Reklama

PIU: Nowe rekomendacje dotyczące oceny ryzyka w ubezpieczeniach należności
czwartek, 31 stycznia 2019 09:45

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) przygotowała kolejny zbiór dobrych praktyk. Dokument opracowany przez Podkomisję ds. Ubezpieczeń Należności PIU dotyczy minimalnych wymogów informacyjnych przy ocenie ryzyka w ubezpieczeniach należności.

Samorząd ubezpieczycieli tłumaczy, że inspiracją do stworzenia rekomendacji były utrudnienia związane z procesem oceny ryzyka w ubezpieczeniach należności, wynikające ze stosowania zróżnicowanej terminologii oraz szablonów zapytań używanych przez brokerów i zakłady. W ich efekcie klienci przygotowują dane wielokrotnie według różnych schematów. Dodatkowym problemem są wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania odmiennych nazw tych samych pojęć. Zidentyfikowanie tych problemów skłoniło ubezpieczycieli do wypracowania dobrych praktyk w zakresie minimalnych wymogów informacyjnych w ochronie należności.

Dokument „Minimalne Wymogi Informacyjne w Ubezpieczeniach Należności” opracowany przez Podkomisję ds. Ubezpieczeń Należności PIU i przyjęty przez zarząd Izby uchwałą z dnia 18 stycznia 2019 r. ma charakter rekomendacji, których celem jest dbałość o wysoki standard usług ubezpieczeniowych. Rekomendacje zawierają zestaw pytań, pozwalających na uzyskanie minimalnego zakresu informacji, niezbędnego do rzetelnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Taka ocena jest niezbędna do podjęcia decyzji o przyjęciu ryzyka do ubezpieczenia i kalkulacji składki oraz ma wpływ na zdolność wywiązywania się zakładu z umowy ubezpieczenia, co jest w interesie tak ubezpieczycieli, jak i ubezpieczonych oraz innych beneficjentów umowy.

Minimalne Wymogi Informacyjne (MWI) były konsultowane ze wszystkimi członkami PIU, prowadzącymi ubezpieczenia grupy 14 działu II. Informacja o ustaleniu MWI została przekazana do izb i stowarzyszeń reprezentujących środowiska pośredników ubezpieczeniowych. Izba rekomenduje również, aby zakłady, które zdecydują się stosować Wymogi, poinformowały o tym fakcie pośredników ubezpieczeniowych, z którymi współpracują.

PIU podkreśliła, że celem rekomendacji nie jest wywieranie przez nią jakiegokolwiek wpływu na kształtowanie przez zakłady własnej polityki w zakresie oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Izba zaznaczyła, że stosowanie MWI ma charakter dobrowolny, a niestosowanie ich nie powoduje żadnych sankcji ze strony innych ubezpieczycieli oraz Izby. Zakłady mogą też stosować szerszy zakres pytań służących przygotowaniu oferty.

Podkomisja ds. Ubezpieczeń Należności prowadzi monitoring i przygotowuje raporty dotyczące stosowania Minimalnych Wymogów Informacyjnych przez zakłady ubezpieczeń. Raporty te będą przedmiotem jej analizy.

Treść Minimalnych Wymogów Informacyjnych dostępna jest na stronie internetowej PIU pod adresem:
https://piu.org.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: PIU)

 

Macif Życie: Mariusz Czajka członkiem zarządu ds. ryzyka

6 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Czajki na stanowisko członka zarządu Macif Życie...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Justyna Wajs zastąpiła Małgorzatę MakulskąMałgorzata Makulska
Justyna Wajs

Małgorzata Makulska, członek zarządu Ergo Hestii, po 27 latach zakończyła współpracę z ubezpieczycielem z powodów...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Swiss Re: Straty katastroficzne półrocza

Katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka w I poł. 2019 r. były odpowiedzialne za 44 mld dol. strat gospodarczych na świecie – wynika ze...


czytaj dalej

ECB: Zamknięcie zaatakowanej strony

Europejski Bank Centralny (ECB) zamknął 15 sierpnia jedną ze swoich stron internetowych po udanym ataku hakerskim i zainfekowaniu złośliwym...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Saltus TUW sfinalizował zakup Macif Życie TUW

Dwa tygodnie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Saltus TUW sfinalizował umowę nabycia i stał się właścicielem 100% udziałów...


czytaj dalej

Compensa: Łupem włamywaczy pada średnio 11 tys. zł

Średnia wartość mienia przywłaszczonego wskutek kradzieży z włamaniem do domów i mieszkań w pierwszej połowie obecnego roku przekracza 11 tys. zł...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook