Ekoryzyko
wtorek, 20 listopada 2012 02:23

Ochrona ubezpieczeniowa przed ryzykiem ekologicznym jest nową, dynamicznie rozwijającą się na świecie dziedziną, która również polskim przedsiębiorstwom stwarza szanse dostosowania się do zmian w otoczeniu, stawiających wymóg dbania o środowisko. W książce zaprezentowano istotę, cechy i źródła ryzyka ekologicznego przedsiębiorstw, proces zarządzania tym ryzykiem, metody jego oceny, pomiaru i kontroli, czynniki wpływające na podejmowanie decyzji o zastosowaniu ochrony ubezpieczeniowej (koszty, efektywność i skuteczność ubezpieczenia).

Autorka przedstawia praktyczne podejście polskich przedsiębiorstw względem ubezpieczania ryzyka ekologicznego, najczęściej transferowane rodzaje ryzyka, odczuwane korzyści. Prezentuje produkty ubezpieczeniowe, które pozwalają na przejęcie tego ryzyka przez ubezpieczycieli, uwarunkowania ich podaży oraz ofertę polskich zakładów ubezpieczeń, także w porównaniu z zakresem ochrony proponowanej przez zakłady zagraniczne.

Książka składa się z pięciu rozdziałów:

1) Ryzyko ekologiczne w działalności przedsiębiorstwa.
2) Potencjał rynku ubezpieczeń majątkowych w zakresie absorpcji ryzyka ekologicznego przedsiębiorstwa.
3) Czynniki popytu przedsiębiorstw na ubezpieczenia majątkowe chroniące przed ryzykiem ekologicznym.
4) Ochrona przed ryzykiem ekologicznym przedsiębiorstwa dostarczana przez ubezpieczenia majątkowe.
5) Decyzje przedsiębiorstw o wykorzystaniu ubezpieczeń majątkowych w ochronie przed ryzykiem ekologicznym.

Na szczególną uwagę zasługuje zamieszczone w załącznikach porównanie oferty w zakresie ryzyk ekologicznych na rynku brytyjskim i amerykańskim.

Książka przyda się m.in. brokerom ubezpieczeniowym, specjalistom od zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz pracownikom zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnym za tworzenie produktów oraz doradztwo.

Publikacja jest rozprawą doktorską, która zdobyła II miejsce w X edycji konkursu na najlepszą dysertację z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, organizowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych i „Gazetę Ubezpieczeniową” pod patronatem KNF i MNiSW (2011).

Autorka jest związana z Akademią Ekonomiczną w Katowicach. Jej specjalizacja naukowa obejmuje takie zagadnienia, jak:

  • Finanse publiczne wobec współczesnych wyzwań środowiskowych
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z uwzględnieniem potrzeby implementacji rozwoju zrównoważonego
  • Finansowanie ryzyka katastroficznego z udziałem funduszy publicznych i prywatnych
  • Rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny w aspekcie finansowania ryzyka ekologicznego
  • Finansowe aspekty polityki energetycznej.


Anna Doś, Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń majątkowych, poltext, Warszawa 2011, 244 str., cena 49,90 zł

 

Aviva: Andrzej Oślizło odchodzi

Z dniem 13 października Andrzej Oślizło, od 2015 roku wiceprezes Avivy ds. rozwoju biznesu, opuści grupę. Jego obowiązki przejmą pozostali...


czytaj dalej

VIG Polska: Prof. Marek Belka w radach nadzorczych Compensy i InterRisk

5 września profesor Marek Belka, były prezes Rady Ministrów oraz Narodowego Banku Polskiego, dołączył do rad nadzorczych spółek ubezpieczeniowych...


czytaj dalej

JLT Re: Insurtech a tradycyjni reasekuratorzy

Start-upy z sektora insurtech wchodzą na rynek ubezpieczeń i reasekuracji, ale niekoniecznie jest to zjawisko groźne – taki wniosek płynie z...


czytaj dalej

Euler Hermes i Allianz: Niemiecka gospodarka wrzuca wyższy bieg

W pierwszym półroczu tego roku niemiecka gospodarka zdecydowanie przyspieszyła. W ujęciu rocznym wzrost PKB Niemiec wyniósł 2,7%, co stanowi wynik...


czytaj dalej

UOKiK ostrzega konsumentów przed Goldberg & Sons

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał ostrzeżenie konsumenckie, w którym przestrzegł przed działalnością firmy pośrednictwa...


czytaj dalej

Nationale-Nederlanden: Nowa kampania „Oczami matki”

22 września startuje nowa kampania marketingowa Nationale-Nederlanden „Oczami matki”. W ramach akcji prezentowana będzie oferta dla rodziców...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy