Reklama

Polisa na życie obciążona składkami na ZUS
wtorek, 03 kwietnia 2018 08:44

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydał interpretację, w której orzekł, że firma, która wykupiła swojemu byłemu prezesowi komercyjne ubezpieczenie na życie, musi zapłacić składkę od tej polisy. Nawet jeśli ubezpieczony jest już na emeryturze – wskazuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” pisze, że interpretacja została wydana w odpowiedzi na pytanie firmy, która chciała wiedzieć, czy powinna zapłacić składki od polisy życiowej z elementem inwestycyjnym wykupionej dla emerytowanego prezesa. Po przejściu na emeryturę dokonano cesji praw z ubezpieczenia, a menadżer kontynuował współpracę z przedsiębiorstwem w ramach umowy-zlecenia. Od części ochronnej polisy odprowadzono składki. ZUS, powołując się na ustawę z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, uznał (decyzja nr DI/100000/43/1243/2017 oddziału ZUS w Gdańsku z 12 lutego), że skoro pracodawca zakwalifikował cesję praw ubezpieczenia jako świadczenie wymagalne ze stosunku pracy, to wypłata środków z polisy będzie przychodem ze stosunku pracy, a fakt, iż były prezes jest na emeryturze i pracuje na zlecenie, nie ma żadnego znaczenia. Zakład podkreślił również, że skoro ustawodawca, wymieniając enumeratywnie świadczenia zwolnione ze składek, nie wymienił dochodów z ubezpieczeń życiowych, to rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być podstawą do zwolnienia.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 3 kwietnia, Bożena Wiktorowska „Obowiązkowe składki od polisy na życie”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/...
(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)

 

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

PWS Konstanta: Adam H. Pustelnik nowym wiceprezesem zarządu

26 września Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWS Konstanta powołało Adama H. Pustelnika na stanowisko wiceprezesa zarządu. W ramach swoich...


czytaj dalej

Euler Hermes: Konsekwencje zaostrzenia „waśni handlowej” USA i Chin

Do 2020 r. wzrost światowego handlu może zmniejszyć się o połowę, jeżeli Stany Zjednoczone i Chiny nie dojdą do porozumienia w sprawie...


czytaj dalej

BoE: Ubezpieczyciele i banki wobec ryzyk klimatycznych

Brytyjskie banki i ubezpieczyciele muszą przedstawić wiarygodne plany, jak zamierzają się chronić przed ryzykami związanymi ze zmianami...


czytaj dalej

UFG: Nowa funkcjonalność przyspieszy wypłatę odszkodowań

Dzięki funkcjonalności udostępnionej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) towarzystwa komunikacyjne zyskały dostęp online do kopii...


czytaj dalej

Generali/Proama: Formularz online także w „komunikacji”

Generali wprowadziło formularz online do zgłaszania szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Wprowadzone dane automatycznie rejestrują się w systemie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook