Reklama

SN nie zabrał głosu ws. przekroczenia terminu reklamacji
poniedziałek, 09 kwietnia 2018 08:49

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom 6 kwietnia Sąd Najwyższy nie zajął się zapytaniem Sądu Okręgowego w Lublinie dotyczącym interpretacji art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji.

Jak poinformował na Twitterze Tomasz Młynarski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego (RzF przedstawił w tej sprawie istotny pogląd), rozprawa przed SN w sprawie skutków prawnych nierozpatrzenia w terminie reklamacji klienta przez podmiot rynku finansowego (III CZP 113/17) została przesunięta ze względu na chorobę sędziego. Nie określono też jej nowego terminu.

W innej sprawie rozpatrywanej tego samego dnia SN potwierdził, że przelew przez konsumenta na przedsiębiorcę wierzytelności mającej źródło w klauzuli abuzywnej nie wymaga do swej skuteczności uprzedniego stwierdzenia abuzywności przed sąd. RzF wskazał, że może to zostać stwierdzone w toku sprawy wytoczonej przez cesjonariusza (III CZP 114/17).

- Warto zwrócić uwagę, że choć sprawa dotyczyła roszczenia o zwrot nienależnie zatrzymanej przez Open Life wartości wykupu w ramach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, to ma znacznie szerszy wymiar. Potwierdzona dzisiejszą uchwałą SN zasada ma zastosowanie także do innych rynków i umów, w których stosowane są postanowienia uznane za niedozwolone – zwraca uwagę Tomasz Młynarski.

- Dla ubezpieczycieli i banków to jasny sygnał, że powinni kłaść większy nacisk na polubowne rozwiązywanie sporów mających tło w postanowieniach umów w ramach ugód zawieranych bezpośrednio z klientami. Wejście na drogę sądową, szczególnie w przypadkach, w których linia orzecznicza jest ugruntowana, oznacza tylko dodatkowe obciążenie kosztami procesowymi. Bardziej opłacalne i finansowo, i wizerunkowo będzie rozwiązanie tych sporów polubownie – komentuje Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika nadzorujący wydział pozasądowego rozwiązywania sporów.

Więcej na temat zagadnienia prawnego III CZP 113/17:
http://www.gu.com.pl/...
(AM, źródło: Twitter, Facebook, gu.com.pl)

 

Personalia: Xenia Kruszewska w Saltus Ubezpieczenia

Od stycznia Saltus Ubezpieczenia ma nowego dyrektora Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Została nim Xenia Kruszewska, uznana ekspertka w dziedzinie...


czytaj dalej

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

Bank Światowy: Strach przed robotami bezpodstawny

Wzrost automatyzacji póki co ma pomijalny wpływ na miejsca pracy w skali globalnej, mimo powszechnych ponurych przewidywań, że ludzi zastąpią...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Twardy brexit wymusi posiadanie Zielonej Karty

Zrzeszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli (ABI) ostrzegło kierowców, że w razie twardego brexitu prowadzący pojazdy poruszający się po drogach Unii...


czytaj dalej

PZU: Ruszyła rekrutacja do akceleratora MIT Enterprise Forum CEE

15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja do pierwszej edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, skierowanego do start-upów z Polski oraz...


czytaj dalej

Reso: Bronisław Woźnialis przewodniczącym suwalskiej Rady Gospodarczej

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service, został powołany do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i jednocześnie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook