Reklama

Concordia: Dodatkowe NNW przyda się dziecku udającemu się na ferie
piątek, 27 stycznia 2017 10:25

Najczęstsze kontuzje podczas zimowych aktywności w trakcie ferii to urazy głowy, rozcięte łuki brwiowe, złamane nosy, rozcięte wargi oraz złamania kończyn (rąk, nóg). Dzieci mogą mieć nawet podwójną ochronę ubezpieczeniową przed takimi zdarzeniami, jednak trzeba sprawdzić sumy odszkodowań i zakresy polis. – przypomina Concordia Ubezpieczenia.

Większość dzieci posiada szkolne NNW chroniące je podczas ferii. W Polsce na 4,8 mln dzieci i młodzieży, aż ok. 3,6 mln posiada szkolną tak polisę. Problem w tym, że nie obejmuje ona jednak wszystkich aktywności, np. uprawiania narciarstwa czy snowboardu. Innym minusem niektórych polis grupowych są niskie sumy ubezpieczenia.

Rodzice mogą na własną rękę zabezpieczyć dziecko na wyższą sumę niż wyznaczona przez placówkę oświatową, podpisując umowę ubezpieczenia indywidualnego NNW.

Wówczas, w sytuacji nieszczęśliwego wypadku, przysługuje świadczenie z dwóch polis. Z danych Concordii wynika, że wypłata następuje najczęściej w przypadku urazów głowy, szczególnie twarzoczaszki, rozciętych łuków brwiowych, złamanych nosów, rozciętych warg czy wreszcie typowych dla narciarstwa złamań kończyn. Indywidualna polisa może też pokrywać wydatki związane z innymi, poważniejszymi zdarzeniami, jak np. operacjami chirurgicznymi czy śpiączką w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Sumy zaczynają się od 10 tys. zł i mogą sięgnąć kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przykładowo, za wypadek skutkujący złamaniem kości przedramienia z dużym ograniczeniem ruchomości, można otrzymać nawet 10 tys. zł świadczenia – mówi Filip Przydróżny, dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych Concordii Ubezpieczenia.

W większości towarzystw funkcjonują dwa warianty: podstawowy i rozszerzony. Już ten pierwszy zapewnia szeroką ochronę. Poza najbardziej tragicznym scenariuszem, jak wypłata odszkodowania za śmierć dziecka w nieszczęśliwym wypadku (NW), świadczenie wypłacane jest również w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, tj. złamania ręki, zwichnięcia palca itp. Dziecko można objąć ochroną również na wypadek innych zdarzeń, na przykład pobytu w szpitalu w następstwie NW.

Nawet jeśli dziecko ma dodatkową polisę, przed wyjazdem na ferie konieczne jest sprawdzenie jej zakresu i skonfrontowanie go z przewidzianymi aktywnościami. Jeśli będzie miało zajęcia na stoku, np. na nartach albo snowboardzie, konieczne jest sprawdzenie w OWU, czy te aktywności są wyłączone z ochrony i odszkodowania. Jeśli tak jest, potrzebna będzie dopłata za uprawianie ryzykownych sportów. Bez tego zakład może odmówić wypłaty odszkodowania i pokrycia kosztów akcji ratunkowej.

Zaletą dodatkowej polisy dla dziecka jest także dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb. Warto decydować się na takie oferty, które dają nam możliwość wyboru spośród kilku opcji bazowych i uzupełnienie ich o dodatkowe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową – mówi Filip Przydróżny.

Zgłoszenie szkody do towarzystwa nie jest skomplikowane. Najważniejsze, aby poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu, nawet w przypadku braku wszystkich dokumentów. Zazwyczaj na zgłoszenie szkody jest do 90 dni od momentu zajścia wypadku.

Nawet jeżeli klient nie prześle wszystkich niezbędnych dokumentów (są one wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia), zgłaszana sprawa zostanie zarejestrowana. Bezzwłoczny kontakt po wypadku daje możliwość szybkiego udzielenia pomocy – mówi Filip Przydróżny.
(AM, źródło: Brandscope)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook