Reklama

SOKiK podtrzymał karę za wprowadzanie w błąd klientów „uefek”
czwartek, 04 października 2018 08:45

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) utrzymał decyzję o nałożeniu ponad 770 tys. zł kary finansowej na Tax Care za niedostateczne informowanie klientów o warunkach umowy i ryzyku związanym z zakupem polis z UFK.

Rozstrzygnięcie SOKiK jest pokłosiem decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) RGD-11/2015 z 21 grudnia 2015 roku. Zapadła ona w wyniku postępowania wszczętego w wyniku licznych skarg klientów „uefek” kierowanych zarówno do firmy jak i Urzędu. Konsumenci skarżyli się, że doradcy Tax Care, przedstawiając ofertę polis z UFK różnych ubezpieczycieli, nie informowali o faktycznych cechach produktu oraz o ryzyku związanym z inwestycją, eksponując jedynie korzyści. Wskutek tych działań skarżący nabyli produkty, które nie tylko nie spełniły ich oczekiwań, ale okazały się być zupełnie inne od przedstawianych w ofercie.

Po przeprowadzeniu postępowania UOKiK stwierdził, że Tax Care wprowadzało konsumentów w błąd co do rodzaju oferowanego produktu, okresu obowiązywania umowy, wysokości i częstotliwości opłacania składki, przyszłych zysków, ryzyka i opłat związanych z produktem. Urząd nakazał zaniechania stosowania tej praktyki i nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 770 990 zł. Firma odwołała się do sądu, a ten wyrokiem z 4 września 2018 r. (sygnatura akt XVII AmA 43/16) oddalił odwołanie w całości.

Firmie przysługuje apelacja od wyroku SOKiK do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a w razie podtrzymania rozstrzygnięcia przez SA – skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Coface: Aktualizacja ocen ryzyka krajów i sektorów

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów na świecie po trzecim kwartale obecnego roku. Ubezpieczyciel podniósł swoje oceny dla...


czytaj dalej

Brokerslink: Narzędzia dla niezależnych brokerów

Brokerslink, globalna organizacja brokerska, ogłosiła uruchomienie dwóch nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, przeznaczonych do...


czytaj dalej

UFG: Brak OC zwiększa ryzyko spowodowania wypadku

Z najnowszej analizy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) wynika, że nieubezpieczeni i nieznani sprawcy wypadków zabijają co roku na...


czytaj dalej

D.A.S.: Ochrona prawna w formie benefitu pracowniczego

D.A.S. jest pierwszym ubezpieczycielem w Polsce, który zaoferował polisę ochrony prawnej (OP) przygotowanej w formie benefitu pracowniczego...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook