Reklama

SPBUiR: Rada Europy zaleca, jak przetwarzać dane o stanie zdrowia
wtorek, 14 maja 2019 08:53

27 marca Rada Europy wydała skierowany do 47 państw członkowskich zestaw wytycznych mających na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych związanych ze stanem zdrowia z prawami człowieka, w szczególności z prawem do prywatności i ochroną danych – poinformowało Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR).

Wśród najważniejszych wytycznych RE Stowarzyszenie wymieniło to, według którego każdy podmiot administrujący, jak i przetwarzający dane może przetwarzać dane o stanie zdrowia, jeśli jest to zgodne z regułami wskazanymi przez prawo oraz konieczne do zarządzania roszczeniami o świadczenia społeczne i świadczenia zdrowotne oraz usługi, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych przez prawo lub uznania, wykonania lub obrony roszczenia prawnego. RE zaleciła również, aby administrator używał odpowiednich środków koniecznych do zapewnienia ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, bezprawnym wykorzystaniem, zmianą, usunięciem oraz możliwością dostępu przez osoby nieuprawnione. Inne zalecenie Rady mówi o tym, że dane dotyczące zdrowia mogą być przetwarzane jedynie wtedy, gdy osoba, której dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto powinna zostać ona poinformowana o przysługującym jej prawie do wycofania zgody. Co więcej, nie ma ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego przed jej wycofaniem.

Więcej:
https://polbrokers.pl/...
(AM, źródło: SPBUiR)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook