Reklama

O ubezpieczeniach i zadośćuczynieniach w Sejmie
wtorek, 09 października 2018 08:59

8 października w Sejmie odbyła się konferencja „Aplikacja radcowska drogą do zawodu” zorganizowana przez Klub Parlamentarny PSL, Polską Izbę Ubezpieczeń i Krajową Izbę Radców Prawnych. Podczas wydarzenia mówiono między innymi o zadośćuczynieniach za szkody osobowe i o ubezpieczeniach ochrony prawnej.

Jako pierwszy głos zabrał prezes PIU, Jan Grzegorz Prądzyński, który zachęcał zgromadzonych licznie na sali przyszłych radców prawnych do przyjrzenia się ubezpieczeniom. – To jest rynek, na którym na pewno nie zabraknie miejsca dla państwa ani pracy – podkreślał. Jan Grzegorz Prądzyński zwrócił uwagę, że ubezpieczenia to przede wszystkim prawo, a w dalszej części – matematyka i empatia.

Jako następny głos zabrał marszałek-senior dr Józef Zych, który, jak przypomniał Jan Grzegorz Prądzyński, przez wiele lat był radcą prawnym w PZU. W swoim wystąpieniu mówił o zadośćuczynieniach z tytułu szkód osobowych. Przedstawił drogę, jaka doprowadziła do pojawienia się tej instytucji w polskim porządku prawnym, oraz zwrócił uwagę na problemy z nią związane. Wskazał, że 2008 roku, kiedy w kodeksie cywilnym zaczęły funkcjonować przepisy dotyczące zadośćuczynienia za ból i cierpienie, polskie sądy wydały 10 tys. wyroków dotyczących zadośćuczynień. – Pierwszy okres był bardzo trudny. Istniały duże rozbieżności pomiędzy kwotami przyznawanymi przez zakłady ubezpieczeń a sądami – przypomniał dr Józef Zych. Dziś jednak mogę powiedzieć z satysfakcją, że orzecznictwo sądowe w tej kwestii jest ukształtowane – podkreślił. Zaznaczył, że ta sytuacja jest korzystna dla sądów i pełnomocników, którzy wiedzą, jak postępować. Sporo uwagi poświęcił też kwestii zadośćuczynień dla osób najbliższych dla poszkodowanego uprawnionych do wystąpienia o zadośćuczynienie. – Pojawił się następujący problem: kogo w świetle kodeksu cywilnego można uważać za najbliższego zmarłego – wskazał. – Na dzień dzisiejszy za najbliższego członka rodziny w rozumieniu art. 446 § 4 k.c. można uznać nie tylko członków rodziny, ale też inne osoby, jeśli poszkodowanego łączyła z nimi szczególna więź – dodał. Na podstawie orzecznictwa sądów dr Józef Zych wyselekcjonował 16 przypadków takich osób. – Do osób uprawnionych należą ojciec, matka, brat, siostra, mąż, żona, dziadkowie, wnukowie. – wyliczył. Mimo pewnych wątpliwości do tej kategorii zaliczono również konkubentów, a także bliskich kolegów, niezwiązanych żadnymi więzami rodzinnymi. Marszałek-senior zdradził też, że w Ministerstwie Sprawiedliwości rozpoczęto prace nad ograniczeniem kręgu uprawnionych do zadośćuczynienia, co było odpowiedzią na postulaty jakie zaczęły pojawiać się w polskiej doktrynie prawnej. Zwrócił też uwagę, że o ile początkowo zadośćuczynienia za śmierć męża czy żony przekraczały kwotę 100 tys. zł, to obecnie zapanowała stabilizacja.

Na przykład, akceptując prawo wnuków do zadośćuczynienia po śmierci dziadków, sądy ukształtowały orzecznictwo na poziomie 5-7 tys. zł – powiedział dr Józef Zych. Jeżeli chodzi o braci czy siostry, to orzecznictwo kształtuje się na poziomie 30-35 tys. zł, w zależności od tego, jak mocna była więź – zastrzegł. Podkreślił jednocześnie, że jego zdaniem „jest absolutnie konieczna” nowelizacja kodeksu cywilnego, aby doprowadzić do takiej sytuacji w której sądy wiedziałyby, jak postępować i jaką rolę miałyby odgrywać ich wyroki. Dr Józef Zych zwrócił też uwagę, że wiele spraw z ubezpieczeń OC dotyczy szkód majątkowych. – W warszawskim Sądzie Gospodarczym znajduje się obecnie 48 tysięcy spraw dotyczących szkód komunikacyjnych – ujawnił. Zapowiedział również, że we współpracy z PIU w przyszłym roku chce wydać zbiór orzeczeń polskich sądów dotyczących szkód osobowych. Ma on przyjąć kształt 400-stronnicowego podręcznika, w którym znajdą się wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące wyroków (data, numer sprawy, nazwa sądu, sygnatura, sentencja i najważniejsze wyjątki z uzasadnienia).

Z kolei Andrzej Maciążek, wiceprezes PIU, mówił m.in. o ubezpieczeniach ochrony prawnej. – To jest ubezpieczenie mogące być pewnym środkiem finansowania wynagrodzenia radcy prawnego, wykonywania świadczeń ubezpieczeniowych za pomocą radcy prawnego, a także, mamy nadzieję, kształtowania świadomości prawnej obywateli – wyjaśnił. Przyznał, że polisy OP są jeszcze ubezpieczeniami niszowymi, gdyż posiada je ok. 1% obywateli. Tymczasem w krajach takich jak Niemcy, Francja, Wieka Brytania czy kraje skandynawskie taką umowę posiada 70-90% osób. – To ubezpieczenie najczęściej jest sprzedawane w pakiecie – albo z ubezpieczeniem samochodu, domu lub OC – wskazał Andrzej Maciążek. Zdradził też, że w w/w państwach dochodzenie do takiego poziomu posiadania polis OP trwało bardzo długo i było uzależnione od szeregu czynników, zwłaszcza świadomości społeczeństwa. – Tu jest bardzo duża rola systemu nauczania, a także pewnych warunków w określonym kraju czy prawodawstwie – powiedział wiceprezes PIU. Jako przykład podał Niemcy, gdzie impulsem dla ubezpieczeń ochrony prawnej jest istnienie przymusu adwokackiego – przy wykonywaniu niektórych czynności prawnych w relacji z administracją niezbędny jest pełnomocnik prawny. Innym elementem jest świadomość powszechnego występowania o roszczenia (powszechność roszczeń), szczególnie gdy są one skutkiem szkody wynikającej z czynu zabronionego. Także i w tym przypadku Andrzej Maciążek powołał się na Niemcy, gdzie lekarz, który w wyniku oględzin poszkodowanego dojdzie do wniosku, że obrażenia powstały wskutek czynu zabronionego – niezależnie, czy jest to wypadek komunikacyjny, czy np. poślizgnięcie się na nieuprzątniętym chodniku – ma obowiązek zawiadomić policję i prokuraturę, a następnie sprawa trafia do sądu.

Materiał video z konferencji:
http://www.sejm.gov.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

KNF: Będzie zmiana wiceprzewodniczących

Wkrótce dojdzie do zmiany zastępców przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – wynika z informacji uzyskanych przez „Dziennik Gazetę Prawną”.

...


czytaj dalej

Personalia: Krzysztof Kudelski dołączył do Grupy MAK

Do zespołu MAK Investments (Grupa MAK) dołączył były prezes Warty Krzysztof Kudelski, który w strukturach brokera będzie odpowiedzialny za obszary...


czytaj dalej

Brokerslink: Rezygnacja dyrektor generalnej

Brokerslink podał oficjalnie, że Jacqueline Legrand zrezygnowała ze stanowiska dyrektora generalnego z dniem 6 grudnia 2018 r.

Po 6 latach pracy...


czytaj dalej

Revolut: Licencja bankowa na Litwie

Revolut, start-up z branży technologii finansowej uzyskał wobec zbliżającego się Brexitu europejską licencję bankową i planuje uruchomienie...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Słabnie tempo wzrostu sprzedaży OC

Choć segment obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych utrzymuje się w trendzie wzrostowym, tempo tego wzrostu słabnie z kwartału na kwartał....


czytaj dalej

Ergo Hestia: Różnorodność tematem najnowszego raportu społecznego

„Troska 2017” – taki tytuł nosi najnowszy raport społeczny Ergo Hestii. Jego tematem przewodnim jest jedna z najważniejszych współczesnych...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook