Reklama

Prawo: Komisja przyjęła projekt ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
środa, 03 października 2018 08:59

2 października w sejmowej Komisji Finansów Publicznych (FPB) odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych*.

Podczas krótkiej dyskusji wiceprzewodnicząca Komisji Krystyna Skowrońska pytała m.in. o wpływ nowych przepisów na wysokość składek płaconych przez klientów ubezpieczycieli z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników oraz na wysokość składek płaconych z tytułu nadzoru przez ubezpieczających. Z kolei poseł Wiesław Janczyk pytał o wpływ podniesienia sum gwarancyjnych w OC ppm. na sytuację kierowców aut zarejestrowanych w Polsce, którzy spowodują wypadek poza granicami kraju. Wiceminister finansów Leszek Skiba tłumaczył, że we wszystkich krajach Unii Europejskiej minimalne sumy gwarancyjne (SG) będą miały ten sam poziom. Dlatego nie ma obaw, aby nowe przepisy pogorszyły sytuację w przypadku wypadków zagranicznych. Wyjaśnił też, że zmiany w zakresie SG nie wpłyną na wysokość składki płaconej przez ubezpieczycieli. Wiceminister dodał, że ze względu na fakt odzyskania w 2017 roku rentowności w OC ppm. i utrzymania jej w dotychczasowych kwartałach rząd nie widzi powodu, aby składki w tym segmencie miały pójść w górę. Wprawdzie nie wykluczył ewentualnych podwyżek, ale wskazał, że jeśli do nich dojdzie, to ich skala będzie minimalna ze względu na to, iż sumy gwarancyjne wzrosną w niewielkim stopniu.

Po wprowadzeniu czterech korekt o charakterze redakcyjnym Komisja przyjęła projekt (17 głosów za, 8 wstrzymujących się) i skierowała go do Sejmu z rekomendacją przyjęcia. Projekt zostanie przedstawiony w Izbie Niższej. Posłem sprawozdawcą projektu został Wiesław Janczyk.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy europejskiej 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności (dyrektywa komunikacyjna).

Nowe regulacje przewidują m.in. podwyższenie minimalnych sum gwarancyjnych w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wynikające z ich poruszania się (OC ppm.) oraz rolników mających gospodarstwa rolne (OC rolników).

Po zmianach przepisów suma gwarancyjna nie będzie mogła być niższa niż równowartość w złotych: w przypadku szkód na osobie 5,21 mln euro na jedno zdarzenie bez względu na liczbę poszkodowanych (obecnie 5 mln euro)l; w przypadku szkód materialnych – 1050 tys. euro na jedno zdarzenie niezależnie od liczby poszkodowanych (obecnie 1 mln euro).

***

*http://www.gu.com.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Coface: Aktualizacja ocen ryzyka krajów i sektorów

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów na świecie po trzecim kwartale obecnego roku. Ubezpieczyciel podniósł swoje oceny dla...


czytaj dalej

Brokerslink: Narzędzia dla niezależnych brokerów

Brokerslink, globalna organizacja brokerska, ogłosiła uruchomienie dwóch nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, przeznaczonych do...


czytaj dalej

UFG: Brak OC zwiększa ryzyko spowodowania wypadku

Z najnowszej analizy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) wynika, że nieubezpieczeni i nieznani sprawcy wypadków zabijają co roku na...


czytaj dalej

D.A.S.: Ochrona prawna w formie benefitu pracowniczego

D.A.S. jest pierwszym ubezpieczycielem w Polsce, który zaoferował polisę ochrony prawnej (OP) przygotowanej w formie benefitu pracowniczego...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook