Prawo: Ubezpieczyciel winien opóźnienia, więc musi płacić
wtorek, 07 listopada 2017 09:50

Sądy uznały, że ubezpieczyciel musi ponieść pełne koszty wynajęcia pojazdu zastępczego, jeśli poszkodowany nie ma pieniędzy na naprawę auta, a postępowanie likwidacyjne przedłużyło się z winy zakładu – informuje „Rzeczpospolita”.

Podane na wstępie rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której doszło do kolizji auta polskiego oraz zagranicznego. Poszkodowana od razu zgłosiła sprawę korespondentowi zagranicznego zakładu i wynajęła auto zastępcze. Po 3,5 miesiąca od zdarzenia ubezpieczyciel ocenił szkodę jako całkowitą i wypłacił kobiecie odszkodowanie. Ta dopiero wówczas zwróciła pojazd zastępczy i przystąpiła do naprawy uszkodzonego auta, gdyż wcześniej nie było jej na to stać, a jako matce samotnie wychowującej dzieci samochód był jej niezbędny. Następnie scedowała swoje roszczenie o refundację kosztów auta zastępczego na firmę wynajmującą, ta zaś wystąpiła do zwrot wydatków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli uznał roszczenie, stwierdzając, że postępowanie likwidacyjne trwało tak długo (130 dni) z winy ubezpieczyciela i nakazał zwrot 14,85 tys. zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie. W apelacji PBUK podnosiło m.in., że nie odpowiada za szkodę jak korespondent i tym samym nie odpowiada za zwłokę. Biuro twierdziło też, że bezzasadne było uznanie przez sąd za uzasadnione kosztów najmu od chwili, gdy poszkodowana dowiedziała się wstępnie od ubezpieczyciela, iż szkoda zostanie zakwalifikowana jako całkowita. PBUK wskazywało, że kobieta nie podjęła działań minimalizujących szkodę w postaci nabycia nowego auta. Jednak 27 września Sąd Okręgowy w Sieradzu w prawomocnym wyroku (sygn. akt I Ca 340/17) odrzucił niemal wszystkie argumenty Biura, wskazując na brak formalnego i jednoznacznego poinformowania o szkodzie całkowitej. Ponadto SO zauważył, że przez cały okres likwidacji zakład nie zaproponował poszkodowanej pojazdu zastępczego, więc nie można uznać, iż to po jej stronie leżała jakakolwiek zawiniona przyczyna korzystania z auta wynajętego przez prywatną firmę. Sąd przyznał racje pozwanemu jedynie w kwestii odsetek.

Więcej:

„Rzeczpospolita” z 7 listopada, Dorota Gajos-Kaniewska „Sąd: można żądać pieniędzy nawet za 130 dni najmu pojazdu zastępczego”:

http://www.rp.pl/Ubezpieczenia-i-odszkodowania/311069999-Sad-mozna-zadac-pieniedzy-nawet-za-130-dni-najmu-pojazdu-zastepczego.html

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)

 

InterRisk: Piotr Karda opuszcza zarząd spółki

W wyniku obustronnego porozumienia w grudniu Piotr Karda przestanie pełnić funkcję członka zarządu InterRisk. Od  16 listopada do czasu...
czytaj dalej

PTR: Jacek Kugacz nowym prezesem

3 listopada rada nadzorcza Polskiego Towarzystwa Reasekuracji powołała Jacka Kugacza na stanowisko prezesa zarządu.

Jacek Kugacz jest...


czytaj dalej

Amazon: Gotowość, by zatrząść ubezpieczeniami

Amazon rekrutuje w Londynie profesjonalistów ubezpieczeniowych do nowego zespołu mającego przebojem wejść na rynek ubezpieczeniowy w Wlk....
czytaj dalej

Europa: Bez innowacji ani rusz

Z badania przeprowadzonego wśród ubezpieczycieli ze Starego Kontynentu przez Pierre Audoin Consultants (PAC) wynika, że tylko jedna trzecia...
czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Silny wpływ branży na polską gospodarkę

W trakcie Kongresu 590 Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała pierwsze w Polsce opracowanie opisujące wpływ branży ubezpieczeniowej na...


czytaj dalej

UFG: Stan wiedzy na temat ochrony ofiar wypadków drogowych

Na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) został opublikowany pełny raport z badania, w którym firma badawcza GfK...
czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy