Reklama

Świat: Reasekuracyjny puls Afryki
piątek, 05 października 2018 08:41

Menedżerowie z afrykańskich firm reasekuracyjnych i brokerskich przewidują dla swojego sektora wzrost stawek i rentowności wynikający z odbicia na rynkach i odradzania się gospodarki – podano w 3. edycji raportu o reasekuracji w Afryce.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się dla całego kontynentu wzrostu PKB z 2,8% w 2017 r. do 3,4% w 2018 r. – cytuje portal Intelligent Insurer. Przyspieszenie wzrostu jest skutkiem wzrostu globalnego, wyższych cen towarów i lepszego dostępu do rynków kapitałowych. W 2017 r. suma składek reasekuracyjnych w Afryce wzrosła do 7,5 mld dol. z 6,8 mld dol. w 2016 r., do czego przyczyniło się także wzmocnienie kursów głównych walut do dolara.

Zdaniem ankietowanych menedżerów należy się spodziewać, że obfitość bogactw naturalnych, stały wzrost populacji, rosnące bogactwo i nadal niezaspokojone potrzeby inwestycji infrastrukturalnych, a także cyfryzacja będą napędzać wzrost aktywów i penetrację ubezpieczeniową.

Linie ubezpieczeń indywidualnych skorzystają na rozrastaniu się i bogaceniu afrykańskiej klasy średniej. Wyższy przychód rozporządzalny przełoży się na wzrost sprzedaży samochodów, nieruchomości, ale również na popyt na ochronę zdrowotną, jak i na produkty życiowe i oszczędnościowe. Technologia stwarza kolejne możliwości, zwłaszcza ze względu na wysoki poziom penetracji telefonii komórkowej.

Niemniej jednak globalny nadmiar pojemności reasekuracyjnej nie omija również Afryki. Rynki odczuwają pogarszanie się cen i agresywną konkurencję. Podczas gdy surowszy reżim wypłacalności jest spostrzegany jako zjawisko pozytywne, rosnący protekcjonizm, który rozszerza się na cały kontynent, stanowi zagrożenie. Wymogi zatrzymywania składek lokalnie, wprowadzone, aby zapobiec ich wyprowadzaniu za granicę, stały się przeszkodą dla reasekuratorów zapewniających pojemność w skali całej Afryki. Niestabilność polityczna, mimo poprawy, nadal stanowi zagrożenie.

Niemniej jednak wyceny uległy poprawie w całej Afryce. Liczba respondentów uważających stawki reasekuratorów za niskie zmniejszyła się z 75% do 40%. W następstwie naturalnych katastrof z 2017 r. i fali roszczeń odszkodowawczych stawki wzrosły, szczególnie w Południowej Afryce. Menedżerowie spodziewają się, że przy stabilizacji cen towarów stawki reasekuracyjne będą rosnąć wskutek wyższego zatrudnienia, inwestycji w infrastrukturę, rozwoju eksportu i handlu.

Spodziewane jest również wzmocnienie rentowności. Z wyjątkiem rynku RPA, który ucierpiał na dużych odszkodowaniach w ub.r., na większości rynków afrykańskich rentowność jest dodatnia, ze współczynnikiem łączonym poniżej 100%.
AC

 

Z PZU do zarządu Alior Banku

17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i z tym...


czytaj dalej

MAK Ubezpieczenia: Robert Grabowski nowym członkiem zarządu

Robert Grabowski, dotychczasowy dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie i Osobowych MAK Ubezpieczenia, został członkiem zarządu firmy brokerskiej....


czytaj dalej

Coface: Aktualizacja ocen ryzyka krajów i sektorów

Coface zaktualizował oceny ryzyka krajów i sektorów na świecie po trzecim kwartale obecnego roku. Ubezpieczyciel podniósł swoje oceny dla...


czytaj dalej

Brokerslink: Narzędzia dla niezależnych brokerów

Brokerslink, globalna organizacja brokerska, ogłosiła uruchomienie dwóch nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, przeznaczonych do...


czytaj dalej

UFG: Brak OC zwiększa ryzyko spowodowania wypadku

Z najnowszej analizy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) wynika, że nieubezpieczeni i nieznani sprawcy wypadków zabijają co roku na...


czytaj dalej

D.A.S.: Ochrona prawna w formie benefitu pracowniczego

D.A.S. jest pierwszym ubezpieczycielem w Polsce, który zaoferował polisę ochrony prawnej (OP) przygotowanej w formie benefitu pracowniczego...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook