MENA: Region trudny, ale obiecujący
piątek, 09 lutego 2018 09:47

Jakość kredytowa ubezpieczycieli i reasekuratorów działających w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) prawdopodobnie będzie wystawiana na próbę przez kilka następnych lat wskutek coraz większej niepewności w otoczeniu operacyjnym – przewiduje agencja A.M. Best.

Ryzyka polityczne, finansowe i ekonomiczne dla branży ubezpieczeniowej w regionie pozostają na poziomie podwyższonym w kontekście utrzymującego się napięcia geopolitycznego. Niemniej jednak w opinii Best terytoria MENA prezentują atrakcyjne możliwości rozwoju dla niektórych firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Niskie ceny węglowodorów w 2017 r. oddziaływały negatywnie na gospodarki zależne od przychodów ze sprzedaży ropy i gazu, nie sprzyjając stabilności w regionie. Mimo to na rynkach MENA odczuwalny jest optymizm.

– Mimo specyficznych trudności operacyjnych w regionie, istnieją szanse na wzrost wynikające z niskiego wskaźnika penetracji w porównaniu z innymi wschodzącymi i dojrzałymi rynkami oraz z wprowadzania obowiązkowych ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenia zdrowotne – podkreśla Mahesh Mistry, dyrektor naczelny działu analiz Best.

Rynek MENA pozostaje rozczłonkowany, z dużą liczbą ubezpieczycieli polujących na składki na małych rynkach. Wiodący uczestnicy (na ogół pięciu największych w każdym kraju) kontrolują ponad 50% rynku pod względem składek, zostawiając mniejszym firmom konkurowanie o pozostałe składki. W ciągu ostatnich 10 lat największe firmy stopniowo zwiększały swój udział w rynku i Best spodziewa się dalszego wzmocnienia ich dominującej pozycji w najbliższych latach. Konsolidację rynku w regionie Best uważa za trend pozytywny. Wielu regulatorów aktywnie zachęca do fuzji. W wielu krajach MENA (włącznie z Kuwejtem czy Arabią Saudyjską) wskaźniki penetracji ubezpieczeniowej w 2016 r. nie przekraczały 2%, w porównaniu ze średnią światową 6,3%.
(AC, źródło: MEIR)

 

InterRisk: Daniel Kaliszuk i Martin Stenitzer nowymi członkami zarząduRada nadzorcza InterRisk zadecydowała o rozszerzeniu zarządu spółki. Z dniem 19 lutego do władz ubezpieczyciela powołano dwie nowe osoby: Daniela...


czytaj dalej

KNF: Zatwierdzenie nominacji do władz towarzystw

20 lutego, na trzysta osiemdziesiątym drugim posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie kilku menadżerów...


czytaj dalej

AXA: Pierwszy roczny zysk powyżej 6 mld euro

Stabilne dochody i zyski na rekordowym poziomie – to najważniejsze elementy podsumowania osiągnięć finansowych AXA uzyskanych w ubiegłym roku.

Z...


czytaj dalej

Marsh: Mapa Ryzyk Politycznych 2018 – napięcia i turbulencje

Ryzyko polityczne jest poważnym problemem dla przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych, na co wpływają głównie takie wydarzenia,...


czytaj dalej

Konferencja „Dystrybucja – aktywacja”

Dziś w Warszawie odbędzie się konferencja zatytułowana „Dystrybucja – aktywacja”, której celem jest podsumowanie dyskusji dotyczących dystrybucji...


czytaj dalej

Londyńskie spotkanie PZU, Argenty i Lloyd’s

22 lutego przedstawiciele Grupy PZU spotkali się w Londynie z reprezentantami Lloyd’s of London oraz Argenty.

Rozmowy, w których uczestniczyli...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy