Prawo: Ubezpieczyciel winien opóźnienia, więc musi płacić
wtorek, 07 listopada 2017 09:50

Sądy uznały, że ubezpieczyciel musi ponieść pełne koszty wynajęcia pojazdu zastępczego, jeśli poszkodowany nie ma pieniędzy na naprawę auta, a postępowanie likwidacyjne przedłużyło się z winy zakładu – informuje „Rzeczpospolita”.

Podane na wstępie rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której doszło do kolizji auta polskiego oraz zagranicznego. Poszkodowana od razu zgłosiła sprawę korespondentowi zagranicznego zakładu i wynajęła auto zastępcze. Po 3,5 miesiąca od zdarzenia ubezpieczyciel ocenił szkodę jako całkowitą i wypłacił kobiecie odszkodowanie. Ta dopiero wówczas zwróciła pojazd zastępczy i przystąpiła do naprawy uszkodzonego auta, gdyż wcześniej nie było jej na to stać, a jako matce samotnie wychowującej dzieci samochód był jej niezbędny. Następnie scedowała swoje roszczenie o refundację kosztów auta zastępczego na firmę wynajmującą, ta zaś wystąpiła do zwrot wydatków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli uznał roszczenie, stwierdzając, że postępowanie likwidacyjne trwało tak długo (130 dni) z winy ubezpieczyciela i nakazał zwrot 14,85 tys. zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie. W apelacji PBUK podnosiło m.in., że nie odpowiada za szkodę jak korespondent i tym samym nie odpowiada za zwłokę. Biuro twierdziło też, że bezzasadne było uznanie przez sąd za uzasadnione kosztów najmu od chwili, gdy poszkodowana dowiedziała się wstępnie od ubezpieczyciela, iż szkoda zostanie zakwalifikowana jako całkowita. PBUK wskazywało, że kobieta nie podjęła działań minimalizujących szkodę w postaci nabycia nowego auta. Jednak 27 września Sąd Okręgowy w Sieradzu w prawomocnym wyroku (sygn. akt I Ca 340/17) odrzucił niemal wszystkie argumenty Biura, wskazując na brak formalnego i jednoznacznego poinformowania o szkodzie całkowitej. Ponadto SO zauważył, że przez cały okres likwidacji zakład nie zaproponował poszkodowanej pojazdu zastępczego, więc nie można uznać, iż to po jej stronie leżała jakakolwiek zawiniona przyczyna korzystania z auta wynajętego przez prywatną firmę. Sąd przyznał racje pozwanemu jedynie w kwestii odsetek.

Więcej:

„Rzeczpospolita” z 7 listopada, Dorota Gajos-Kaniewska „Sąd: można żądać pieniędzy nawet za 130 dni najmu pojazdu zastępczego”:

http://www.rp.pl/Ubezpieczenia-i-odszkodowania/311069999-Sad-mozna-zadac-pieniedzy-nawet-za-130-dni-najmu-pojazdu-zastepczego.html

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Allianz: Współdzielenie samochodu ubezpieczone

Allianz zawiązał partnerstwo z brytyjską platformą współdzielenia pojazdów Drivy, aby zapewnić ubezpieczenia jej użytkownikom. Jest to część...


czytaj dalej

Włochy: Octo Telematics sięgnęło po rozwiązania SAS

Włoska firma Octo Telematics przy wsparciu narzędzi analitycznych SAS stworzyła największą bazę danych zawierającą opisy zachowań kierowców.   

W...


czytaj dalej

Senat: Dyskusja o regulacji branży odszkodowawczej

19 kwietnia odbyło się seminaryjne posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Podczas spotkania organizowanego wspólnie z...


czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe – problemy i ułatwienia

19 kwietnia miała miejsce konferencja zatytułowana „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń”. Była to...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook