Reklama

KUKE: Dziewięć najważniejszych ryzyk dla firm
wtorek, 05 lutego 2019 09:35

Analitycy SpotData, centrum danych i analiz należącego do Bonnier Business Polska, we współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) przygotowali raport „Czas próby – ranking ryzyk ekonomicznych dla firm w 2019 r.”. Opracowanie przedstawia, jaka jest wrażliwość przedsiębiorstw na różne scenariusze i ryzyka gospodarcze.

- Początek roku to tradycyjnie czas podsumowań, analiz i spojrzenia w przyszłość. Wspólnie z analitykami SpotData podjęliśmy próbę nakreślenia mapy ryzyk, z którymi przyjdzie zmierzyć się polskim firmom w 2019 roku. Wpływ na prowadzenie biznesu będą miały procesy gospodarcze, polityczne i społeczne nie tylko w naszym kraju, ale w dużej mierze również poza jego granicami. Globalna gospodarka stoi przed wieloma niewiadomymi. Poczynając od ostatecznej formy brexitu, materializacji prognozowanego spowolnienia gospodarczego w strefie euro, czy na dalszych losach wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami kończąc. Rolą instytucji finansowych, w tym także towarzystw ubezpieczeniowych, jest zapewnienie firmom dostępu do instrumentów, które pozwolą im skutecznie zarządzać ryzykiem i – co istotne – bezpiecznie rozwijać biznes. Jest to szczególnie ważne w aspekcie działalności eksportowej. Już teraz wiemy, że niezbędna jest większa dywersyfikacja rynków zbytu i to nie tylko aby utrzymać dotychczasową dynamikę wzrostu eksportu. Zwłaszcza ekspansja poza Europę wydaje się konieczna – na rynki często odległe i w związku z tym mniej przewidywalne. „Obyś żył w ciekawych czasach” – można przewrotnie powtórzyć znane powiedzenie. Wygląda na to, że dla przedsiębiorców rok 2019 z pewnością nie będzie należał do bezbarwnych. Jakim wyzwaniom będą musieli stawić czoła? O tym przekonamy się już wkrótce – skomentował Janusz Władyczak, prezes KUKE.

W raporcie zdefiniowano dziewięć kluczowych grup ryzyk, z którymi muszą zmierzyć się firmy oraz wybrano dziewięć szerokich branż (przetwórstwo żywności, przetwórstwo chemiczne, produkcja mebli, metali, pojazdów/motoryzacja, budownictwo, handel detaliczny, informacja i komunikacja, transport i logistyka), w których zdefiniowano wrażliwość na wybrane ryzyka.

Najwyżej ocenionymi ryzykami dla biznesu (pod względem prawdopodobieństwa i skali konsekwencji) były podwyżki płac i osłabienie koniunktury. Oba te czynniki znalazły się w grupie wysokiego ryzyka. Za umiarkowane ryzyko uznano niewypłacalność kontrahentów, podwyżki kosztów energii (oba elementy na granicy wysokiego ryzyka), wzmożoną konkurencję i nowe regulacje. Do grupy niskiego ryzyka zaliczono natomiast skokowe zmiany cen surowców, skokowe zmiany kursów walut (oba elementy na granicy umiarkowanego ryzyka) oraz wzrost stóp procentowych.

Analiza została wykonana zarówno przy pomocy metod statycznych, w których badane były cechy branży, jak też metod dynamicznych, które polegają na ekonometrycznej analizie wrażliwości na zmiany wybranych wskaźników ekonomicznych. W przypadku każdego ryzyka dokonana została klasyfikacja branż od najbardziej wrażliwych do najmniej wrażliwych.
Raport jest dostępny pod adresem:
https://spotdata.pl/...
(AM, źródło: KUKE)

 

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

AXA: 10 mln euro na odbudowę Notre-Dame

AXA Group, która ma długą tradycję filantropijnego wsparcia dla ochrony francuskiego dziedzictwa kulturowego, zadeklarowała, że przyczyni się do...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Ruszyła masowa sprzedaż PZU GO

PZU GO, beacon połączony z mobilną aplikacją telematyczną, będący sztandarowym projektem ubezpieczyciela stworzonym przez jego ekspertów, trafił...


czytaj dalej

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook