Reklama

PIU: Nowe rekomendacje dotyczące oceny ryzyka w ubezpieczeniach należności
czwartek, 31 stycznia 2019 09:45

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) przygotowała kolejny zbiór dobrych praktyk. Dokument opracowany przez Podkomisję ds. Ubezpieczeń Należności PIU dotyczy minimalnych wymogów informacyjnych przy ocenie ryzyka w ubezpieczeniach należności.

Samorząd ubezpieczycieli tłumaczy, że inspiracją do stworzenia rekomendacji były utrudnienia związane z procesem oceny ryzyka w ubezpieczeniach należności, wynikające ze stosowania zróżnicowanej terminologii oraz szablonów zapytań używanych przez brokerów i zakłady. W ich efekcie klienci przygotowują dane wielokrotnie według różnych schematów. Dodatkowym problemem są wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania odmiennych nazw tych samych pojęć. Zidentyfikowanie tych problemów skłoniło ubezpieczycieli do wypracowania dobrych praktyk w zakresie minimalnych wymogów informacyjnych w ochronie należności.

Dokument „Minimalne Wymogi Informacyjne w Ubezpieczeniach Należności” opracowany przez Podkomisję ds. Ubezpieczeń Należności PIU i przyjęty przez zarząd Izby uchwałą z dnia 18 stycznia 2019 r. ma charakter rekomendacji, których celem jest dbałość o wysoki standard usług ubezpieczeniowych. Rekomendacje zawierają zestaw pytań, pozwalających na uzyskanie minimalnego zakresu informacji, niezbędnego do rzetelnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Taka ocena jest niezbędna do podjęcia decyzji o przyjęciu ryzyka do ubezpieczenia i kalkulacji składki oraz ma wpływ na zdolność wywiązywania się zakładu z umowy ubezpieczenia, co jest w interesie tak ubezpieczycieli, jak i ubezpieczonych oraz innych beneficjentów umowy.

Minimalne Wymogi Informacyjne (MWI) były konsultowane ze wszystkimi członkami PIU, prowadzącymi ubezpieczenia grupy 14 działu II. Informacja o ustaleniu MWI została przekazana do izb i stowarzyszeń reprezentujących środowiska pośredników ubezpieczeniowych. Izba rekomenduje również, aby zakłady, które zdecydują się stosować Wymogi, poinformowały o tym fakcie pośredników ubezpieczeniowych, z którymi współpracują.

PIU podkreśliła, że celem rekomendacji nie jest wywieranie przez nią jakiegokolwiek wpływu na kształtowanie przez zakłady własnej polityki w zakresie oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Izba zaznaczyła, że stosowanie MWI ma charakter dobrowolny, a niestosowanie ich nie powoduje żadnych sankcji ze strony innych ubezpieczycieli oraz Izby. Zakłady mogą też stosować szerszy zakres pytań służących przygotowaniu oferty.

Podkomisja ds. Ubezpieczeń Należności prowadzi monitoring i przygotowuje raporty dotyczące stosowania Minimalnych Wymogów Informacyjnych przez zakłady ubezpieczeń. Raporty te będą przedmiotem jej analizy.

Treść Minimalnych Wymogów Informacyjnych dostępna jest na stronie internetowej PIU pod adresem:
https://piu.org.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: PIU)

 

TU Zdrowie: KNF zatwierdziła nominację Aleksandra Rody

12 lutego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Aleksandra Rody na stanowisko prezesa zarządu TU Zdrowie.

...


czytaj dalej

KUKE: Marcin Jedliński nowym rzecznikiem prasowym

Od lutego Marcin Jedliński pracuje jako rzecznik prasowy i dyrektor Biura Komunikacji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) – podał...


czytaj dalej

Allianz: Akwizycje zamiast odkupu?

Allianz może spowolnić realizację swojego programu odkupu akcji, aby móc dokonać niewielkich akwizycji – zapowiedział dyrektor finansowy grupy po...


czytaj dalej

Parlament Europejski: Zmiany w dyrektywie komunikacyjnej przyjęte

13 lutego deputowani z Parlamentu Europejskiego przyjęli zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych (dyrektywie komunikacyjnej).

...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Windykacyjni pośrednicy

19 lutego ukazał się 54. odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji”. Gościem programu zatytułowanego „Windykacyjni pośrednicy” był Piotr...


czytaj dalej

PZU SA: Usługa Auto Non Stop dla posiadaczy PZU Auto AC

Oferta komunikacyjna PZU SA została wzbogacona o opcję Auto Non Stop. Dzięki nowej usłudze w przypadku obsługi zgłoszenia z PZU Auto AC...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook