Reklama

MENA: Region trudny, ale obiecujący
piątek, 09 lutego 2018 09:47

Jakość kredytowa ubezpieczycieli i reasekuratorów działających w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) prawdopodobnie będzie wystawiana na próbę przez kilka następnych lat wskutek coraz większej niepewności w otoczeniu operacyjnym – przewiduje agencja A.M. Best.

Ryzyka polityczne, finansowe i ekonomiczne dla branży ubezpieczeniowej w regionie pozostają na poziomie podwyższonym w kontekście utrzymującego się napięcia geopolitycznego. Niemniej jednak w opinii Best terytoria MENA prezentują atrakcyjne możliwości rozwoju dla niektórych firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Niskie ceny węglowodorów w 2017 r. oddziaływały negatywnie na gospodarki zależne od przychodów ze sprzedaży ropy i gazu, nie sprzyjając stabilności w regionie. Mimo to na rynkach MENA odczuwalny jest optymizm.

– Mimo specyficznych trudności operacyjnych w regionie, istnieją szanse na wzrost wynikające z niskiego wskaźnika penetracji w porównaniu z innymi wschodzącymi i dojrzałymi rynkami oraz z wprowadzania obowiązkowych ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenia zdrowotne – podkreśla Mahesh Mistry, dyrektor naczelny działu analiz Best.

Rynek MENA pozostaje rozczłonkowany, z dużą liczbą ubezpieczycieli polujących na składki na małych rynkach. Wiodący uczestnicy (na ogół pięciu największych w każdym kraju) kontrolują ponad 50% rynku pod względem składek, zostawiając mniejszym firmom konkurowanie o pozostałe składki. W ciągu ostatnich 10 lat największe firmy stopniowo zwiększały swój udział w rynku i Best spodziewa się dalszego wzmocnienia ich dominującej pozycji w najbliższych latach. Konsolidację rynku w regionie Best uważa za trend pozytywny. Wielu regulatorów aktywnie zachęca do fuzji. W wielu krajach MENA (włącznie z Kuwejtem czy Arabią Saudyjską) wskaźniki penetracji ubezpieczeniowej w 2016 r. nie przekraczały 2%, w porównaniu ze średnią światową 6,3%.
(AC, źródło: MEIR)

 

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

PWS Konstanta: Adam H. Pustelnik nowym wiceprezesem zarządu

26 września Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWS Konstanta powołało Adama H. Pustelnika na stanowisko wiceprezesa zarządu. W ramach swoich...


czytaj dalej

Euler Hermes: Konsekwencje zaostrzenia „waśni handlowej” USA i Chin

Do 2020 r. wzrost światowego handlu może zmniejszyć się o połowę, jeżeli Stany Zjednoczone i Chiny nie dojdą do porozumienia w sprawie...


czytaj dalej

BoE: Ubezpieczyciele i banki wobec ryzyk klimatycznych

Brytyjskie banki i ubezpieczyciele muszą przedstawić wiarygodne plany, jak zamierzają się chronić przed ryzykami związanymi ze zmianami...


czytaj dalej

UFG: Nowa funkcjonalność przyspieszy wypłatę odszkodowań

Dzięki funkcjonalności udostępnionej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) towarzystwa komunikacyjne zyskały dostęp online do kopii...


czytaj dalej

Generali/Proama: Formularz online także w „komunikacji”

Generali wprowadziło formularz online do zgłaszania szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Wprowadzone dane automatycznie rejestrują się w systemie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook