Reklama

KNF: Spadek przychodów i zysków PTE
wtorek, 09 maja 2017 08:32

Na koniec 2016 roku funkcjonowało dwanaście powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE). Zarządzały one 12 otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE) z aktywami netto o wartości 153,4 mld zł i liczbą członków sięgającą 16,4 mln os. Ponadto PTE zarządzały 8 dobrowolnymi funduszami emerytalnymi (DFE) o aktywach netto w wysokości 182,5 mln zł – podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Suma bilansowa wszystkich PTE wyniosła 2,6 mld zł i spadła o 8% w porównaniu do poprzedniego roku. KNF tłumaczy, że był to w głównej mierze efekt wypłaty przez PTE dywidend na łączną kwotę 0,5 mld zł oraz wycofania części kapitałów własnych. W aktywach dominowały inwestycje finansowe o wartości ponad 2,2 mld zł. Były to głównie obligacje Skarbu Państwa, których wartość wynosiła 1,8 mld zł. Wszystkie towarzystwa posiadały kapitały własne na poziomie wyższym niż minimalny wymagany przepisami prawa oraz rekomendowany przez KNF i te właśnie kapitały stanowiły główne źródło finansowania majątku PTE.

Całkowite ubiegłoroczne przychody PTE wyniosły 934 mln zł (-8,4% r/r). Koszty całkowite wyniosły 440 mln zł i wzrosły o 3,5%. W rezultacie wynik netto całego rynku osiągnął poziom 400 mln zł (-17% r/r). Nadzór tłumaczy, że obniżenie przychodów PTE było związane przede wszystkim z utrzymywaniem się niższej wartości aktywów OFE, co spowodowało zmniejszenie przychodów z opłaty za zarządzanie. Wpływ na obniżenie wyników PTE miały również dopłaty do Funduszu Gwarancyjnego. Zarządzanie DFE, ze względu na skalę tej działalności, miało marginalne znaczenie dla sytuacji finansowej towarzystw.

„Wynik netto oraz wskaźniki rentowność na działalności podstawowej i netto wszystkich PTE zmniejszyły się w porównaniu do roku poprzedniego, przy czym rozpiętość wskaźników rentowności pomiędzy poszczególnymi PTE jest znacząca. Aktualnie najpoważniejszym ryzykiem dla sektora powszechnych towarzystw emerytalnych staje się perspektywa dalszych zmian w zasadach funkcjonowania OFE” – podała KNF.
(AM, źródło: KNF)

 

TU Zdrowie: KNF zatwierdziła nominację Aleksandra Rody

12 lutego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Aleksandra Rody na stanowisko prezesa zarządu TU Zdrowie.

...


czytaj dalej

KUKE: Marcin Jedliński nowym rzecznikiem prasowym

Od lutego Marcin Jedliński pracuje jako rzecznik prasowy i dyrektor Biura Komunikacji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) – podał...


czytaj dalej

Clyde & Co: Dostęp do innowacji motywem fuzji i przejęć

W globalnym sektorze ubezpieczeniowym w 2018 r. liczba fuzji i przejęć wzrosła o 9% wskutek starań ubezpieczycieli o uzyskanie większego dostępu...


czytaj dalej

Japonia: Rozważane obowiązkowe ubezpieczenie rowerzystów

Powołana przez rząd komisja ekspercka rozpoczęła dyskusję o tym, jaki charakter powinna mieć rekompensata za szkody związane z wypadkiem...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Jedno potknięcie nie zmienia całości obrazu

Przez ostatnich kilka lat sektor ubezpieczycieli solidnie zapracował na opinię skutecznego lobbysty parlamentarnego. I choć przebieg niedawnej...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Generali większościowym udziałowcem Bezpieczny.pl

Generali Polska nabyło 51% udziałów spółki Bezpieczny.pl – firmy technologicznej zajmującej się internetową sprzedażą ubezpieczeń, właściciela...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook