Reklama

VIG: Oficjalny raport potwierdza poprawę kluczowych wskaźników
czwartek, 19 kwietnia 2018 08:49

18 kwietnia Vienna Insurance Group (VIG) opublikowała raport roczny za rok finansowy 2017. Informacje zawarte w opracowaniu potwierdziły opublikowane wcześniej wstępne dane*. VIG zaprezentowała również swoje pierwsze sprawozdanie na temat zrównoważonego rozwoju.

Z raportu wynika, że ubiegłoroczny przypis składki VIG wzrósł do około 9,4 mld euro (+3,7% r/r). Zysk brutto wzrósł o 8,8% r/r, do około 443 mln euro. Wskaźnik mieszany poprawił się z 97,3% w 2016 r. do 96,7% w 2017 r. Współczynnik wypłacalności VIG, wyliczony na poziomie grupy notowanej na giełdzie, wyniósł 220% (195% w poprzednim roku). Wartość zagospodarowania dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych wyniosła 4,5 mld EUR w 2017 r. (+12,5%).

Wraz z raportem Vienna Insurance Group opublikowała również pierwsze sprawozdanie na temat zrównoważonego rozwoju, w którym pozycjonuje się jako stabilny i wiarygodny partner dla swoich interesariuszy, nie tylko ze względu na wyniki finansowe. – Zrównoważony rozwój to dla nas nie tylko nowoczesne hasło. Od dziesięcioleci jest częścią naszego codziennego życia, ponieważ myślimy kategoriami pokoleń. Nasza podstawowa działalność zawsze wymagała od nas działania w sposób zrównoważony finansowo i zapewnienia, że zawsze możemy wywiązać się z naszych długoterminowych zobowiązań. Te zasady są połączone z czynnikami społecznymi i środowiskowymi w naszym opublikowanym po raz pierwszy raporcie o zrównoważonym rozwoju – powiedziała Elisabeth Stadler, CEO VIG.

Grupa zapytała swoich najważniejszych interesariuszy (m.in. dużych klientów, inwestorów, analityków, partnerów dystrybucyjnych, media, zarząd i pracowników), które tematy były dla nich najważniejsze z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Odpowiedzi posłużyły do określenia kluczowych punktów strategii zrównoważonego rozwoju VIG i zostały uwzględnione w raporcie.
Centralnym punktem strategii zrównoważonego rozwoju grupy jest różnorodność.

- Uczyniliśmy z różnorodności jedną z naszych podstawowych wartości. Uważam, że różnorodność jest kluczową przewagą konkurencyjną naszej grupy. Promujemy i szanujemy różne tło kulturowe i indywidualne potrzeby na 25 rynkach, na których działa około 50 firm z grupy, a jednocześnie korzystamy z wymiany wiedzy i pomysłów. Nasz raport na temat zrównoważonego rozwoju zawiera przykłady tego, w jaki sposób nasze firmy promują naszą nową strategię różnorodności – stwierdziła Elisabeth Stadler.

Jednym z przykładów są działania gruzińskiej GPI Holding, która zainaugurowała inicjatywę zatrudniania nowych pracowników sprzedaży, nakierowaną na starsze osoby poszukujące pracy. W ciągu ostatnich dwóch lat zatrudniono 600 pracowników terenowych, głównie kobiety. Poszukiwaniu pracy towarzyszył dyskurs społeczny, ponieważ idea pracy kobiet nie jest jeszcze społecznie akceptowana w niektórych kulturach. Inicjatywa GPI Holding otrzymała już szereg nagród i przyjęła się w innych branżach.

***

*http://www.gu.com.pl/...
(AM, źródło: VIG)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Świat: Katastrofa lotnicza od strony ubezpieczeniowej

Ubezpieczyciele koncernu Boeing stoją przed problemem ogromnych roszczeń ze strony rodzin ofiar katastrofy samolotu Ethiopian Airlines, która...


czytaj dalej

VIG: Wyniki lepsze od zakładanych

Według Vienna Insurance Group (VIG), wstępne wyniki za rok finansowy 2018 wskazują, że był to pomyślny okres dla grupy.

Elisabeth Stadler, CEO...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Regulacje obustronnie korzystne

Niezwykle rzadko zdarza się, aby akt prawny lub werdykt sądowy dotyczący polskich ubezpieczeń był w równym stopniu korzystny dla zakładów co ich...


czytaj dalej

Insurance Forum: Debata z udziałem „Gazety Ubezpieczeniowej”

17 kwietnia podczas pierwszego dnia XIII Insurance Forum odbędzie się debata poświęcona ubezpieczeniom w kontekście wyzwań XXI wieku, którą...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook