Reklama

PIU: Nowe rekomendacje dotyczące oceny ryzyka w ubezpieczeniach należności
czwartek, 31 stycznia 2019 09:45

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) przygotowała kolejny zbiór dobrych praktyk. Dokument opracowany przez Podkomisję ds. Ubezpieczeń Należności PIU dotyczy minimalnych wymogów informacyjnych przy ocenie ryzyka w ubezpieczeniach należności.

Samorząd ubezpieczycieli tłumaczy, że inspiracją do stworzenia rekomendacji były utrudnienia związane z procesem oceny ryzyka w ubezpieczeniach należności, wynikające ze stosowania zróżnicowanej terminologii oraz szablonów zapytań używanych przez brokerów i zakłady. W ich efekcie klienci przygotowują dane wielokrotnie według różnych schematów. Dodatkowym problemem są wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania odmiennych nazw tych samych pojęć. Zidentyfikowanie tych problemów skłoniło ubezpieczycieli do wypracowania dobrych praktyk w zakresie minimalnych wymogów informacyjnych w ochronie należności.

Dokument „Minimalne Wymogi Informacyjne w Ubezpieczeniach Należności” opracowany przez Podkomisję ds. Ubezpieczeń Należności PIU i przyjęty przez zarząd Izby uchwałą z dnia 18 stycznia 2019 r. ma charakter rekomendacji, których celem jest dbałość o wysoki standard usług ubezpieczeniowych. Rekomendacje zawierają zestaw pytań, pozwalających na uzyskanie minimalnego zakresu informacji, niezbędnego do rzetelnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Taka ocena jest niezbędna do podjęcia decyzji o przyjęciu ryzyka do ubezpieczenia i kalkulacji składki oraz ma wpływ na zdolność wywiązywania się zakładu z umowy ubezpieczenia, co jest w interesie tak ubezpieczycieli, jak i ubezpieczonych oraz innych beneficjentów umowy.

Minimalne Wymogi Informacyjne (MWI) były konsultowane ze wszystkimi członkami PIU, prowadzącymi ubezpieczenia grupy 14 działu II. Informacja o ustaleniu MWI została przekazana do izb i stowarzyszeń reprezentujących środowiska pośredników ubezpieczeniowych. Izba rekomenduje również, aby zakłady, które zdecydują się stosować Wymogi, poinformowały o tym fakcie pośredników ubezpieczeniowych, z którymi współpracują.

PIU podkreśliła, że celem rekomendacji nie jest wywieranie przez nią jakiegokolwiek wpływu na kształtowanie przez zakłady własnej polityki w zakresie oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Izba zaznaczyła, że stosowanie MWI ma charakter dobrowolny, a niestosowanie ich nie powoduje żadnych sankcji ze strony innych ubezpieczycieli oraz Izby. Zakłady mogą też stosować szerszy zakres pytań służących przygotowaniu oferty.

Podkomisja ds. Ubezpieczeń Należności prowadzi monitoring i przygotowuje raporty dotyczące stosowania Minimalnych Wymogów Informacyjnych przez zakłady ubezpieczeń. Raporty te będą przedmiotem jej analizy.

Treść Minimalnych Wymogów Informacyjnych dostępna jest na stronie internetowej PIU pod adresem:
https://piu.org.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: PIU)

 

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

AXA: 10 mln euro na odbudowę Notre-Dame

AXA Group, która ma długą tradycję filantropijnego wsparcia dla ochrony francuskiego dziedzictwa kulturowego, zadeklarowała, że przyczyni się do...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Ruszyła masowa sprzedaż PZU GO

PZU GO, beacon połączony z mobilną aplikacją telematyczną, będący sztandarowym projektem ubezpieczyciela stworzonym przez jego ekspertów, trafił...


czytaj dalej

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook