Reklama

Ubezpieczenia osobowe: AIG o grupowych polisach NNW
środa, 12 czerwca 2013 08:40

Na organizatorach letnich festiwali, koncertów, imprez sportowych i pikników miejskich niezmiennie spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Szerszą niż dotychczas ochronę, wykraczającą poza obowiązkowe OC dla biletowanych  imprez masowych, zapewnia nowa kategoria grupowych ubezpieczeń NNW – zwracają uwagę eksperci AIG.

Kto musi zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce stanem prawnym*, konkretne wymogi związane z bezpieczeństwem spełniać muszą jedynie organizatorzy płatnych imprez masowych, którzy zobowiązani są do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jednak w praktyce, niezależnie od typu i charakteru danego wydarzenia, jego organizatorzy zawsze ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i życie uczestników. Obowiązkiem każdego organizatora imprezy jest m.in. zachowanie odpowiednich warunków sanitarnych, przepisów przeciwpożarowych, w tym przygotowanie drogi ewakuacyjnej.

- Dużym wyzwaniem jest odpowiednie zabezpieczenie zwłaszcza tych wydarzeń, które nie mają charakteru imprez masowych. Ich organizatorzy nie muszą posiadać odpowiedniego ubezpieczenia OC ani oficjalnego pozwolenia na przeprowadzenie imprezy, co jednak nie zwalnia ich z odpowiedzialności za przebieg wydarzenia. W przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu czy też zniszczenia mienia, każdy z uczestników ma prawo domagać się odszkodowania lub rekompensaty. Nie wszystkie stowarzyszenia czy też organizatorzy imprez mają świadomość tej odpowiedzialności – tłumaczy Konrad Adamczewski, kierownik Sprzedaży Grupowych Ubezpieczeń NNW SPECIALTYsolutions w AIG. - Dodatkowo, droga do otrzymania odszkodowania z polisy OC jest często bardzo długa. Gdy wysokość odszkodowania ustala sąd, wiąże się to z określonym czasem postępowania, a często, w przypadku odwołań, także dodatkowymi kosztami. Wielu osób po prostu na to nie stać. Tymczasem odszkodowania z polisy NNW mają tę przewagę, że pozwalają na szybkie wypłaty, które poszkodowani mogą przeznaczyć na dalsze leczenie i rehabilitację. Z kolei w sytuacji, kiedy urazu doznaje wiele osób, dobrze dopasowana polisa może ochronić organizatora imprezy przed pozwem zbiorowym. Jeśli wszyscy poszkodowani otrzymają świadczenia wyższe lub na poziomie zwyczajowo zasądzanym przez sądy, pozew zbiorowy w praktyce traci rację bytu – dodaje.

Wysokie oczekiwania wobec organizatorów

Międzynarodowe badania zrealizowane w 2012 roku przez IPSOS na zlecenie firmy AIG wskazują, że uczestnicy różnego typu wydarzeń chcą być lepiej chronieni. Aż 71% respondentów z Polski oczekuje, że organizator obejmie ich ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli doznają urazu w trakcie trwania imprezy. Z kolei 60% oczekiwałoby w takiej sytuacji odszkodowania. Jednocześnie 55% ankietowanych z Polski byłoby skłonnych podjąć odpowiednie kroki prawne wobec organizatorów, aby dochodzić swoich roszczeń.

- Do bezpieczeństwa w trakcie imprez podchodzimy nawet bardziej restrykcyjnie niż Francuzi czy Brytyjczycy, gdzie posiadania ubezpieczeń NNW oczekuje od organizatorów imprez odpowiednio 54% i 60% respondentów. Wysoki poziom świadomości Polaków przekłada się również na konkretne wymagania związane z logistyką i całościową odpowiedzialnością organizatorów za wydarzenie. Dodatkowe polisy, które zapewniają ochronę tu i teraz, okazują się często praktycznym i bardzo pożądanym rozwiązaniem. – komentuje Konrad Adamczewski.

Kto i kiedy podlega indywidualnej ochronie?

Zaletą dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń jest fakt, że polisa, w przeciwieństwie do standardowego OC, może chronić nie tylko uczestników danego wydarzenia, ale także artystów i przedstawicieli organizatora. Do tej grupy zaliczają się m.in. wszystkie osoby występujące podczas imprezy, wolontariusze oraz ekipa techniczna.

- Podstawowa różnica między obowiązkowym OC a dobrowolnym grupowym NNW dotyczy zarówno grupy osób objętych ochroną, jak i listy nieprzewidzianych zdarzeń. W tym sensie nowa kategoria grupowych ubezpieczeń NNW pomaga uzupełnić luki w obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ewentualne szkody spowodowane przez działanie czy zaniechanie organizatora, jak i wszelkie inne niezawinione wypadki i zdarzenia losowe, nie spowodowane przez osoby trzecie. – wyjaśnia Konrad Adamczewski.

Polisa na wypadek anulowania biletu

Często wykorzystywanym elementem dodatkowej polisy jest również ubezpieczenie anulowania biletu. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danej imprezie, otrzymujemy zwrot kosztów zakupu biletu do określonej wcześniej kwoty (najczęściej maksymalnie 500 zł). Polisa chroni m.in. na wypadek anulowania rezerwacji z powodu nagłej poważnej choroby (danej osoby lub członka jej rodziny), wypadku lub kradzieży pojazdu (max. 48 godzin przed imprezą), czy też poważnego uszkodzenia mienia w miejscu zamieszkania. Na zwrot kosztów możemy także liczyć w przypadku, jeśli zawiedzie komunikacja publiczna (np. opóźniony lub odwołany zostanie kurs autobusu czy pociągu).

Gdzie kończy się ochrona?

Uczestnicy imprezy i artyści liczyć mogą na szeroki zakres świadczeń. Należą do nich m.in.: wydatki na pomoc medyczną, ubezpieczenie w razie śmierci i uszkodzenia ciała, ubezpieczenie podróży, świadczenie w związku z kradzieżą, świadczenie na pomoc psychologiczną, a także inne świadczenia zindywidualizowane, w tym również ochronę ubezpieczeniową na wypadek ataku terrorystycznego (takiego jak atak bombowy w trakcie maratonu w Bostonie).

- Przykładowo, jeśli dojdzie do zawalenia się konstrukcji sceny, w wyniku czego ranieni zostaną artyści i publiczność, w ramach grupowej polisy NNW organizator może sprawnie wypłacić odszkodowanie. Z kolei by otrzymać wypłatę z OC organizatora, trzeba poczekać na sądowe orzeczenie winy, co nie jest w interesie ani organizatora, ani osób poszkodowanych, które potrzebują natychmiastowej pomocy. Standardowo, z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są sytuacje związane z działaniem umyślnym – wyjaśnia Konrad Adamczewski.

Mało uciążliwe koszty

Dodatkowa polisa ubezpieczeniowa NNW oferowana jest w ramach biletu wstępu na imprezę. Może przyciągnąć dodatkową publiczność, podobnie jak i inne bonusy dodawane do biletów. Co istotne, koszty ubezpieczenia są z perspektywy uczestnika symboliczne i praktycznie nieodczuwalne, ponieważ ubezpieczenie ma charakter zbiorowy.

- Okazuje się, że dziś repertuar i cena biletu nie są jedynymi elementami wpływającymi bezpośrednio na frekwencję. Z doświadczeń AIG wynika, że dodatkowa  polisa w bilecie może zwiększyć atrakcyjność imprezy, ponieważ jako uczestnik mam większe zaufanie do jej organizatorów – podsumowuje Konrad Adamczewski.

*Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (DzU nr 62, poz. 504). Rozporządzenie ministra finansów z 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatorów imprez masowych (DzU, nr 54, poz. 323)
AM, news@gu.com.pl
(źródło: AIG)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook