KNF: Ruszył program na rzecz wsparcia rozwoju FinTechów
poniedziałek, 08 stycznia 2018 09:45

5 stycznia został uruchomiony program Innovation Hub na rzecz wspierania rozwoju innowacji finansowych (FinTech). W ramach przedsięwzięcia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) będzie prowadziła dialog z podmiotami sektora FinTech, udzielając im odpowiedzi na pytania dotyczące obszaru prawno-regulacyjnego.

Program będzie skierowany do dwóch grup podmiotów sektora FinTech. Pierwszą z nich stanowić będą te, które planują rozpoczęcie działalności w ramach części rynku finansowego objętej nadzorem KNF (m.in. start-upy) i posiadają innowacyjny produkt/usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych (IT). Drugą grupę stanowić będą podmioty nadzorowane przez Komisję, planujące wdrożyć innowacyjny produkt/usługę finansową opartą na IT.

W ramach Innovation Hub podmiot pytający może uzyskać wsparcie ze strony UKNF w identyfikacji właściwych przepisów prawa, regulacji i stanowisk nadzorczych mających zastosowanie do danego podmiotu, modelu biznesowego, oferowanego produktu lub usługi finansowej, oraz informacje o zasadach działania nadzoru, trybie uzyskania zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności oraz dokumentach i wytycznych dostępnych na stronie internetowej KNF. Program nie obejmuje wsparcia w przygotowaniu wniosku licencyjnego.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem licencji otrzymają w ramach Innovation Hub informacje o wymogach prawno-regulacyjnych i właściwej komórce licencyjnej UKNF, do której należy złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie określonej działalności. Uczestnictwo w programie nie będzie zobowiązywało do późniejszego złożenia wniosku licencyjnego.

Podmioty, które chcą zgłosić się do udziału w Innovation Hub i skierować zapytanie muszą wypełnić formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej KNF. Zgłoszone zapytanie będzie podlegać ocenie UKNF z wykorzystaniem określonych kryteriów uczestnictwa w Innovation Hub, takich jak:

  • Innowacyjny charakter rozwiązania – nadzór będzie oceniał, czy proponowane rozwiązanie różni się od istniejących rozwiązań na rynku polskim i może być postrzegane jako innowacyjne.
  • Wstępna analiza otoczenia regulacyjno-prawnego – nadzór będzie oceniał, czy podmiot dokonał wstępnej oceny, w jaki sposób proponowane przez niego rozwiązanie wpisuje się w istniejące regulacje i przepisy prawa.
  • Realna potrzeba wsparcia (brak pewności prawnej) – nadzór będzie oceniał, czy innowacyjne rozwiązanie rzeczywiście nie wpisuje się jasno w istniejące regulacje i przepisy prawa, co implikuje potrzebę udzielenia wsparcia ze strony UKNF.

W zależności od charakteru i złożoności zapytania Urząd będzie mógł odpowiedzieć podmiotowi mailowo, telefonicznie lub zaprosić na spotkanie w siedzibie nadzoru w celu szczegółowego wyjaśnienia wskazywanej kwestii.

Szczegółowe zasady udziału w Innovation Hub zostały określone w regulaminie.
(AM, źródło: KNF)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Allianz: Współdzielenie samochodu ubezpieczone

Allianz zawiązał partnerstwo z brytyjską platformą współdzielenia pojazdów Drivy, aby zapewnić ubezpieczenia jej użytkownikom. Jest to część...


czytaj dalej

Włochy: Octo Telematics sięgnęło po rozwiązania SAS

Włoska firma Octo Telematics przy wsparciu narzędzi analitycznych SAS stworzyła największą bazę danych zawierającą opisy zachowań kierowców.   

W...


czytaj dalej

Senat: Dyskusja o regulacji branży odszkodowawczej

19 kwietnia odbyło się seminaryjne posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Podczas spotkania organizowanego wspólnie z...


czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń za szkody osobowe – problemy i ułatwienia

19 kwietnia miała miejsce konferencja zatytułowana „Rekompensata za utratę zdrowia i życia – praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń”. Była to...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook