Reklama

Prawo: Składka wpłacona, umowa zawarta
środa, 13 lutego 2019 09:25

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że w sytuacji, w której agent pobrał składkę od zainteresowanego ubezpieczeniem, ale nie poinformował go, iż umowa jeszcze nie została zawarta, zakład ubezpieczeń po zaistnieniu zdarzenia nie może użyć argumentu o niechęci do przyjęcia oferty – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” pisze, że sprawa dotyczyła klienta, który korzystając z pośrednictwa agenta, zapoznał się z OWU polisy na życie, przedłożył dokumenty i wpłacił składkę. Przeprowadzona przez zakład analiza dokumentów wykazała wysokie ryzyko wystąpienia zdarzenia szkodowego. Dlatego wystawiono umowę z warunkami mniej korzystnymi dla klienta. Ten nie skorzystał z prawa do złożenia sprzeciwu w ciągu 7 dni, ponieważ umarł. Jego żona zażądała od ubezpieczyciela wypłaty według warunków ustalonych z pośrednikiem. Sąd Okręgowy wziął stronę zakładu, uznając, że czynności wykonane przez ubezpieczonego nie skutkowały zawarciem umowy ubezpieczenia. Odmienne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny, według którego  umowa ubezpieczenia dla swej ważności nie wymaga zachowania formy szczególnej i może dojść do jej zawarcia nawet w wyniku milczącego przyjęcia oferty przez ubezpieczyciela. SA uznał też, że nie ma przeszkód, aby uznać agenta za upoważnionego do zawarcia umowy w imieniu zakładu oraz że znaczenie ma przeświadczenie ubezpieczającego, iż umowa jest potwierdzona. Zdaniem Piotra Stosio, radcy prawnego, SA miał rację, wskazując, że wydanie dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy, choć obligatoryjne dla zakładu, nie ma wpływu na fakt jej dokonania. Do jej zawarcia wystarczyło bowiem poprawne wypełnienie wniosku i opłacenie składki. Przypomniał też, że zgodnie z ówczesnymi przepisami, pieniądze przekazane z tytułu umowy ubezpieczenia przez klienta pośrednikowi uznaje się jako wpłacone zakładowi ubezpieczeń.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 września 2018 r., sygn. akt VI ACa 602/17.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 13 lutego, Patryk Słowik „Pieniądze za polisę”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/...
(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook