Reklama

Harris Interactive: Obywatele boją się władzy gigantów technologicznych
poniedziałek, 10 września 2018 08:50

W państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), gdzie dyrektywa dotycząca praw autorskich była przedmiotem gorącej debaty, 61% obywateli obawia się, że wpływ technologicznych gigantów zagraża funkcjonowaniu europejskiej demokracji, a 87% opowiada się za ustawodawstwem gwarantującym wynagrodzenia dla twórców – wynika z ankiety internetowej przeprowadzonej przez Harris Interactive.

6 września organizacja Europe for Creators ogłosiła wyniki ankiety przeprowadzonej w krajach niezdecydowanych co do poparcia dyrektywy oraz we Francji. Okazało się, że przytłaczająca liczba respondentów (87%) popiera prawodawstwo chroniące prawa twórców. Wyniki ujawniły również głębokie obawy obywateli, że platformy internetowe zagrażają demokracji w Europie: 67% respondentów wskazało, że platformy mają większą władzę niż Unia Europejska, a 61%, że wpływy platform internetowych zagrażają suwerenności i niezależności krajów. 66% respondentów uważa, że platformy internetowe nie dzielą się sprawiedliwie przychodami z twórcami treści, które pojawiają się na ich stronach, a respondenci francuscy (76%) i niemieccy (72%) zdecydowanie wskazują, że obecny stan podziału przychodów jest niesprawiedliwy. 81% uważa, że platformy powinny sprawiedliwie wynagradzać wydawców prasy i dziennikarzy, przy czym najwięcej zwolenników wprowadzenia ustawy wyrównującej szanse znajduje się w Niemczech (43%) i w Rumunii (41%).

- To pierwsza ankieta, która miała na celu zbadanie, jak jest postrzegany wpływ globalnych gigantów technologicznych na funkcjonowanie demokracji w Europie. Wnioski jasno pokazują, że obywatele oczekują działań – powiedział Jean-Daniel Lévy, szef działu opinii w Harris Interactive.

60% posłów do Parlamentu Europejskiego pochodzi z państw, w których przeprowadzono badanie, i to oni są głównymi decydentami w debacie na temat prawa autorskiego.

- Wyniki te, ogłoszone tuż przed głosowaniem 12 września, powinny sprowadzić decydentów na ziemię – powiedziała Véronique Desbrosses, dyrektor generalna Europejskiego Zrzeszenia Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów (GESAC).

Ankieta internetowa przeprowadzona między 24 a 30 sierpnia 2018 r. przez Harris Interactive obejmowała reprezentatywną próbę osób dorosłych (6600 obywateli w wieku powyżej 18 lat) w krajach docelowych (w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Polsce, Czechach, Rumunii, Grecji i Francji) i miała na celu zbadanie, jak postrzegane są stosunki między UE a platformami internetowymi oraz kwestie ochrony i wynagradzania twórców.
(AM, źródło: Centrum Prasowe PAP)

 

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

AXA: 10 mln euro na odbudowę Notre-Dame

AXA Group, która ma długą tradycję filantropijnego wsparcia dla ochrony francuskiego dziedzictwa kulturowego, zadeklarowała, że przyczyni się do...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Ruszyła masowa sprzedaż PZU GO

PZU GO, beacon połączony z mobilną aplikacją telematyczną, będący sztandarowym projektem ubezpieczyciela stworzonym przez jego ekspertów, trafił...


czytaj dalej

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook