot kosztów operacji plastycznych;
•    Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego inwalidy;
•    Zwrot kosztów rehabilitacji;
•    Porwanie

Ponadto po opłaceniu składki dodatkowej, zakres umowy ubezpieczenia może zostać rozszerzony o skutki zawału serca lub udaru mózgu, nie będące następstwem wcześniejszego stanu chorobowego jaki i zdarzenia ubezpieczeniowe, które powstały w wyniku amatorskiego uprawiania narciarstwa alpejskiego i klasycznego, snowboardu na wyznaczonych trasach zjazdowych oraz nurkowania przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu lub na tzw. zatrzymanym oddechu.

Generali obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe na całym świecie, z zastrzeżeniem możliwych wyłączeń terytorialnych (zależnych od poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych).

Sumę ubezpieczenia ustala się oddzielnie na każde ze zdarzeń ubezpieczeniowych określonych w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Może ona osiągać poziom od 9 tys. do 100 tys. zł.

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres kilku dni lub na rok. Składka minimalna z jednej umowy ubezpieczenia zawartej na 12 miesięcy wynosi 15 zł.
Ubezpieczenie porwania oferowane jest na rynku polskim przez nielicznych ubezpieczycieli. W przypadku porwania ubezpieczonego Generali wypłaca następujące świadczenia:
•    Zadośćuczynienie wypłacane proporcjonalnie za okres maksymalnie 60 dni przetrzymywania do wysokości sumy ubezpieczenia.
•    zwrot okupu do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w taryfie

- Modułowa budowa produktu, pozwala klientowi na dobranie zakresu ubezpieczenia zgodnie z jego potrzebami. Wprowadzając nowy produkt NNW chcieliśmy podnieść jego jakość, aby stał się jeszcze  bardziej przejrzysty i konkurencyjny. Generali konsekwentnie stara się wprowadzać produkty nowoczesne i jednocześnie dostosowane do wszelkich, nawet nietypowych potrzeb rynkowych, czego przykładem może być choćby jedyna na rynku klauzula obejmująca ubezpieczeniem ryzyko porwania- mówi Anna Materny, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Generali.
(AM, źródło: Generali)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook