Reklama

KUKE: Dziewięć najważniejszych ryzyk dla firm
wtorek, 05 lutego 2019 09:35

Analitycy SpotData, centrum danych i analiz należącego do Bonnier Business Polska, we współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) przygotowali raport „Czas próby – ranking ryzyk ekonomicznych dla firm w 2019 r.”. Opracowanie przedstawia, jaka jest wrażliwość przedsiębiorstw na różne scenariusze i ryzyka gospodarcze.

- Początek roku to tradycyjnie czas podsumowań, analiz i spojrzenia w przyszłość. Wspólnie z analitykami SpotData podjęliśmy próbę nakreślenia mapy ryzyk, z którymi przyjdzie zmierzyć się polskim firmom w 2019 roku. Wpływ na prowadzenie biznesu będą miały procesy gospodarcze, polityczne i społeczne nie tylko w naszym kraju, ale w dużej mierze również poza jego granicami. Globalna gospodarka stoi przed wieloma niewiadomymi. Poczynając od ostatecznej formy brexitu, materializacji prognozowanego spowolnienia gospodarczego w strefie euro, czy na dalszych losach wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami kończąc. Rolą instytucji finansowych, w tym także towarzystw ubezpieczeniowych, jest zapewnienie firmom dostępu do instrumentów, które pozwolą im skutecznie zarządzać ryzykiem i – co istotne – bezpiecznie rozwijać biznes. Jest to szczególnie ważne w aspekcie działalności eksportowej. Już teraz wiemy, że niezbędna jest większa dywersyfikacja rynków zbytu i to nie tylko aby utrzymać dotychczasową dynamikę wzrostu eksportu. Zwłaszcza ekspansja poza Europę wydaje się konieczna – na rynki często odległe i w związku z tym mniej przewidywalne. „Obyś żył w ciekawych czasach” – można przewrotnie powtórzyć znane powiedzenie. Wygląda na to, że dla przedsiębiorców rok 2019 z pewnością nie będzie należał do bezbarwnych. Jakim wyzwaniom będą musieli stawić czoła? O tym przekonamy się już wkrótce – skomentował Janusz Władyczak, prezes KUKE.

W raporcie zdefiniowano dziewięć kluczowych grup ryzyk, z którymi muszą zmierzyć się firmy oraz wybrano dziewięć szerokich branż (przetwórstwo żywności, przetwórstwo chemiczne, produkcja mebli, metali, pojazdów/motoryzacja, budownictwo, handel detaliczny, informacja i komunikacja, transport i logistyka), w których zdefiniowano wrażliwość na wybrane ryzyka.

Najwyżej ocenionymi ryzykami dla biznesu (pod względem prawdopodobieństwa i skali konsekwencji) były podwyżki płac i osłabienie koniunktury. Oba te czynniki znalazły się w grupie wysokiego ryzyka. Za umiarkowane ryzyko uznano niewypłacalność kontrahentów, podwyżki kosztów energii (oba elementy na granicy wysokiego ryzyka), wzmożoną konkurencję i nowe regulacje. Do grupy niskiego ryzyka zaliczono natomiast skokowe zmiany cen surowców, skokowe zmiany kursów walut (oba elementy na granicy umiarkowanego ryzyka) oraz wzrost stóp procentowych.

Analiza została wykonana zarówno przy pomocy metod statycznych, w których badane były cechy branży, jak też metod dynamicznych, które polegają na ekonometrycznej analizie wrażliwości na zmiany wybranych wskaźników ekonomicznych. W przypadku każdego ryzyka dokonana została klasyfikacja branż od najbardziej wrażliwych do najmniej wrażliwych.
Raport jest dostępny pod adresem:
https://spotdata.pl/...
(AM, źródło: KUKE)

 

Macif Życie: Mariusz Czajka członkiem zarządu ds. ryzyka

6 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Czajki na stanowisko członka zarządu Macif Życie...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Justyna Wajs zastąpiła Małgorzatę MakulskąMałgorzata Makulska
Justyna Wajs

Małgorzata Makulska, członek zarządu Ergo Hestii, po 27 latach zakończyła współpracę z ubezpieczycielem z powodów...


czytaj dalej

Najczęściej czytane

Swiss Re: Straty katastroficzne półrocza

Katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka w I poł. 2019 r. były odpowiedzialne za 44 mld dol. strat gospodarczych na świecie – wynika ze...


czytaj dalej

ECB: Zamknięcie zaatakowanej strony

Europejski Bank Centralny (ECB) zamknął 15 sierpnia jedną ze swoich stron internetowych po udanym ataku hakerskim i zainfekowaniu złośliwym...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Saltus TUW sfinalizował zakup Macif Życie TUW

Dwa tygodnie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Saltus TUW sfinalizował umowę nabycia i stał się właścicielem 100% udziałów...


czytaj dalej

Compensa: Łupem włamywaczy pada średnio 11 tys. zł

Średnia wartość mienia przywłaszczonego wskutek kradzieży z włamaniem do domów i mieszkań w pierwszej połowie obecnego roku przekracza 11 tys. zł...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook