Reklama

KNF: Spadek przychodów i zysków PTE
wtorek, 09 maja 2017 08:32

Na koniec 2016 roku funkcjonowało dwanaście powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE). Zarządzały one 12 otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE) z aktywami netto o wartości 153,4 mld zł i liczbą członków sięgającą 16,4 mln os. Ponadto PTE zarządzały 8 dobrowolnymi funduszami emerytalnymi (DFE) o aktywach netto w wysokości 182,5 mln zł – podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Suma bilansowa wszystkich PTE wyniosła 2,6 mld zł i spadła o 8% w porównaniu do poprzedniego roku. KNF tłumaczy, że był to w głównej mierze efekt wypłaty przez PTE dywidend na łączną kwotę 0,5 mld zł oraz wycofania części kapitałów własnych. W aktywach dominowały inwestycje finansowe o wartości ponad 2,2 mld zł. Były to głównie obligacje Skarbu Państwa, których wartość wynosiła 1,8 mld zł. Wszystkie towarzystwa posiadały kapitały własne na poziomie wyższym niż minimalny wymagany przepisami prawa oraz rekomendowany przez KNF i te właśnie kapitały stanowiły główne źródło finansowania majątku PTE.

Całkowite ubiegłoroczne przychody PTE wyniosły 934 mln zł (-8,4% r/r). Koszty całkowite wyniosły 440 mln zł i wzrosły o 3,5%. W rezultacie wynik netto całego rynku osiągnął poziom 400 mln zł (-17% r/r). Nadzór tłumaczy, że obniżenie przychodów PTE było związane przede wszystkim z utrzymywaniem się niższej wartości aktywów OFE, co spowodowało zmniejszenie przychodów z opłaty za zarządzanie. Wpływ na obniżenie wyników PTE miały również dopłaty do Funduszu Gwarancyjnego. Zarządzanie DFE, ze względu na skalę tej działalności, miało marginalne znaczenie dla sytuacji finansowej towarzystw.

„Wynik netto oraz wskaźniki rentowność na działalności podstawowej i netto wszystkich PTE zmniejszyły się w porównaniu do roku poprzedniego, przy czym rozpiętość wskaźników rentowności pomiędzy poszczególnymi PTE jest znacząca. Aktualnie najpoważniejszym ryzykiem dla sektora powszechnych towarzystw emerytalnych staje się perspektywa dalszych zmian w zasadach funkcjonowania OFE” – podała KNF.
(AM, źródło: KNF)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Allianz: Wzrost zysku w drodze do celu

Niemiecki ubezpieczyciel Allianz SE uzyskał w I kw. 2019 r. niewielki wzrost zysku netto w stosunku do analogicznego okresu ub.r., nieco...


czytaj dalej

Generali rozmawia o przejęciu aktywów MetLife w Polsce

Assicurazioni Generali SpA prowadzi wstępne rozmowy na temat zakupu środkowoeuropejskich aktywów MetLife Inc. – twierdzą anonimowe źródła agencji...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Hokus po TUZ i walka o pół miliarda

W środę 22 maja 2019 roku zarząd TUZ Ubezpieczenia spotkał się z najlepszymi agentami w teatrze Capitol w Warszawie. Gala była okazją do...


czytaj dalej

Generali: Zmiany w ofercie turystycznej i dla MSP

Generali i Proama wprowadziły szereg zmian w ofercie turystycznej. Dodatkowo pierwsza z firm wzbogaciła propozycję dla małych i średnich...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook