Reklama

VIG: Oficjalny raport potwierdza poprawę kluczowych wskaźników
czwartek, 19 kwietnia 2018 08:49

18 kwietnia Vienna Insurance Group (VIG) opublikowała raport roczny za rok finansowy 2017. Informacje zawarte w opracowaniu potwierdziły opublikowane wcześniej wstępne dane*. VIG zaprezentowała również swoje pierwsze sprawozdanie na temat zrównoważonego rozwoju.

Z raportu wynika, że ubiegłoroczny przypis składki VIG wzrósł do około 9,4 mld euro (+3,7% r/r). Zysk brutto wzrósł o 8,8% r/r, do około 443 mln euro. Wskaźnik mieszany poprawił się z 97,3% w 2016 r. do 96,7% w 2017 r. Współczynnik wypłacalności VIG, wyliczony na poziomie grupy notowanej na giełdzie, wyniósł 220% (195% w poprzednim roku). Wartość zagospodarowania dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych wyniosła 4,5 mld EUR w 2017 r. (+12,5%).

Wraz z raportem Vienna Insurance Group opublikowała również pierwsze sprawozdanie na temat zrównoważonego rozwoju, w którym pozycjonuje się jako stabilny i wiarygodny partner dla swoich interesariuszy, nie tylko ze względu na wyniki finansowe. – Zrównoważony rozwój to dla nas nie tylko nowoczesne hasło. Od dziesięcioleci jest częścią naszego codziennego życia, ponieważ myślimy kategoriami pokoleń. Nasza podstawowa działalność zawsze wymagała od nas działania w sposób zrównoważony finansowo i zapewnienia, że zawsze możemy wywiązać się z naszych długoterminowych zobowiązań. Te zasady są połączone z czynnikami społecznymi i środowiskowymi w naszym opublikowanym po raz pierwszy raporcie o zrównoważonym rozwoju – powiedziała Elisabeth Stadler, CEO VIG.

Grupa zapytała swoich najważniejszych interesariuszy (m.in. dużych klientów, inwestorów, analityków, partnerów dystrybucyjnych, media, zarząd i pracowników), które tematy były dla nich najważniejsze z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Odpowiedzi posłużyły do określenia kluczowych punktów strategii zrównoważonego rozwoju VIG i zostały uwzględnione w raporcie.
Centralnym punktem strategii zrównoważonego rozwoju grupy jest różnorodność.

- Uczyniliśmy z różnorodności jedną z naszych podstawowych wartości. Uważam, że różnorodność jest kluczową przewagą konkurencyjną naszej grupy. Promujemy i szanujemy różne tło kulturowe i indywidualne potrzeby na 25 rynkach, na których działa około 50 firm z grupy, a jednocześnie korzystamy z wymiany wiedzy i pomysłów. Nasz raport na temat zrównoważonego rozwoju zawiera przykłady tego, w jaki sposób nasze firmy promują naszą nową strategię różnorodności – stwierdziła Elisabeth Stadler.

Jednym z przykładów są działania gruzińskiej GPI Holding, która zainaugurowała inicjatywę zatrudniania nowych pracowników sprzedaży, nakierowaną na starsze osoby poszukujące pracy. W ciągu ostatnich dwóch lat zatrudniono 600 pracowników terenowych, głównie kobiety. Poszukiwaniu pracy towarzyszył dyskurs społeczny, ponieważ idea pracy kobiet nie jest jeszcze społecznie akceptowana w niektórych kulturach. Inicjatywa GPI Holding otrzymała już szereg nagród i przyjęła się w innych branżach.

***

*http://www.gu.com.pl/...
(AM, źródło: VIG)

 

Aviva: Krzysztof Czekała szefem zespołu badającego rynek i wiedzę o kliencie

Krzysztof Czekała, związany z Avivą od 2015 roku jako menedżer ds. planowania strategicznego i analiz, przejął dodatkowo odpowiedzialność za...


czytaj dalej

AXA Ubezpieczenia: Marcin Nedwidek nowym członkiem zarządu

AXA Ubezpieczenia TUiR zapełnia wakat w zarządzie powstały lipcu w wyniku przejścia Henry’ego de Courtois do paryskiej centrali ubezpieczyciela....


czytaj dalej

Willis: Rozbieżności w kwestii kierowania polityką cyberbezpieczeństwa

Większość kadry zarządzającej firm z całego świata ma świadomość, że staje przed dylematem „specjalista czy generalista” w kwestii obsady...


czytaj dalej

Aon: Dyrektor z PwC pokieruje fuzjami

Firma brokerska Aon zatrudniła dyrektora z PwC, aby rozwijał możliwości w zakresie fuzji i przejęć infrastrukturalnych i rozwiązań transakcyjnych...


czytaj dalej

UFG: Pełny dostęp online do bazy polis komunikacyjnych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UDG) uruchomił nowe funkcjonalności udostępniania danych ze swojej ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych....


czytaj dalej

PZU: Nowa kampania reklamowa AC

17 września rozpoczęła się nowa kampania reklamowa PZU Auto AC. Główny przekaz akcji zbudowany jest wokół dwóch benefitów: PZU Auto AC z opcją...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook