Reklama

BoE: Jak zarządzać ryzykiem klimatycznym
poniedziałek, 01 kwietnia 2019 08:54

Bank Anglii wkrótce sformułuje swoje oczekiwania pod adresem banków, ubezpieczycieli i firm inwestycyjnych dotyczące zarządzania ryzykami finansowymi będącymi następstwem zmian klimatycznych – zapowiedział gubernator Mark Carney.

Brytyjski bank centralny pod jego kierownictwem wypowiada się, naświetlając potencjalne skutki zmian klimatycznych dla sektora finansowego, np. konsekwencje coraz częstszych powodzi dla kredytów hipotecznych i ubezpieczeń albo nowych zasad emisji dla inwestycji w sektor paliw kopalnych. Od firm będzie się oczekiwać osadzenia pełnego zrozumienia ryzyk klimatycznych w ramach działań zarządczych, na poziomie zarządów firm – powiedział Carney na konferencji na temat zrównoważonych finansów, zorganizowanej przez Komisję Europejską w Brukseli. Podczas gdy zasady ochrony środowiska ustanawiają rządy, nadzory finansowe mają do odegrania kluczową rolę w doprowadzeniu do gładkiego przejścia inwestycji w zielone technologie i zachęcania firm do planowania w dłuższej perspektywie czasowej niż dotychczas. Bank Anglii w swoich kompetencjach nadzoru zaleca, aby banki, ubezpieczyciele i podmioty zarządzające aktywami regularnie testowały swoją strategiczną odporność na ryzyka związane za zmianą klimatu. Firmy z sektora finansowego miałyby powoływać osoby z kierownictwa osobiście odpowiedzialne za zarządzanie ryzykami środowiskowymi.

We wrześniu bank centralny stwierdził, że niewielka część brytyjskich banków prawidłowo planuje łagodzenie ryzyka zmiany klimatu, co skłoniło banki do działania. Carney powiedział, że wydaje się zachodzić „dysonans poznawczy” między dokonywaną przez ubezpieczycieli staranną oceną ryzyk, jakie zmiana klimatu niesie dla zobowiązań przez nich ubezpieczanych, a dużo bardziej powierzchownym podejściem do aktywów, w które inwestują. Niektóre banki już uwzględniają w ocenie ryzyka kredytowego inwestycje węglowe przedsiębiorstw, diesle konsumentów i niespełnianie standardów energooszczędności przez budynki na wynajem.  
(AC, źródło: Reuters)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook