Reklama

Stawiamy na nowy zarząd i dalszą ekspansję
wtorek, 07 lipca 2015 14:48

Rozmowa z Friedrichem Neubrandem Jr., prezesem GrECo Holding, i zarządem GrECo JLT Polska

Bożena M. Dołęgowska-Wysocka: – GrECo JLT jest wiodącym brokerem ubezpieczeniowym w Europie Wschodniej. Jak wyglądają wyniki za 2014 r. i co planujecie na przyszłość?

Friedrich Neubrand Jr: – Rok 2014 był dla Grupy GrECo JLT kontynuacją stabilnego wzrostu. Skonsolidowany przychód całej grupy wzrósł o 3%, osiągając 78 mln euro.

Łączna wartość składki lokowanej za pośrednictwem naszej grupy wzrosła do 597 mln euro. 825 pracowników w 51 oddziałach obsługuje klientów w 16 krajach Europy Wschodniej. Polska jest dla nas kluczowym rynkiem, na którym od wielu lat najszybciej się rozwijamy. Zatrudniamy tutaj ponad 130 pracowników, w tym 65 licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych. Składka ulokowana za pośrednictwem GrECo JLT w Polsce wyniosła w ubiegłym roku niemal 300 mln zł. W czerwcu podjęliśmy istotne decyzje dotyczące polskich spółek, podnosząc kapitał o kilka milionów euro i finansując plany dalszej ekspansji.

Na początku 2015 r. nastąpiły zmiany w zarządzie spółki. Może Pan powiedzieć coś więcej na ten temat?

– Już pod koniec 2014 r. podjęliśmy decyzję o wzmocnieniu zarządu i kierownictwa spółki. Jako pierwszy dołączył do nas Paweł Karcz, z którym od pewnego czasu bardzo dobrze nam się współpracowało. To profesjonalista odpowiedzialny w spółce za pion sprzedaży. Następnie udało nam się pozyskać do zespołu Pawła Paluszyńskiego, znanego menedżera i specjalistę od ubezpieczeń. Pod koniec lutego 2015 r. Arkadiusz Jaśkowski przestał pełnić funkcję prezesa zarządu. W pierwszym kwartale 2015 r. przekazaliśmy zadania nowemu zarządowi. Obecnie w skład rozszerzonego kierownictwa spółki wchodzą: Jarosław Klęk, wieloletni członek zarządu odpowiedzialny za pion finansowo-administracyjny, a także wspomniani już Paweł Paluszyński i Paweł Karcz.

Zacznę od pytań do Pana Paluszyńskiego. Proszę powiedzieć, jakie są Pana zadania w GrECo JLT Polska?

Paweł Paluszyński: – W GrECo JLT Polska kieruję Pionem Risk and Insurance Technique, czyli odpowiadam za naszą technologię, procedury i specjalistyczne ekspertyzy. Usługi doradztwa GrECo JLT bazują na lokalnym i międzynarodowym know-how, jak również na efektywnej ocenie ryzyka, uwzględniającej specyfikę polskiego rynku ubezpieczeniowego oraz polskie przepisy prawne. Dzięki naszemu zespołowi, posiadającemu doświadczenie i specjalistyczną wiedzę, planujemy zdobywanie kolejnych wybranych segmentów rynku. W tym kierunku szkolimy też naszych specjalistów, np. niedawno dwoje naszych pracowników brało udział w szkoleniu dotyczącym ubezpieczeń ryzyk lotniczych, organizowanym w Wiedniu przez naszych ekspertów z CMV.

Jest Pan również członkiem zarządu GrECo Ecclesia Hospital. Jakie cele stawia sobie ta spółka?

– GrECo Ecclesia Hospital (GEH) jest najmłodszą córką GrECo JLT i Grupy Ecclesia. Ecclesia Holding jest największym brokerem i doradcą ubezpieczeniowym w Niemczech, ubezpieczającym ponad 60% rynku szpitalnego. Grupa ta obsługuje rocznie ok. 15 000 roszczeń z tytułu błędów medycznych. GEH to spółka oferująca wyspecjalizowane usługi związane z kompleksowym zarządzaniem ryzykiem klinicznym i bezpieczeństwem pacjentów w sektorze medycznym. Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku polskim, zgodnie z niemieckim wzorcem. Współpracujemy ze Spółką GRB, która wspiera Grupę Ecclesia w obszarze zarządzania ryzykiem w placówkach medycznych. W 2014 r. GRB przeprowadziło audyty ryzyka w 3 szpitalach województwa pomorskiego, które uzyskały certyfikaty potwierdzające wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem klinicznym.

Branża ubezpieczeniowa jest dla Pana Karcza nowym wyzwaniem. Proszę powiedzieć, co należy do Pana głównych zadań?

Paweł Karcz: – Moim głównym zadaniem jest nawiązywanie relacji i współpraca z klientami. Oferowane przez nas usługi obejmują analizę ryzyka, opracowywanie koncepcji i rozwiązań dla klientów, zarządzanie procesami ubezpieczeniowymi, a także kompleksowe zarządzanie szkodami. Bardzo ważnym aspektem jest także kontroling ubezpieczeń – tu jesteśmy liderem, gdyż dysponujemy autorską platformą online do zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami. Niektóre projekty prowadzimy przy współpracy z lokalnymi brokerami, oferując konsorcjom najlepszy lokalny i międzynarodowy know-how. Planujemy również rozszerzyć nasze usługi o reasekurację.

Jak postrzegają Panowie rozwój polskiego rynku brokerskiego? Czy nastąpi jego koncentracja?

P.P.: – Nowe spółki napotkają w Polsce trudności, gdyż rynek brokerów ubezpieczeniowych jest u nas bardzo dobrze rozwinięty. Podzielam opinię, że tort został już w zasadzie podzielony, a bezlitosna konkurencja trwa. My sami prowadzimy rozmowy z mniejszymi brokerami, dotyczące ich przejęcia. Od lat obserwujemy w całym regionie spadek poziomu składek w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych. Jednakże, w odróżnieniu od rynków europejskich, Polska jest nadal rynkiem o ogromnym potencjale, którego pole ubezpieczeniowe nie zostało jeszcze maksymalnie wykorzystane.

P.K.: – Chciałbym dodać, że specjalistyczne usługi brokerskie i doradztwo ubezpieczeniowe mają ogromną wartość dla przedsiębiorstw. GrECo JLT przeprowadziło ankietę wśród klientów, której wyniki potwierdzają zapotrzebowanie na wykwalifikowane usługi, stąd nasze poszukiwania skupione są na spółkach o szczególnych specjalizacjach. Już wkrótce samo pośrednictwo nie będzie wystarczająco korzystne i atrakcyjne dla klientów. W niektórych przetargach wymagane są wręcz „międzynarodowe referencje”, które wpływają na renomę firmy i zwiększają zaufanie klientów.

W tym kontekście interesuje mnie Państwa partnerstwo z Jardine Lloyd Thomspon Group (JLT). Proszę opowiedzieć, jak doszło do tej współpracy?

F.N.Jr.: – GrECo może się pochwalić najlepszą siecią spółek brokerskich w Europie Środkowo-Wschodniej. JLT dostrzegło nasz potencjał i dynamiczny rozwój, szybko doszliśmy zatem do porozumienia, że partnerstwo będzie optymalnym rozwiązaniem. Spółka JLT, z przychodami na poziomie miliarda funtów, zatrudniająca 10 000 pracowników, jest na 5. miejscu wśród brokerów na świecie i liderem w Europie. Wzmocnieniem i potwierdzeniem naszej współpracy jest 20% udział JLT w Grupie GrECo. Grupa Ecclesia jest naszym drugim udziałowcem, poza posiadającą większość rodziną Neubrand, która od kilkudziesięciu lat ugruntowuje pozycję lidera na rynku. Nasi brokerzy koncentrują się na klientach z branż specjalistycznych, świadcząc usługi spółkom lotniczym, instytucjom finansowym i sektorowi medycznemu. W centrali w Wiedniu tworzymy zespół specjalistów do obsługi branży energetycznej, budowniczej i transportowej oraz prowadzimy międzynarodową wymianę doświadczeń w ramach Practice Groups.

Planujecie też ekspansję przez przejęcia innych spółek. Jaką strategią kierujecie się przy zakupie konkretnych podmiotów?

F.N.Jr: – Wzrosty organiczne, polegające na pozyskiwaniu nowych klientów, są niezmiernie istotne. Jednak wszystkie międzynarodowe spółki, które chcą rozbudowywać swoją pozycję rynkową, muszą też rozwijać się poprzez przejęcia innych podmiotów. Grupa JLT International Network powiększyła się w 2014 r. o 60 nowych spółek. Także GrECo JLT doprowadziło do skutecznego przejęcia kilku spółek. W 2014 r. zakupiliśmy spółkę CMV Aviation, renomowanego brokera ubezpieczeniowego specjalizującego się w obsłudze spółek lotniczych. Przejęcie to dużo mówi o naszej strategii – jesteśmy zainteresowani brokerami elitarnymi, niszowymi oraz brokerami o pozycji lidera w danym regionie. Przejmując spółkę, przykładamy wagę do tego, żeby w firmie pozostali jej założyciele i kluczowi pracownicy. Tym różnimy się od innych międzynarodowych koncernów, że doprowadzając do fuzji, nie narzucamy przejmowanej spółce swojej filozofii przedsiębiorstwa.

Dziękuję za rozmowę.

dr Bożena M. Dołęgowska-Wysocka


GrECo JLT:

  • 1925 – utworzenie spółki doradztwa ubezpieczeniowego w Wiedniu
  • 1989 – początek ekspansji w Europie Środkowej i Wschodniej 
  • Lider w Europie Wschodniej
  • Rodzina Neubrand jest większościowym udziałowcem spółki
  • dwóch udziałowców to międzynarodowi brokerzy ubezpieczeniowi: JLT i Ecclesia
  • 825 pracowników w 51 oddziałach w 16 krajach Europy Środkowej i Wschodniej
  • Od 2001 – inwestycje w Polsce, obecnie grupa posiada trzy spółki:

  1. oGrECo JLT Polska: broker i doradca ubezpieczeniowy
  2. GrECo JLT Services: multiagencja ubezpieczeniowa
  3. GrECo Ecclesia Hospital: broker dla jednostek ochrony zdrowia


 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook