BCC: Postulaty zmian w projekcie ustawy o PPK
wtorek, 27 marca 2018 08:32

Z badania ankietowego przeprowadzonego w lutym przez Business Centre Club wśród firm członkowskich wynika, że ponad połowa respondentów ocenia przedłożony rządowy projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych negatywnie. Zastrzeżenia przedsiębiorców budzi wzrost pozapłacowych kosztów pracy, nie ma również akceptacji dla drakońskich kar, zawierających sugestię domyślnej nieuczciwości pracodawców w stosunku do pracowników.

BCC podkreśla, że dotychczasowe pomysły rozwinięcia w ramach systemu ubezpieczeń społecznych tzw. III, dobrowolnego filara emerytalnego, nie powiodły się. W PPE od 2000 r. zgromadzono niespełna 400 tys. uczestników, indywidualne konta emerytalne gromadzą ok. 5% zatrudnionych. PPK jest nowym mechanizmem oszczędzania, ale jest też elementem systemu zabezpieczenia społecznego, w tym emerytalnego. „Przedłożony projekt dotyczący tworzenia oszczędności uczestników na cel emerytalny u pracodawcy, ma na uwadze obecną kondycję systemu emerytalnego, osłabionego przez działania kolejnych rządów, od 2012 r., dot. OFE oraz wieku emerytalnego. Demontaż OFE w tym okresie stanowił radykalne odejście od umowy społecznej przyjętej w 1999 r. i podważył zaufanie obywateli do państwa. Prywatna własność dla tworzonych w ramach PPK aktywów składkowych uczestników, jest niezbędna dla odbudowy tego zaufania. Tę zmianę trzeba zagwarantować prawnie, wprost – na poziomie ustawy, w sposób nie budzący wątpliwości” – podkreśla organizacja.

Jej zdaniem system zabezpieczenia społecznego, powinien być transparentny, stabilny, posiadać zaufanie społeczne oraz uwzględniać skutki starzenia się polskiego społeczeństwa na przyszłe stopy zastąpienia (stosunek wysokości emerytury do pobieranego wynagrodzenia). Dlatego BCC zaproponował, aby w projekcie ustawy wprowadzającej PPK wprowadzić kilka zmian. Organizacja zaproponowała podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych na rzecz podniesienia świadomości o spodziewanym, silnym spadku tzw. stopy zastąpienia (stosunek wysokości emerytury do pobieranego wynagrodzenia za pracę) i konieczności dodatkowego oszczędzania na cel emerytalny w okresie aktywności zawodowej osób zatrudnionych. BCC chce też precyzyjnego wyjaśnienia, dlaczego proponowany mechanizm PPK, oparty o metodę kapitałową, jest dobrym instrumentem prywatnego oszczędzania na cel emerytalny i tworzenia oszczędności własnych na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Przedsiębiorcy postulują również obniżenie kosztów administracyjnych nakładanych na pracodawcę w związku z wprowadzeniem PPK oraz pozostawienie w gestii regulatora – uwzględniając efekt konsultacji społecznych – ewentualnego powierzenia zarządzania aktywami zarówno towarzystwom funduszy inwestycyjnych, jak i powszechnym towarzystwom emerytalnym oraz towarzystwom ubezpieczeń na życie. Zdaniem BCC należy także doprowadzić do dyskontynuacji ustawy o zniesieniu limitu tzw. 30-krotności ozusowania, której wdrożenie z 1 stycznia 2019 r. oznaczać będzie objęcie składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pełnego wynagrodzenia jako podstawy wymiaru i przeniesienie jej kosztów na pracodawców. „Podniesienie kosztów zatrudnienia dla firm o ponad 1 mld zł rocznie w ciągu najbliższych 10 lat jest nie do zaakceptowania. Szczególnie wtedy, gdy pracodawcy zostaną obciążeni składką podstawową do PPK w części po ich stronie w kwocie 2-4 mld zł rocznie. Nałożenie tych dwóch dodatkowych kosztów pracy jest zbyt dużym obciążeniem dla pracodawców. Ustawa znajduje się obecnie w Trybunale Konstytucyjnym i powszechnym oczekiwaniem pracodawców jest jej unieważnienie, z uwagi na tryb jej wprowadzenia” – głosi komunikat.
(AM, źródło: BCC)

 

Pocztowe TUW: Stanisław Sokołowski nowym wiceprezesem

Z dniem 29 marca Stanisław Sokołowski został powołany na wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Na tym stanowisku...


czytaj dalej

MetLife: Mirosław Kisyk za Łukasza Kalinowskiego na stanowisku prezesa

27 marca MetLife TUnŻiR poinformował, że Łukasz Kalinowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie zakończył...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Aon Benfield: Dalszy wzrost kapitału alternatywnego

Kapitał alternatywny wzrósł w 2017 r. o 8 mld dol., do 89 mld dol. W 2018 r., po mocnym I kwartale, spodziewany jest jego dalszy wzrost – wynika z...


czytaj dalej

VIG: Oficjalny raport potwierdza poprawę kluczowych wskaźników

18 kwietnia Vienna Insurance Group (VIG) opublikowała raport roczny za rok finansowy 2017. Informacje zawarte w opracowaniu potwierdziły...


czytaj dalej

Rozmowy bez asekuracji: Broker gotowy na wszystko

17 kwietnia ukazał się kolejny odcinek „Rozmów bez asekuracji”. Gościem programu zatytułowanego „Broker gotowy na wszystko” był dyrektor Marcin...


czytaj dalej

Reso: Zbliża się start V edycji „Moich Małych Mistrzostw”

Już za kilka dni rozpocznie się piąta edycja „Moich Małych Mistrzostw” – cyklu pikników o charakterze sportowo-rekreacyjnym organizowanych przez...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy