Reklama

VI Kongres PIU: Nowe ryzyka i niedoubezpieczenie w rolach głównych
wtorek, 08 maja 2018 08:48

Dziś w Sopocie rozpoczyna się szósty już Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń. Tematem przewodnim tegorocznej dwudniowej edycji spotkania branży ubezpieczeniowej będą nowe ryzyka i zjawisko niedoubezpieczenia.

- Jak ubezpieczać zmieniający się świat, jakie skutki niesie za sobą niedoubezpieczenie? To najważniejsze pytania, które stoją teraz przed branżą. Dyskusja jest niezbędna, bo to, jak reagujemy na postęp technologiczny i jak sprawnie wprowadzamy nowe produkty, przekłada się na bezpieczeństwo nas wszystkich – podkreślił na blogu PIU Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Izby.

Zapowiedział, że dwoma głównymi wątkami debat podczas tegorocznej edycji Kongresu będą: niedoubezpieczenie Polaków, tzw. protection gap, oraz rosnące znaczenie technologii w ubezpieczeniach. - Problem niedoubezpieczenia nie dotyczy jedynie Polski. Ubezpieczyciele na całym świecie zastanawiają się, jak sprostać temu wyzwaniu – wskazał prezes. – To szerokie zjawisko, które dotyka wszystkich ubezpieczeń – dodał.

Luki w ubezpieczeniach: zdrowotna…

W wystąpieniach zaproszonych gości oraz dyskusji w ramach pięciu paneli dyskusyjnych uczestnicy Kongresu będą próbowali odpowiedzieć m.in. na pytanie o to, jak zredefiniować ubezpieczenia zdrowotne w świetle wyzwań stojących przed opieką zdrowotną i współczesnym społeczeństwem europejskim. – Jedna z istotniejszych luk ubezpieczeniowych wynika z braku dostępu do profesjonalnej opieki medycznej. W Polsce ok. 2,2 mln osób korzysta z prywatnej opieki zdrowotnej dzięki dodatkowym ubezpieczeniom zdrowotnym. Nie ma wątpliwości, że ich liczba będzie rosła. Wymagania wobec opieki zdrowotnej, zwłaszcza w kontekście świadczeń specjalistycznych, będą się również systematycznie zwiększały. Wraz z nimi nie zwiększa się jednak dostępność do świadczeń w systemie publicznym. Już teraz Polacy wydają z własnej kieszeni ponad 40 mld zł na zdrowie, wliczając leki. Czy czują się dobrze w takim systemie? Z publikowanego co roku Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia, oceniającego jakość systemów opieki zdrowotnej, wynika, że Polska zajmuje szóste od końca miejsce w Europie. To pokazuje, że konieczne są zmiany legislacyjne – przypomniał Jan Grzegorz Prądzyński. Jego zdaniem wzorem dla Polski powinny być te kraje europejskie, które znalazły się na szczycie rankingu: Holandia, Szwajcaria, czy państwa skandynawskie. – Oczywiście Holandia nie zbudowała swojego systemu z dnia na dzień. Zajęło to około 20 lat. Niemniej jednak im szybciej zdecydujemy, że polski system opieki zdrowotnej wymaga niezbędnych zmian, tym szybciej będą one wprowadzone – zaznaczył prezes.

…majątkowa…

Pod lupę zostanie wzięta również kwestia luki w ubezpieczeniach majątkowych.

- Świat jest coraz bardziej dynamiczny, zmienia się klimat,  gwałtowne zjawiska pogodowe będą coraz częstsze. Zarówno w Polsce, jak i w Europie szczególnie duże wyzwanie stoi przed samorządami i organami państwowymi, które muszą budować odpowiednie systemy zarządzania ryzykiem, a także poszukują środków na niezbędne inwestycje w bezpieczeństwo. Rośnie społeczna ekspozycja na zmieniające się i nieznane ryzyka. Dla ubezpieczycieli rodzi to ważne pytania. Jak rozpoznać to, co nieubezpieczone, jak zrozumieć nowe zjawiska, zwłaszcza że gromadzone przez zakłady ubezpieczeń informacje dotyczą najczęściej tego, co było w przeszłości. Jak współdziałać w tym obszarze z organami państwa i samorządami? – wskazał Jan Grzegorz Prądzyński.

…i na życie

Istotnym tematem dyskusji będzie także luka w ubezpieczeniach na życie, dotycząca zarówno ochrony, jak i oszczędności, przede wszystkim długoterminowych. – Polacy zdają się w większości nie myśleć poważnie o swojej emeryturze. Większość liczy na świadczenia od państwa i zaczyna oszczędzać zbyt późno, by godziwie żyć podczas tzw. jesieni życia. Aż 49% ludzi w wieku w wieku 25–45 lat uważa, że nie dożyje wieku emerytalnego, chociaż z danych demograficznych wynika, że żyjemy coraz dłużej – wskazał szef PIU. Dodał, że uczestnicy dyskusji będą zastanawiać się, w jaki sposób zredukować lukę, aby przewidywane scenariusze, zakładające że w 2040 r. połowa emerytów będzie otrzymywać świadczenie minimalne lub niższe, a w 2070 r. będzie to aż 70%, nie ziściły się.

Blockchain a ubezpieczenia

Dużo miejsca podczas Kongresu poświęcone zostanie na debatę na temat nowych technologii. Uczestnicy spotkania będą dyskutować o implantowaniu nowych technologii na ściśle regulowanym rynku, ale też podejmą próbę odczarowania pojęcia blockchainu i znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystać tę technologię w sektorze asekuracyjnym. – W ubezpieczeniach może to w dalszej perspektywie doprowadzić np. do automatyzacji wypłat czy zmniejszyć koszty oraz zwiększyć wydajność. Blockchain może także ograniczyć liczbę błędów oraz usprawnić realizowane operacje, poprawić relacje z klientami, partnerami czy organami nadzoru – zwrócił uwagę Jan Grzegorz Prądzyński.

Elitarne grono uczestników

W gronie prelegentów i panelistów VI Kongresu PIU znajdą się wybitni przedstawiciele administracji państwowej, branży ubezpieczeń (z Polski i zagranicy), świata prawa, nauki i biznesu. Podczas wydarzenia głos zabiorą: prof. UW, dr hab. Teresa Czerwińska, minister finansów, Grzegorz Bierecki, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP, Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, Elżbieta Rafalska, minister pracy, rodziny i pomocy społecznej, prof. dr hab. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, Tomasz Latos, przewodniczący podkomisji do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie Sejmu RP, dr Józef Zych, sędzia Trybunału Stanu, marszałek Sejmu w latach 1995-1997, Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU, prof. UŁ, dr hab. Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego, dr Kai-Uwe Schanz, doradca The Geneva Association, Tjun Tang, starszy partner i dyrektor zarządzający BCG Hong Kong, Magdalena Borowik, doradca ds. FinTech w Ministerstwie Cyfryzacji, Jacek Czarnecki, koordynator fundacji Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, Blockchain Lab, dr Damian Karwala, senior associate CMS Cameron McKenna, Wojciech Pantkowski, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, Rafał Stankiewicz, wiceprezes zarządu Grupy Warta, przewodniczący Komisji ds. Likwidacji Szkód PIU, Franciszek Hutten-Czapski, partner zarządzający BCG Warszawa, Beata Balas-Noszczyk, partner zarządzająca Hogan Lovells, Przemysław Budkowski, prezes Allegro.pl, Adam Roman, członek zarządu Grupy Ergo Hestia, dr Stefan Kroepfl, szef planowania i rozwoju ubezpieczeń na życie Grupy Zurich, prof. UEP, dr hab. Jacek Lisowski, kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Jacek Kugacz, prezes Polskiego Towarzystwa Reasekuracji, Roland Nussbaum, wiceprzewodniczący Sustainable Non-life Working Group Insurance Europe, dr Witold Skomra, doradca Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Lucy Stanbrough, Innovation Associate Lloyd’s UK, dr Marcin Kawiński, Katedra Ubezpieczenia Społecznego SGH, Adam Uszpolewicz, prezes Aviva w Polsce, Julita Czyżewska, prezes PZU Zdrowie, Piotr Narloch, prezes InterRisk, Anna Rulkiewicz, prezes Lux Med, dyrektor zarządzający LMG Försäkrings AB, wiceprezydent Pracodawców RP.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: PIU, gu.com.pl)

 

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

PWS Konstanta: Adam H. Pustelnik nowym wiceprezesem zarządu

26 września Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PWS Konstanta powołało Adama H. Pustelnika na stanowisko wiceprezesa zarządu. W ramach swoich...


czytaj dalej

Euler Hermes: Konsekwencje zaostrzenia „waśni handlowej” USA i Chin

Do 2020 r. wzrost światowego handlu może zmniejszyć się o połowę, jeżeli Stany Zjednoczone i Chiny nie dojdą do porozumienia w sprawie...


czytaj dalej

BoE: Ubezpieczyciele i banki wobec ryzyk klimatycznych

Brytyjskie banki i ubezpieczyciele muszą przedstawić wiarygodne plany, jak zamierzają się chronić przed ryzykami związanymi ze zmianami...


czytaj dalej

UFG: Nowa funkcjonalność przyspieszy wypłatę odszkodowań

Dzięki funkcjonalności udostępnionej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) towarzystwa komunikacyjne zyskały dostęp online do kopii...


czytaj dalej

Generali/Proama: Formularz online także w „komunikacji”

Generali wprowadziło formularz online do zgłaszania szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Wprowadzone dane automatycznie rejestrują się w systemie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook