Reklama

KUKE: Dziewięć najważniejszych ryzyk dla firm
wtorek, 05 lutego 2019 09:35

Analitycy SpotData, centrum danych i analiz należącego do Bonnier Business Polska, we współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) przygotowali raport „Czas próby – ranking ryzyk ekonomicznych dla firm w 2019 r.”. Opracowanie przedstawia, jaka jest wrażliwość przedsiębiorstw na różne scenariusze i ryzyka gospodarcze.

- Początek roku to tradycyjnie czas podsumowań, analiz i spojrzenia w przyszłość. Wspólnie z analitykami SpotData podjęliśmy próbę nakreślenia mapy ryzyk, z którymi przyjdzie zmierzyć się polskim firmom w 2019 roku. Wpływ na prowadzenie biznesu będą miały procesy gospodarcze, polityczne i społeczne nie tylko w naszym kraju, ale w dużej mierze również poza jego granicami. Globalna gospodarka stoi przed wieloma niewiadomymi. Poczynając od ostatecznej formy brexitu, materializacji prognozowanego spowolnienia gospodarczego w strefie euro, czy na dalszych losach wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami kończąc. Rolą instytucji finansowych, w tym także towarzystw ubezpieczeniowych, jest zapewnienie firmom dostępu do instrumentów, które pozwolą im skutecznie zarządzać ryzykiem i – co istotne – bezpiecznie rozwijać biznes. Jest to szczególnie ważne w aspekcie działalności eksportowej. Już teraz wiemy, że niezbędna jest większa dywersyfikacja rynków zbytu i to nie tylko aby utrzymać dotychczasową dynamikę wzrostu eksportu. Zwłaszcza ekspansja poza Europę wydaje się konieczna – na rynki często odległe i w związku z tym mniej przewidywalne. „Obyś żył w ciekawych czasach” – można przewrotnie powtórzyć znane powiedzenie. Wygląda na to, że dla przedsiębiorców rok 2019 z pewnością nie będzie należał do bezbarwnych. Jakim wyzwaniom będą musieli stawić czoła? O tym przekonamy się już wkrótce – skomentował Janusz Władyczak, prezes KUKE.

W raporcie zdefiniowano dziewięć kluczowych grup ryzyk, z którymi muszą zmierzyć się firmy oraz wybrano dziewięć szerokich branż (przetwórstwo żywności, przetwórstwo chemiczne, produkcja mebli, metali, pojazdów/motoryzacja, budownictwo, handel detaliczny, informacja i komunikacja, transport i logistyka), w których zdefiniowano wrażliwość na wybrane ryzyka.

Najwyżej ocenionymi ryzykami dla biznesu (pod względem prawdopodobieństwa i skali konsekwencji) były podwyżki płac i osłabienie koniunktury. Oba te czynniki znalazły się w grupie wysokiego ryzyka. Za umiarkowane ryzyko uznano niewypłacalność kontrahentów, podwyżki kosztów energii (oba elementy na granicy wysokiego ryzyka), wzmożoną konkurencję i nowe regulacje. Do grupy niskiego ryzyka zaliczono natomiast skokowe zmiany cen surowców, skokowe zmiany kursów walut (oba elementy na granicy umiarkowanego ryzyka) oraz wzrost stóp procentowych.

Analiza została wykonana zarówno przy pomocy metod statycznych, w których badane były cechy branży, jak też metod dynamicznych, które polegają na ekonometrycznej analizie wrażliwości na zmiany wybranych wskaźników ekonomicznych. W przypadku każdego ryzyka dokonana została klasyfikacja branż od najbardziej wrażliwych do najmniej wrażliwych.
Raport jest dostępny pod adresem:
https://spotdata.pl/...
(AM, źródło: KUKE)

 

TU Zdrowie: KNF zatwierdziła nominację Aleksandra Rody

12 lutego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Aleksandra Rody na stanowisko prezesa zarządu TU Zdrowie.

...


czytaj dalej

KUKE: Marcin Jedliński nowym rzecznikiem prasowym

Od lutego Marcin Jedliński pracuje jako rzecznik prasowy i dyrektor Biura Komunikacji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) – podał...


czytaj dalej

Allianz: Akwizycje zamiast odkupu?

Allianz może spowolnić realizację swojego programu odkupu akcji, aby móc dokonać niewielkich akwizycji – zapowiedział dyrektor finansowy grupy po...


czytaj dalej

Parlament Europejski: Zmiany w dyrektywie komunikacyjnej przyjęte

13 lutego deputowani z Parlamentu Europejskiego przyjęli zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych (dyrektywie komunikacyjnej).

...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Windykacyjni pośrednicy

19 lutego ukazał się 54. odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji”. Gościem programu zatytułowanego „Windykacyjni pośrednicy” był Piotr...


czytaj dalej

PZU SA: Usługa Auto Non Stop dla posiadaczy PZU Auto AC

Oferta komunikacyjna PZU SA została wzbogacona o opcję Auto Non Stop. Dzięki nowej usłudze w przypadku obsługi zgłoszenia z PZU Auto AC...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook