Reklama

Prawo: Komisja przyjęła projekt ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
środa, 03 października 2018 08:59

2 października w sejmowej Komisji Finansów Publicznych (FPB) odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych*.

Podczas krótkiej dyskusji wiceprzewodnicząca Komisji Krystyna Skowrońska pytała m.in. o wpływ nowych przepisów na wysokość składek płaconych przez klientów ubezpieczycieli z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników oraz na wysokość składek płaconych z tytułu nadzoru przez ubezpieczających. Z kolei poseł Wiesław Janczyk pytał o wpływ podniesienia sum gwarancyjnych w OC ppm. na sytuację kierowców aut zarejestrowanych w Polsce, którzy spowodują wypadek poza granicami kraju. Wiceminister finansów Leszek Skiba tłumaczył, że we wszystkich krajach Unii Europejskiej minimalne sumy gwarancyjne (SG) będą miały ten sam poziom. Dlatego nie ma obaw, aby nowe przepisy pogorszyły sytuację w przypadku wypadków zagranicznych. Wyjaśnił też, że zmiany w zakresie SG nie wpłyną na wysokość składki płaconej przez ubezpieczycieli. Wiceminister dodał, że ze względu na fakt odzyskania w 2017 roku rentowności w OC ppm. i utrzymania jej w dotychczasowych kwartałach rząd nie widzi powodu, aby składki w tym segmencie miały pójść w górę. Wprawdzie nie wykluczył ewentualnych podwyżek, ale wskazał, że jeśli do nich dojdzie, to ich skala będzie minimalna ze względu na to, iż sumy gwarancyjne wzrosną w niewielkim stopniu.

Po wprowadzeniu czterech korekt o charakterze redakcyjnym Komisja przyjęła projekt (17 głosów za, 8 wstrzymujących się) i skierowała go do Sejmu z rekomendacją przyjęcia. Projekt zostanie przedstawiony w Izbie Niższej. Posłem sprawozdawcą projektu został Wiesław Janczyk.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy europejskiej 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności (dyrektywa komunikacyjna).

Nowe regulacje przewidują m.in. podwyższenie minimalnych sum gwarancyjnych w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wynikające z ich poruszania się (OC ppm.) oraz rolników mających gospodarstwa rolne (OC rolników).

Po zmianach przepisów suma gwarancyjna nie będzie mogła być niższa niż równowartość w złotych: w przypadku szkód na osobie 5,21 mln euro na jedno zdarzenie bez względu na liczbę poszkodowanych (obecnie 5 mln euro)l; w przypadku szkód materialnych – 1050 tys. euro na jedno zdarzenie niezależnie od liczby poszkodowanych (obecnie 1 mln euro).

***

*http://www.gu.com.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

UNIQA Polska: Adam Łoziak wiceprezesem na kolejne trzy lata

Rada nadzorcza spółek UNIQA w Polsce postanowiła przedłużyć mandat Adama Łoziaka na stanowisku wiceprezesa na kolejną trzyletnią kadencję.

O...


czytaj dalej

Allianz Polska: Matthias Baltin zatwierdzony na stanowisku prezesa

11 czerwca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Matthiasa Florianusa Paula Baltina na stanowisko prezesa...


czytaj dalej

Aviva: Zmian personalnych ciąg dalszy

Dyrektor finansowy Avivy Tom Stoddard ustąpi ze stanowiska z końcem czerwca. Jest to drugi ruch kadrowy na najwyższych stanowiskach w tym roku, po...


czytaj dalej

Liferay: Inwestycja w UX pozwala zaoszczędzić nawet 10 mln zł rocznie

Firmy z branży ubezpieczeniowej poszukają skutecznych rozwiązań, które umożliwiają wykorzystywanie danych z systemów backendowych do tworzenia...


czytaj dalej

Insurance Forum: Branża podyskutuje o klimacie i nowej mobilności

W czwartek 13 czerwca 2019 r. zebrała się Rada Programowa Insurance Forum. Konferencja odbędzie się w październiku po raz czternasty....


czytaj dalej

CUK Ubezpieczenia: Aplikacja mobilna już dostępna

CUK Ubezpieczenia wprowadziło aplikację mobilną, dzięki której każdy klient będzie mieć ubezpieczenia w swoim smartfonie.

Aplikacja zapewnia...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook