Reklama

Harris Interactive: Obywatele boją się władzy gigantów technologicznych
poniedziałek, 10 września 2018 08:50

W państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), gdzie dyrektywa dotycząca praw autorskich była przedmiotem gorącej debaty, 61% obywateli obawia się, że wpływ technologicznych gigantów zagraża funkcjonowaniu europejskiej demokracji, a 87% opowiada się za ustawodawstwem gwarantującym wynagrodzenia dla twórców – wynika z ankiety internetowej przeprowadzonej przez Harris Interactive.

6 września organizacja Europe for Creators ogłosiła wyniki ankiety przeprowadzonej w krajach niezdecydowanych co do poparcia dyrektywy oraz we Francji. Okazało się, że przytłaczająca liczba respondentów (87%) popiera prawodawstwo chroniące prawa twórców. Wyniki ujawniły również głębokie obawy obywateli, że platformy internetowe zagrażają demokracji w Europie: 67% respondentów wskazało, że platformy mają większą władzę niż Unia Europejska, a 61%, że wpływy platform internetowych zagrażają suwerenności i niezależności krajów. 66% respondentów uważa, że platformy internetowe nie dzielą się sprawiedliwie przychodami z twórcami treści, które pojawiają się na ich stronach, a respondenci francuscy (76%) i niemieccy (72%) zdecydowanie wskazują, że obecny stan podziału przychodów jest niesprawiedliwy. 81% uważa, że platformy powinny sprawiedliwie wynagradzać wydawców prasy i dziennikarzy, przy czym najwięcej zwolenników wprowadzenia ustawy wyrównującej szanse znajduje się w Niemczech (43%) i w Rumunii (41%).

- To pierwsza ankieta, która miała na celu zbadanie, jak jest postrzegany wpływ globalnych gigantów technologicznych na funkcjonowanie demokracji w Europie. Wnioski jasno pokazują, że obywatele oczekują działań – powiedział Jean-Daniel Lévy, szef działu opinii w Harris Interactive.

60% posłów do Parlamentu Europejskiego pochodzi z państw, w których przeprowadzono badanie, i to oni są głównymi decydentami w debacie na temat prawa autorskiego.

- Wyniki te, ogłoszone tuż przed głosowaniem 12 września, powinny sprowadzić decydentów na ziemię – powiedziała Véronique Desbrosses, dyrektor generalna Europejskiego Zrzeszenia Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów (GESAC).

Ankieta internetowa przeprowadzona między 24 a 30 sierpnia 2018 r. przez Harris Interactive obejmowała reprezentatywną próbę osób dorosłych (6600 obywateli w wieku powyżej 18 lat) w krajach docelowych (w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Polsce, Czechach, Rumunii, Grecji i Francji) i miała na celu zbadanie, jak postrzegane są stosunki między UE a platformami internetowymi oraz kwestie ochrony i wynagradzania twórców.
(AM, źródło: Centrum Prasowe PAP)

 

KNF: Marek Chrzanowski zrezygnował

13 listopada przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marek Chrzanowski złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Rezygnacja...


czytaj dalej

Superpolisa: Anna Bernacka-Matras pełnomocnikiem zarządu ds. sprzedaży

Anna Bernacka-Matras, przez ostatnie lata dyrektor największego przedstawicielstwa w strukturach sprzedażowych Grupy Ergo Hestia, dołączyła w...


czytaj dalej

Allianz: Górna połowa przedziału docelowego

Jest wysoce prawdopodobne, że Allianz osiągnie w 2018 r. zysk z górnej połowy przedziału docelowego – przewiduje dyrektor finansowy Giulio...


czytaj dalej

Talanx: Wzrost zysków mimo dużych obciążeń

Przez trzy kwartały obecnego roku Grupa Talanx zarobiła netto blisko 500 mln euro. Do osiągnięcia tego wyniku przyczyniły się niemal wszystkie...


czytaj dalej

UFG: 75% przypadków braku OC wykrytych bez udziału kierowcy

Przez 3 kwartały tego roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wystawił ponad 68 tysięcy wezwań o zapłacenie kary za brak OC posiadaczy...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Generalnie o likwidacji

Opublikowany 13 listopada 41. odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji” poświęcony był najnowszym wdrożeniom w obszarze likwidacji szkód w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook