Ekoryzyko
wtorek, 20 listopada 2012 02:23

Ochrona ubezpieczeniowa przed ryzykiem ekologicznym jest nową, dynamicznie rozwijającą się na świecie dziedziną, która również polskim przedsiębiorstwom stwarza szanse dostosowania się do zmian w otoczeniu, stawiających wymóg dbania o środowisko. W książce zaprezentowano istotę, cechy i źródła ryzyka ekologicznego przedsiębiorstw, proces zarządzania tym ryzykiem, metody jego oceny, pomiaru i kontroli, czynniki wpływające na podejmowanie decyzji o zastosowaniu ochrony ubezpieczeniowej (koszty, efektywność i skuteczność ubezpieczenia).

Autorka przedstawia praktyczne podejście polskich przedsiębiorstw względem ubezpieczania ryzyka ekologicznego, najczęściej transferowane rodzaje ryzyka, odczuwane korzyści. Prezentuje produkty ubezpieczeniowe, które pozwalają na przejęcie tego ryzyka przez ubezpieczycieli, uwarunkowania ich podaży oraz ofertę polskich zakładów ubezpieczeń, także w porównaniu z zakresem ochrony proponowanej przez zakłady zagraniczne.

Książka składa się z pięciu rozdziałów:

1) Ryzyko ekologiczne w działalności przedsiębiorstwa.
2) Potencjał rynku ubezpieczeń majątkowych w zakresie absorpcji ryzyka ekologicznego przedsiębiorstwa.
3) Czynniki popytu przedsiębiorstw na ubezpieczenia majątkowe chroniące przed ryzykiem ekologicznym.
4) Ochrona przed ryzykiem ekologicznym przedsiębiorstwa dostarczana przez ubezpieczenia majątkowe.
5) Decyzje przedsiębiorstw o wykorzystaniu ubezpieczeń majątkowych w ochronie przed ryzykiem ekologicznym.

Na szczególną uwagę zasługuje zamieszczone w załącznikach porównanie oferty w zakresie ryzyk ekologicznych na rynku brytyjskim i amerykańskim.

Książka przyda się m.in. brokerom ubezpieczeniowym, specjalistom od zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz pracownikom zakładów ubezpieczeń odpowiedzialnym za tworzenie produktów oraz doradztwo.

Publikacja jest rozprawą doktorską, która zdobyła II miejsce w X edycji konkursu na najlepszą dysertację z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych, organizowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych i „Gazetę Ubezpieczeniową” pod patronatem KNF i MNiSW (2011).

Autorka jest związana z Akademią Ekonomiczną w Katowicach. Jej specjalizacja naukowa obejmuje takie zagadnienia, jak:

  • Finanse publiczne wobec współczesnych wyzwań środowiskowych
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z uwzględnieniem potrzeby implementacji rozwoju zrównoważonego
  • Finansowanie ryzyka katastroficznego z udziałem funduszy publicznych i prywatnych
  • Rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny w aspekcie finansowania ryzyka ekologicznego
  • Finansowe aspekty polityki energetycznej.


Anna Doś, Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń majątkowych, poltext, Warszawa 2011, 244 str., cena 49,90 zł

 

Bartłomiej Krupa dalej pokieruje izbą odszkodowawców

W piątek 16 marca 2018 r. we Wrocławiu odbyły się wybory władz III kadencji Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Wybór nowych...


czytaj dalej

Grupa Europa: Maciej Kloze wiceprezesem

Rady Nadzorcze spółek wchodzących w skład Grupy Ubezpieczeniowej Europa (Towarzystwo Ubezpieczeń Europa i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa)...


czytaj dalej

Zurich Insurance: Klient napędza rewolucję, więc go słuchajmy

Branża ubezpieczeniowa znajduje się w samym środku rewolucji, której siłą sprawczą jest klient. Gracze najlepiej wyposażeni, by się dostosować i...


czytaj dalej

Guidewire: Rozszerzenie działalności oddziału w Dublinie

21 marca Guidewire Software, globalny producent oprogramowania dla firm z branży ubezpieczeń, ogłosił dalsze rozszerzenie zakresu swojej...


czytaj dalej

Rekordowy wynik majątkowej Warty

Rekordowy wynik sprzedażowy spółki majątkowej, który po raz pierwszy w jej historii przekroczył poziom 5 mld zł, oraz wyraźna poprawa rentowności...


czytaj dalej

KUKE: Rekordowe przypisy

W ubiegłym roku Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) uzyskała rekordowy przypis składki brutto na poziomie 202 mln zł, o blisko 55...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy