Reklama

SN nie zabrał głosu ws. przekroczenia terminu reklamacji
poniedziałek, 09 kwietnia 2018 08:49

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom 6 kwietnia Sąd Najwyższy nie zajął się zapytaniem Sądu Okręgowego w Lublinie dotyczącym interpretacji art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji.

Jak poinformował na Twitterze Tomasz Młynarski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego (RzF przedstawił w tej sprawie istotny pogląd), rozprawa przed SN w sprawie skutków prawnych nierozpatrzenia w terminie reklamacji klienta przez podmiot rynku finansowego (III CZP 113/17) została przesunięta ze względu na chorobę sędziego. Nie określono też jej nowego terminu.

W innej sprawie rozpatrywanej tego samego dnia SN potwierdził, że przelew przez konsumenta na przedsiębiorcę wierzytelności mającej źródło w klauzuli abuzywnej nie wymaga do swej skuteczności uprzedniego stwierdzenia abuzywności przed sąd. RzF wskazał, że może to zostać stwierdzone w toku sprawy wytoczonej przez cesjonariusza (III CZP 114/17).

- Warto zwrócić uwagę, że choć sprawa dotyczyła roszczenia o zwrot nienależnie zatrzymanej przez Open Life wartości wykupu w ramach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, to ma znacznie szerszy wymiar. Potwierdzona dzisiejszą uchwałą SN zasada ma zastosowanie także do innych rynków i umów, w których stosowane są postanowienia uznane za niedozwolone – zwraca uwagę Tomasz Młynarski.

- Dla ubezpieczycieli i banków to jasny sygnał, że powinni kłaść większy nacisk na polubowne rozwiązywanie sporów mających tło w postanowieniach umów w ramach ugód zawieranych bezpośrednio z klientami. Wejście na drogę sądową, szczególnie w przypadkach, w których linia orzecznicza jest ugruntowana, oznacza tylko dodatkowe obciążenie kosztami procesowymi. Bardziej opłacalne i finansowo, i wizerunkowo będzie rozwiązanie tych sporów polubownie – komentuje Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika nadzorujący wydział pozasądowego rozwiązywania sporów.

Więcej na temat zagadnienia prawnego III CZP 113/17:
http://www.gu.com.pl/...
(AM, źródło: Twitter, Facebook, gu.com.pl)

 

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Unia Berneńska: Beatriz Reguero nową przewodniczącą

17 października w Paryżu odbyło się doroczne walne zgromadzenie Unii Berneńskiej. Gospodarzem spotkania, które zgromadziło ponad 300 dyrektorów...


czytaj dalej

Aon: Wrześniowe katastrofy najkosztowniejsze

Szkody spowodowane przez huragany, powodzie i trzęsienia ziemi sprawiły, że wrzesień był pod względem katastrof naturalnych najkosztowniejszym jak...


czytaj dalej

PIU: Wynik bancassurance najsłabszy od lat

17 października podczas pierwszego dnia X Kongresu Bancassurance Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała podsumowanie wyników bankowego...


czytaj dalej

Consultia: Korekta rocznej prognozy

Przez 9 miesięcy tego roku Consultia zebrała 155,1 mln zł, o 15,1% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. (134,8 mln zł). Przychody...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook