Dyrektywa o pośrednictwie raz jeszcze
wtorek, 23 października 2012 22:50

 

Ukazał się trzeci w tym roku numer kwartalnika „Prawo Asekuracyjne”. Jego zawartość jest bardzo różnorodna – od pośrednictwa, przez bancassurance, aż po fundusze kapitałowe i ubezpieczenia obowiązkowe.

 

Na szczególną uwagę zasługuje artykuł Jerzego Łańcuckiego pt. Zakres i charakter zmian w dyrektywie w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Temat ten jest żywo dyskutowany przez polskie środowisko pośredników (patrz Platforma Pośredników w natarciu w „GU” nr 42). Warto zapoznać się ze szczegółowym omówieniem proponowanych zmian.

 

Za jedną z najistotniejszych modyfikacji dotychczasowych rozwiązań autor uważa rozszerzenie dyrektywy o pośrednictwie na wszystkie kanały dystrybucji ubezpieczeń, a nawet na podmioty zajmujące się likwidacją szkód. „Zmiany w omawianej dyrektywie powinny również wpłynąć na ograniczenie konfliktów interesów, zapewniając większą przejrzystość w odniesieniu do charakteru, struktury i wysokości wynagrodzenia” – twierdzi prof. Łańcucki. Chwali również prokliencki wydźwięk dyrektywy, podkreślając, że „priorytetowe potraktowanie interesów konsumenta w zapisach omawianego wniosku leży również w żywotnym interesie wszystkich podmiotów zaangażowanych w sprzedaż produktów ubezpieczeniowych”. Autor przytacza jednak wątpliwości zgłaszane przez BIPAR (Europejską Federację Pośredników), że proklienckość dyrektywy ma charakter pozorny i tak naprawdę wspiera określoną grupę interesu.

Na uwagę zasługuje również artykuł Beaty Mrozowskiej, dotyczący polskiego bancassurance. Autorka analizuje aktualną sytuację prawną w tym obszarze, samoregulacje oraz perspektywy rozwoju tego kanału dystrybucji ubezpieczeń. Jej zdaniem sytuacja ubezpieczonego, który ponosi koszty ochrony, ale nie jest stroną umowy, znacząco się w ostatnich latach poprawiła, szczególnie dzięki inicjatywom samoregulacyjnym banków i ubezpieczycieli. Czy tak jest w istocie? Naszym zdaniem warto zajrzeć do raportu Rzecznika Ubezpieczonych z maja 2012, gdzie zaprezentowana jest ciemniejsza strona ubezpieczeń sprzedawanych w okienkach bankowych.

Poza tym w numerze:

 

  • Dariusz Fuchs, Łukasz Szymański Zróżnicowanie zakresu ochrony poszczególnych kategorii nieprofesjonalnych uczestników rynku ubezpieczeniowego
  • Elżbieta Sienicka Zmiany ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia na życie. Wybrane zagadnienia
  • Katarzyna Policha, Bartosz Wojno Niektóre szczególne przypadki ustawowego wymogu posiadania ochrony ubezpieczeniowej na przykładzie ubezpieczenia biur usług płatniczych.

 

 


„Prawo Asekuracyjne” nr 3/2012, cena 61,95 zł

 


Polemika emerytalna i nie tylko

Do czytelników trafiły również jesienne „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, wydawane przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Numer otwiera emerytalna polemika prof. Tadeusza Szumlicza.

Profesor proponuje zmianę systemu opartego na minimalnym wieku emerytalnym na system oparty na minimalnych oszczędnościach emerytalnych. Zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane z bagatelizowaniem kwestii wymaganego stażu pracy, upoważniającego do świadczenia emerytalnego. Porusza też szereg innych problemów, których wokół emerytur nie brakuje.

Tematyka najnowszych „Wiadomości” mocno zróżnicowana. W kwartalniku znajdziemy kwestie dotyczące: budowy modeli ubezpieczeniowych, wartości wykupu polis życiowych z UFK, ochrony konsumentów, ubezpieczeń komunikacyjnych, ryzyka kredytowego wierzytelności hipotecznych i CSR. Całość dostępna bezpłatnie w internecie: http://www.piu.org.pl/wiadomosci-ubezpieczeniowe

 

 

 

Aviva: Andrzej Oślizło odchodzi

Z dniem 13 października Andrzej Oślizło, od 2015 roku wiceprezes Avivy ds. rozwoju biznesu, opuści grupę. Jego obowiązki przejmą pozostali...


czytaj dalej

VIG Polska: Prof. Marek Belka w radach nadzorczych Compensy i InterRisk

5 września profesor Marek Belka, były prezes Rady Ministrów oraz Narodowego Banku Polskiego, dołączył do rad nadzorczych spółek ubezpieczeniowych...


czytaj dalej

JLT Re: Insurtech a tradycyjni reasekuratorzy

Start-upy z sektora insurtech wchodzą na rynek ubezpieczeń i reasekuracji, ale niekoniecznie jest to zjawisko groźne – taki wniosek płynie z...


czytaj dalej

Euler Hermes i Allianz: Niemiecka gospodarka wrzuca wyższy bieg

W pierwszym półroczu tego roku niemiecka gospodarka zdecydowanie przyspieszyła. W ujęciu rocznym wzrost PKB Niemiec wyniósł 2,7%, co stanowi wynik...


czytaj dalej

UOKiK ostrzega konsumentów przed Goldberg & Sons

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał ostrzeżenie konsumenckie, w którym przestrzegł przed działalnością firmy pośrednictwa...


czytaj dalej

Nationale-Nederlanden: Nowa kampania „Oczami matki”

22 września startuje nowa kampania marketingowa Nationale-Nederlanden „Oczami matki”. W ramach akcji prezentowana będzie oferta dla rodziców...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy