Reklama

SOKiK podtrzymał karę za wprowadzanie w błąd klientów „uefek”
czwartek, 04 października 2018 08:45

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) utrzymał decyzję o nałożeniu ponad 770 tys. zł kary finansowej na Tax Care za niedostateczne informowanie klientów o warunkach umowy i ryzyku związanym z zakupem polis z UFK.

Rozstrzygnięcie SOKiK jest pokłosiem decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) RGD-11/2015 z 21 grudnia 2015 roku. Zapadła ona w wyniku postępowania wszczętego w wyniku licznych skarg klientów „uefek” kierowanych zarówno do firmy jak i Urzędu. Konsumenci skarżyli się, że doradcy Tax Care, przedstawiając ofertę polis z UFK różnych ubezpieczycieli, nie informowali o faktycznych cechach produktu oraz o ryzyku związanym z inwestycją, eksponując jedynie korzyści. Wskutek tych działań skarżący nabyli produkty, które nie tylko nie spełniły ich oczekiwań, ale okazały się być zupełnie inne od przedstawianych w ofercie.

Po przeprowadzeniu postępowania UOKiK stwierdził, że Tax Care wprowadzało konsumentów w błąd co do rodzaju oferowanego produktu, okresu obowiązywania umowy, wysokości i częstotliwości opłacania składki, przyszłych zysków, ryzyka i opłat związanych z produktem. Urząd nakazał zaniechania stosowania tej praktyki i nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 770 990 zł. Firma odwołała się do sądu, a ten wyrokiem z 4 września 2018 r. (sygnatura akt XVII AmA 43/16) oddalił odwołanie w całości.

Firmie przysługuje apelacja od wyroku SOKiK do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a w razie podtrzymania rozstrzygnięcia przez SA – skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Aegon: Michał Jakubowski dyrektorem ds. Biznesu Korporacyjnego

Do zespołu Aegon Polska dołączył Michał Jakubowski, obejmując stanowisko dyrektora ds. Biznesu Korporacyjnego. Będzie on odpowiedzialny m.in. za...


czytaj dalej

PZU: Arkadiusz Gęsicki dyrektorem zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu

Arkadiusz Gęsicki został nowym dyrektorem zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu Grupy PZU. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiadać za Biuro...


czytaj dalej

UE: Coraz bliżej ogólnoeuropejskiego produktu emerytalnego

Na decyzję Parlamentu Europejskiego czekają przepisy rozporządzenia, które mają ułatwić odkładanie pieniędzy na emeryturę. Wstępne porozumienie...


czytaj dalej

Aviva: Plan awaryjny na twardy brexit

Brytyjska Aviva zwróciła się do sądu w Londynie o zgodę na transfer aktywów o łącznej wartości 9 mld euro. Ubezpieczyciel wyjaśnił, że wobec...


czytaj dalej

Insurance Forum: O digitalizacji, motoryzacji i potrzebach pokolenia silver

W dniach 17-18 kwietnia w Warszawie odbędzie się wiosenna odsłona tegorocznego Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, czyli 17. edycji...


czytaj dalej

Pięć dni do „IT w ubezpieczeniach GigaCon 2019”

26 lutego w Warszawie odbędzie się XVIII edycja konferencji poświęconej informatyzacji sektora ubezpieczeniowego, zatytułowana „IT w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook