VIG: Oficjalny raport potwierdza poprawę kluczowych wskaźników
czwartek, 19 kwietnia 2018 08:49

18 kwietnia Vienna Insurance Group (VIG) opublikowała raport roczny za rok finansowy 2017. Informacje zawarte w opracowaniu potwierdziły opublikowane wcześniej wstępne dane*. VIG zaprezentowała również swoje pierwsze sprawozdanie na temat zrównoważonego rozwoju.

Z raportu wynika, że ubiegłoroczny przypis składki VIG wzrósł do około 9,4 mld euro (+3,7% r/r). Zysk brutto wzrósł o 8,8% r/r, do około 443 mln euro. Wskaźnik mieszany poprawił się z 97,3% w 2016 r. do 96,7% w 2017 r. Współczynnik wypłacalności VIG, wyliczony na poziomie grupy notowanej na giełdzie, wyniósł 220% (195% w poprzednim roku). Wartość zagospodarowania dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych wyniosła 4,5 mld EUR w 2017 r. (+12,5%).

Wraz z raportem Vienna Insurance Group opublikowała również pierwsze sprawozdanie na temat zrównoważonego rozwoju, w którym pozycjonuje się jako stabilny i wiarygodny partner dla swoich interesariuszy, nie tylko ze względu na wyniki finansowe. – Zrównoważony rozwój to dla nas nie tylko nowoczesne hasło. Od dziesięcioleci jest częścią naszego codziennego życia, ponieważ myślimy kategoriami pokoleń. Nasza podstawowa działalność zawsze wymagała od nas działania w sposób zrównoważony finansowo i zapewnienia, że zawsze możemy wywiązać się z naszych długoterminowych zobowiązań. Te zasady są połączone z czynnikami społecznymi i środowiskowymi w naszym opublikowanym po raz pierwszy raporcie o zrównoważonym rozwoju – powiedziała Elisabeth Stadler, CEO VIG.

Grupa zapytała swoich najważniejszych interesariuszy (m.in. dużych klientów, inwestorów, analityków, partnerów dystrybucyjnych, media, zarząd i pracowników), które tematy były dla nich najważniejsze z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Odpowiedzi posłużyły do określenia kluczowych punktów strategii zrównoważonego rozwoju VIG i zostały uwzględnione w raporcie.
Centralnym punktem strategii zrównoważonego rozwoju grupy jest różnorodność.

- Uczyniliśmy z różnorodności jedną z naszych podstawowych wartości. Uważam, że różnorodność jest kluczową przewagą konkurencyjną naszej grupy. Promujemy i szanujemy różne tło kulturowe i indywidualne potrzeby na 25 rynkach, na których działa około 50 firm z grupy, a jednocześnie korzystamy z wymiany wiedzy i pomysłów. Nasz raport na temat zrównoważonego rozwoju zawiera przykłady tego, w jaki sposób nasze firmy promują naszą nową strategię różnorodności – stwierdziła Elisabeth Stadler.

Jednym z przykładów są działania gruzińskiej GPI Holding, która zainaugurowała inicjatywę zatrudniania nowych pracowników sprzedaży, nakierowaną na starsze osoby poszukujące pracy. W ciągu ostatnich dwóch lat zatrudniono 600 pracowników terenowych, głównie kobiety. Poszukiwaniu pracy towarzyszył dyskurs społeczny, ponieważ idea pracy kobiet nie jest jeszcze społecznie akceptowana w niektórych kulturach. Inicjatywa GPI Holding otrzymała już szereg nagród i przyjęła się w innych branżach.

***

*http://www.gu.com.pl/...
(AM, źródło: VIG)

 

Wierzbowski Eversheds Sutherland: Paweł Stykowski szefem praktyki compliance

W lipcu do kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland dołączył Paweł Stykowski, do niedawna dyrektor Departamentu Prawnego InterRisk....


czytaj dalej

TUW PZUW: Paweł Stopczyński nowym członkiem zarządu

Rada nadzorcza TUW PZUW powołała z dniem 27 czerwca Pawła Stopczyńskiego na stanowisko członka zarządu. Będzie on odpowiedzialny za obszar...


czytaj dalej

Coface: Patrice Luscan prezesem ICISA

Podczas Walnego Zgromadzenia ICISA (International Credit Insurance and Surety Association), zorganizowanego w 90. rocznicę powstania...


czytaj dalej

Lloyd’s: Nowa cyfrowa platforma dystrybucji

Lloyd’s uruchomił nową cyfrową platformę dystrybucji – Lloyd’s Bridge – zaprojektowaną w celu szybkiego, łatwego i sprawnego połączenia firm...


czytaj dalej

PSU: Dorota Jezierska nowym prezesem Stowarzyszenia

26 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Underwriterów. Podczas obrad uczestnicy WZC dokonali zmian we władzach...


czytaj dalej

XXIV Forum Teleinformatyki: System informacyjny państwa i obywatela

W dniach 27-28 września 2018 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie odbędzie się XXIV Forum Teleinformatyki. Patronem...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook