Ubezpieczenia rolne: Poczta już sprzedaje Agro Ubezpieczenia
piątek, 29 września 2017 08:55

W ponad 1,5 tys. placówek Poczty Polskiej dostępne już są Agro Ubezpieczenia – produkty ochronne dla rolników przygotowane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (PTUW) we współpracy z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR).

Agro Ubezpieczenia zapewniają kompleksową ochronę życia, zdrowia i mienia rolników oraz ich rodzin. Dostępne są m.in. dotowane ubezpieczenia upraw i zwierząt, obowiązkowe ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym i OC rolnika czy Agrocasco dla maszyn rolniczych.

Ubezpieczenia dla rolników to kolejna usługa operatora, która odpowiada na codzienne potrzeby obywateli. Poczta Polska jest obecna w każdej polskiej gminie, także w miejscowościach, w których swoich oddziałów nie mają żadne instytucje finansowe. Współpraca Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i FSUSR wpisuje się w strategię rządu mającą na celu wyrównanie szans mieszkańców mniejszych i większych ośrodków – podkreślił na konferencji prasowej w placówce poczty w Starych Babicach Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk.

Zbigniew Pusz, prezes PTUW, wskazał, że polscy rolnicy najczęściej ubezpieczają budynki w gospodarstwie rolnym (90%) oraz wykupują polisy odpowiedzialności cywilnej (88%). 40% rolników decyduje się na zapewnienie sobie ochrony przed finansowymi skutkami uszkodzenia lub zniszczenia ruchomości rolniczych. Jedynie 10-12% rolników ubezpiecza swoje uprawy, a tylko 5-8% żywy inwentarz.

Ubezpieczenia rolnicze są już dostępne w ponad 1,5 tys. placówek pocztowych na terenie całego kraju (głównie w małych miejscowościach). Liczba ta sukcesywnie będzie rosnąć, by docelowo zapewnić dystrybucję polis za pośrednictwem wszystkich placówek. Rolnicy mogą także ubezpieczać się w 280 placówkach terenowych KRUS oraz poprzez sieć 500 agentów Pocztowej Agencji Usług Finansowych.

Ubezpieczenia dla rolników będą dostępne w różnych kanałach dystrybucji, jako produkty proste i o atrakcyjnej cenie – zapewnił prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski. Podkreślił, że potencjał grupy to 7,3 tys. placówek, w tym 4,7 tys. oferujących produkty bankowe i ubezpieczeniowe, 19 tys. osób obsługi oraz 23 tys. mobilnych listonoszy.

Oferowany rolnikom zakres ubezpieczenia upraw obejmuje zarówno ryzyka obowiązkowe od powodzi, gradu, suszy, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, a także ryzyka dobrowolne od deszczu nawalnego, huraganu, obsunięcia się ziemi, lawiny, uderzenia pioruna.

Ubezpieczenie zmniejsza ryzyko prowadzenia produkcji rolnej, zabezpiecza przed spadkiem dochodów, zapewnia też środki na wznowienie lub kontynuację produkcji. Dlatego naszym podstawowym celem jest upowszechnienie ubezpieczeń rolnych, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności polskich gospodarstw. Współpraca z Pocztowym TUW znacznie zwiększy dostępność ubezpieczeń rolniczych, dlatego w lipcu zdecydowaliśmy się na objęcie 49,5% udziałów w PTUW – powiedział Adam Sekściński, prezes KRUS i członek zarządu FSUSR.

Nasza oferta ubezpieczeniowa jest prosta w swojej konstrukcji, przygotowaliśmy kilka pakietów ryzyk związanych z porami roku. Budowa rentownego portfela ubezpieczeń rolniczych opartego na polisach obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeniach produkcji rolnej oraz polisach dobrowolnych, pozwoli zdywersyfikować ryzyko i zabezpieczy rolników przed zdarzeniami o charakterze katastroficznym – tłumaczył Zbigniew Pusz.

Przedmiotem Agro Ubezpieczeń w zakresie upraw są plony zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, ziemniaków, buraków cukrowych, warzyw gruntowych, owoców, roślin strączkowych oraz nasadzenia drzew, krzewów owocowych i truskawek, a także zwierzęta gospodarskie.

Agro Ubezpieczenia zostały stworzone w oparciu o „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Plany związane z tą marką zakładają upowszechnienie dostępności polis dla rolników dzięki ich dystrybucji przez Pocztę Polską. Oczekiwanym efektem jest osiągnięcie ubezpieczenia upraw na poziomie 70-80% ich powierzchni do 2021 r. W realizacji tego celu mają pomóc rządowe dopłaty do składek w dotowanych polisach, które w ciągu 3 lat mogą sięgnąć 1,8 mld zł. – Na ten rok zagwarantowanych jest 500 mln zł dopłat do ubezpieczeń. Ten fundusz będzie zwiększany sukcesywnie, aż osiągnie 1 mld zł. Szacujemy, że zostanie wykorzystane 300-400 mln zł w bieżącym roku – powiedziała Katarzyna Rajewska z PTUW.

Zbigniew Pusz powiedział też, że PTUW zakończy ten rok z zyskiem netto, a przypis składki sięgnie 300 mln zł. – Chcę zrobić w tym roku 300 mln zł przypisu składki z koasekuracją w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Składka na udziale własnym będzie w granicach 180 mln zł – powiedział prezes. – Na koniec sierpnia mieliśmy ok. 5 mln zł zysku netto. Cały rok będzie na plusie – dodał.

Zbigniew Pusz przypomniał, że kapitał PTUW wynosi obecnie 54,5 mln zł i zarówno Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (nadzorujące Pocztę), jak i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nadzorujące KRUS) zadeklarowały, że są gotowe wyłożyć kolejne środki finansowe na rozwój biznesu wraz ze wzrostem przypisu składki z ubezpieczeń rolnych i liczby gospodarstw objętych ochroną.

- Musimy rozłożyć to na parę lat, bo nasze kapitały są ograniczone, a dzisiaj regulacje prawne Solvency II są takie, że najpierw musimy mieć kapitał, do którego będziemy dostosowywać ryzyko. Mamy deklaracje od ministra rolnictwa poprzez Fundusz Składkowy, że jak zajdzie potrzeba, to nas dokapitalizuje. Jedno ministerstwo i drugie przewiduje dokapitalizowanie, ale będzie ono szło za przypisem składki z obszarów ryzykownych – powiedział prezes.

Od kwietnia PTUW buduje biznes ubezpieczeń rolnych z dopłatami, gdzie jak podkreślił Zbigniew Pusz musi bardzo dokładnie liczyć kapitały pod ryzyko. Zapewnił, że na ten rok wystarczy środków na finansowanie działalności.

W tym roku poziom państwowych dopłat do składki w obowiązkowych ubezpieczeniach rolnych będzie wynosił do 65% ich wartości. Na dopłaty zarezerwowano 917 mln zł – ponad 4,5 razy więcej niż w 2016 r. (200 mln), a ministerstwo podpisało umowy na sprzedaż tego typu polis z pięcioma towarzystwami ubezpieczeń (poprzednio z trzema). Umowy z MRiRW podpisali trzej ubezpieczyciele, którzy już od lat współpracują z resortem: PZU SA, TUW „TUW” i Concordia Polska TUW. „Nowymi twarzami” w gronie zakładów uprawnionych do sprzedaży dotowanych polis są InterRisk i Pocztowe TUW.

Według informacji zakładów ubezpieczeń, które zawarły z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowy w sprawie dopłat udzielanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w I połowie tego roku objęto ochroną łącznie  1 858 507,05 ha upraw rolnych oraz zawarto 106 824 umów ubezpieczenia upraw rolnych. Zgodnie z wnioskami towarzystw w I półroczu na dopłaty do składek przekazano dotację w wysokości 171,22 mln zł.
(AM, źródło: Poczta Polska, ISBNews, gu.com.pl)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Allianz: Współdzielenie samochodu ubezpieczone

Allianz zawiązał partnerstwo z brytyjską platformą współdzielenia pojazdów Drivy, aby zapewnić ubezpieczenia jej użytkownikom. Jest to część...


czytaj dalej

Włochy: Octo Telematics sięgnęło po rozwiązania SAS

Włoska firma Octo Telematics przy wsparciu narzędzi analitycznych SAS stworzyła największą bazę danych zawierającą opisy zachowań kierowców.   

W...


czytaj dalej

Senat: Dyskusja o regulacji branży odszkodowawczej

19 kwietnia odbyło się seminaryjne posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Podczas spotkania organizowanego wspólnie z...


czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe – problemy i ułatwienia

19 kwietnia miała miejsce konferencja zatytułowana „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń”. Była to...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook