Ubezpieczenia społeczne: W nowym systemie będzie można inwestować w obligacje
poniedziałek, 05 czerwca 2017 09:02

130 mld zł znajdujących się obecnie w Otwartych Funduszach Emerytalnych zostanie sprywatyzowane. Z kolei specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, w które przekształcą się obecne OFE, będą mogły inwestować w skarbowe papiery wartościowe – dowiedział się „Dziennik Gazeta Prawna”.

Z projektu ustawy, do którego dotarła gazeta, wynika, że 75% aktywów OFE trafi na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, w które przekształcą się obecne rachunki uczestników funduszy. Pozostałych 25% zostanie przekazanych do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Problem w tym, że w dziesięciu na dwunastu działających obecnie OFE akcje spółek stanowią ponad 75% aktywów. Gdyby zatem transfer odbył się w tej chwili, to do FRD trafiłyby papiery spółek notowanych na giełdzie. Taka operacja mogłaby mieć zły wpływ na tę ostatnią. „DGP” zauważa, że trudno byłoby przewidzieć, jak państwowy Fundusz zachowywałby się, będąc właścicielem akcji. Trudno byłoby też przewidzieć, które walory trafią do FRD. Pojawiłyby się też ryzyko masowej wyprzedaży akcji przez fundusze emerytalne. Gazeta zauważa, że giełda ucierpi też na zmianie limitów inwestycyjnych. Następcy OFE do końca 2018 r. mają ulokować minimum 90% środków w akcjach, ale później pułap ten będzie zmniejszać się o 10% w skali roku, aż do 2023 r., kiedy top limit zostanie całkowicie zniesiony.

Projekt zmian emerytalnych zakłada również, że subfundusze wchodzące w skład SFIO (zastąpią one obecne OFE) będą mogły korzystać z pełnego wachlarza instrumentów inwestycyjnych. Dzięki temu klienci funduszy będą mogli wybierać optymalną dla nich strategię inwestycyjną: bezpieczną, opartą na papierach skarbowych lub bardziej ryzykowną, bazującą na akcjach. „DGP” zauważa, że projektowane regulacje zakładają, iż jednostki uczestnictwa mężczyzn w wieku 60 lat i kobiet w wieku 55 lat będą automatycznie transferowane do subfunduszu bezpiecznych inwestycji, z portfelem opartym w minimum 70% na aktywach takich jak np. obligacje rządowe, bony NBP czy papiery BGK. Z kolei projekt ustawy powołujący pracownicze plany kapitałowe (PPK) zakłada, iż w programach tych będą dostępne minimum cztery rodzaje funduszy o strategii inwestycyjnej dostosowanej do cyklu życia ubezpieczonego. W miarę starzenia się uczestników planów będą oni obowiązek przenoszenia się do funduszy o coraz bezpieczniejszej strategii inwestycyjnej.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 5 czerwca, Marek Chądzyński, Grzegorz Osiecki, Bartek Godusławki „Rząd likwiduje OFE: Gdzie trafią środki zgromadzone w funduszach?” i „Rząd taniej sfinansuje deficyt budżetowy” pod adresem:
http://praca.gazetaprawna.pl/...
https://edgp.gazetaprawna.pl/...
(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)

 

InterRisk: Piotr Karda opuszcza zarząd spółki

W wyniku obustronnego porozumienia w grudniu Piotr Karda przestanie pełnić funkcję członka zarządu InterRisk. Od  16 listopada do czasu...
czytaj dalej

PTR: Jacek Kugacz nowym prezesem

3 listopada rada nadzorcza Polskiego Towarzystwa Reasekuracji powołała Jacka Kugacza na stanowisko prezesa zarządu.

Jacek Kugacz jest...


czytaj dalej

Amazon: Gotowość, by zatrząść ubezpieczeniami

Amazon rekrutuje w Londynie profesjonalistów ubezpieczeniowych do nowego zespołu mającego przebojem wejść na rynek ubezpieczeniowy w Wlk....
czytaj dalej

Europa: Bez innowacji ani rusz

Z badania przeprowadzonego wśród ubezpieczycieli ze Starego Kontynentu przez Pierre Audoin Consultants (PAC) wynika, że tylko jedna trzecia...
czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Silny wpływ branży na polską gospodarkę

W trakcie Kongresu 590 Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała pierwsze w Polsce opracowanie opisujące wpływ branży ubezpieczeniowej na...


czytaj dalej

UFG: Stan wiedzy na temat ochrony ofiar wypadków drogowych

Na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) został opublikowany pełny raport z badania, w którym firma badawcza GfK...
czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy