Reklama

Marsh: Pięć rynków pod nadzorem Artura Grześkowiaka
czwartek, 18 stycznia 2018 09:34

Grupa Marsh utworzyła w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej nowy subregion Północny, z polską spółką na czele. Artur Grześkowiak, prezes Marsh Polska, członek regionalnego Zespołu Zarządzającego Marsh (Executive Management Team), otrzymał dodatkową rolę, w ramach której odpowiedzialny będzie za rynki polski, czeski, słowacki oraz kraje bałtyckie.

- Nowa rola Artura jest wynikiem silnej pozycji oraz dynamicznego rozwoju spółki w Polsce i regionie. W ciągu ostatnich 2 lat firma zainwestowała we wzmocnienie specjalizacji, innowacyjność produktową i procesową oraz wdrożenie autorskich narzędzi usprawniających obsługę klientów. Jesteśmy przekonani, że ambitna strategia Marsh oraz fakt dołączenia Polski do grona krajów rozwiniętych otwierają nowe możliwości i zapewnią synergię działania regionu – podkreśla Piotr Podleśny, wiceprezes zarządu Marsh Polska.

- Nawiązanie ścisłej współpracy oraz wymiana doświadczeń z kolegami z regionu będzie z pewnością głównym efektem nowej roli Artura Grześkowiaka. Polska jako kraj o największym potencjalne w regionie, jak i skali prowadzonego biznesu ma z pewnością dużo do zaoferowania w tym zakresie. Jesteśmy przekonani, iż przełoży się to na jeszcze większą satysfakcję naszych klientów, mających coraz większe ambicje, co najmniej regionalne – podkreśla Marcin Olczak, dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych i Politycznych.

- Wiodąca pozycja Marsh Polska w regionie zaowocuje dodatkowymi korzyściami dla naszych klientów – zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych, oraz partnerów biznesowych, którzy coraz chętniej rozszerzają zakres swojej działalności (m.in. dzięki ścisłej współpracy i wymiany doświadczeń oraz know-how w ramach sieci biur Marsh) – dodaje Michał Talarski, dyrektor Pionu Klienta Strategicznego Marsh Polska.

- Połączenie potencjału nowych rynków i zaawansowanych rozwiązań oferowanych przez Marsh w Polsce, umożliwi dalszy rozwój naszej oferty w zakresie ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych. Do umocnienia pozycji Marsh w regionie przyczyni się z pewnością rosnąca aktywność funduszy i graczy korporacyjnych na arenie fuzji i przejęć – przede wszystkim w Czechach i krajach bałtyckich – oraz obserwowany wzrost ryzyk kontraktowych naszych klientów w tych krajach – podkreśla Małgorzata Splett, dyrektor Działu Ubezpieczeń Finansowych i Profesjonalnych oraz Fuzji i Przejęć Marsh Polska.

- Cieszę się, że mocna pozycja Polski zaowocowała rozszerzeniem pełnionej przeze mnie funkcji na kolejne 5 krajów. Jestem przekonany, że połączenie wiedzy, know-how oraz doświadczenia wszystkich rynków pozwolą na bardziej dynamiczny rozwój usług i rozwiązań oferowanych przez Marsh oraz wzmocnią współpracę zespołów w regionie – zaznacza Artur Grześkowiak.

Artur Grześkowiak jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Przed rozpoczęciem kariery w branży ubezpieczeniowej ukończył Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie. Przez ostatnie 20 lat zajmował stanowiska kierownicze w polskich firmach brokerskich.
(AM, źródło: Marsh Polska)

 

Prezes PIU członkiem Rady Konsultacyjnej ds. PPK

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) powołał Radę Konsultacyjną do spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W jej skład wszedł Jan Grzegorz...


czytaj dalej

VIG Polska: Przedłużenie mandatów członkom zarządów trzech spółek

18 i19 grudnia podczas posiedzeń rad nadzorczych trzech spółek Vienna Insurance Group w Polsce – majątkowej i życiowej Compensy oraz InterRisk –...


czytaj dalej

Insurance Europe: Wniosek KE może być wyrokiem na polisy telematyczne

Choć Insurance Europe (IE) deklaruje zadowolenie z wniosku Komisji Europejskiej (KE) dotyczącego rozporządzenia w sprawie e-prywatności, mającego...


czytaj dalej

Willis Re: Cena reasekuracji zależna od klienta

Plasowanie kontraktów reasekuracyjnych 1 stycznia 2019 r. uwidoczniło ogromną różnicę między cenami dla klientów z maksymalną ekspozycją i słabą...


czytaj dalej

UMK: Jubileusz prof. Eugeniusza Kowalewskiego

22 lutego w Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „O...


czytaj dalej

MetLife: Polisy dla klientów T-Mobile

MetLife rozwija sprzedaż w kanale direct marketing. Najnowszą inicjatywą ubezpieczyciela w tym obszarze  jest nawiązanie współpracy z T-Mobile....


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook