feed-image -

Prawo


RODO – Jak z tym żyć?
czwartek, 07 czerwca 2018 08:10

14 czerwca w Warszawie odbędzie się bezpłatne spotkanie zatytułowane „RODO – Jak z tym żyć?”. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Add a comment

Więcej…
 
Senatorowie za regulacją branży odszkodowawczej
środa, 06 czerwca 2018 09:00

5 czerwca odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, podczas którego senatorowie zdecydowali o podjęciu inicjatywy ustawodawczej w sprawie uregulowania branży odszkodowawczej.

- Projekt jest próbą uregulowania relacji pomiędzy konsumentem/klientem kancelarii odszkodowawczej a kancelarią odszkodowawczą. Na obecnym etapie prac zakładamy, że zakres szkód, które mogłyby być uregulowane przez ustawę dotyczyłby tylko czynów niedozwolonych – mówił Michał Gil z Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu (BLKS), przedstawiający projekt przygotowany przez Biuro. Nie wykluczył jednak, że w toku dalszych prac ten zakres mógłby ulec rozszerzeniu, w szczególności na szkody wynikające z umowy.

Add a comment
Więcej…
 
FPP: Czy branża ubezpieczeniowa będzie objęta split payment?
środa, 06 czerwca 2018 08:55

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwróciła się do minister finansów z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących split payment w branży ubezpieczeniowej. Od 1 lipca podatnicy będą mogli rozliczać podatek VAT w mechanizmie podzielonej płatności. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy podzielona płatność obejmie również firmy ubezpieczeniowe. Dlatego też Federacja zwróciła się do MF o wyjaśnienie powstałych wątpliwości.

Add a comment

Więcej…
 
Od jesieni bez dowodu zawarcia OC
wtorek, 05 czerwca 2018 08:56

Ministerstwo Cyfryzacji (MC) poinformowało, że obecnie nie została wyznaczona żadna konkretna data likwidacji obowiązku posiadania przy sobie i okazywania uprawnionym organom dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Resort ma nadzieję, że wspomniany przymus zniknie jesienią tego roku.

Add a comment

Więcej…
 
TSUE: Sprzedaż „uefek” podlega przepisom o pośrednictwie ubezpieczeniowym
poniedziałek, 04 czerwca 2018 09:04

Odpowiadając na pytania prejudycjalne szwedzkiego Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął, że pośrednicy oferujący ubezpieczenia z UFK podlegają przepisom Dyrektywy 2002/92/WE w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego, a nie Dyrektywie 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych.

W wyroku z 31 maja TSUE orzekł, że „Artykuł 2 pkt 3 dyrektywy 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „pośrednictwa ubezpieczeniowego” obejmuje przeprowadzenie prac przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia, nawet wobec braku zamiaru odnośnego pośrednika ubezpieczeniowego zawarcia rzeczywistej umowy ubezpieczenia. Doradztwo finansowe dotyczące inwestowania kapitału udzielone w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczącego zawarcia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wchodzi w zakres stosowania dyrektywy 2002/92, a nie w zakres stosowania dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającej dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 93/22/EWG”.

Add a comment
Więcej…
 
Szpitale płacą coraz więcej za błędy medyczne
poniedziałek, 04 czerwca 2018 08:44

W ubiegłym roku sądy przyznały 13,5 mln zł odszkodowań i świadczeń za błędy medyczne – informujje „Rzeczpospolita”.

Add a comment

Więcej…
 
TSUE rozstrzygnie o charakterze sprzedaży polis z UFK
środa, 30 maja 2018 08:25

31 maja Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnie, czy sprzedaż polisy z elementami inwestycyjnymi jest pośrednictwem ubezpieczeniowym, czy doradztwem inwestycyjnym – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Add a comment
Więcej…
 
Prawo: Nowela turystyczna może zwiększyć zainteresowanie gwarancjami
wtorek, 29 maja 2018 08:32

Wchodząca w życie z dniem 1 lipca znowelizowana ustawa o imprezach turystycznych przewiduje m.in. zmianę definicji działalności wykonywanej przez agentów turystycznych, czego efektem może być wzrost zainteresowania produktami ochronnymi – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Add a comment

Więcej…
 
Sumy gwarancyjne w obowiązkowych OC pójdą w górę
poniedziałek, 28 maja 2018 08:55

25 maja Ministerstwo Finansów skierowało do publicznych konsultacji projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nowela przewiduje m.in. podniesienie sum gwarancyjnych w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W uzasadnieniu do noweli przypomniano, że konieczność nowelizacji w/w ustawy wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności (dyrektywa 2009/103/WE), w zakresie dostosowania, zgodnie ze stopą inflacji cen konsumpcyjnych, minimalnych sum gwarancyjnych w OC ppm. za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (z uwagi na objęcie tym ubezpieczeniem szkód wyrządzonych ruchem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa).

Add a comment

Więcej…
 
Telefony do potencjalnych klientów zwolnione z VAT
poniedziałek, 28 maja 2018 08:47

23 maja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, iż firma dzwoniąca do ludzi i namawiająca ich na spotkania z ubezpieczycielem świadczy usługę zwolnioną z VAT – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 204

Prudential: Sławomir Bełz dyrektorem sprzedaży agencyjnej

Sławomir Bełz został dyrektorem sprzedaży agencyjnej Prudential w Polsce. Swoje obowiązki pełni od 11 czerwca. Robert Zagata, dotychczasowy...


czytaj dalej

Friss: Krzysztof Jabłoński pokieruje rozwojem biznesu w regionie CEE

Z początkiem maja Krzysztof Jabłoński dołączył do zespołu Friss – globalnego dostawcy rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania do...


czytaj dalej

Mundial w Rosji: Terroryzm i chuligaństwo odczuwalne w cenach polis

Ryzyko ataków terrorystycznych i szkód spowodowanych wybrykami chuligańskimi wywindowało w górę składki dla firm i zawodników za ubezpieczenie...


czytaj dalej

Aon Inpoint: Kto płaci najwięcej składek

Z cyklu raportów o globalnym rynku komercyjnych ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych, opracowanych przez zespół analityczny Aon Inpoint, wynika,...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Rentowność w „komunikacji” nadal rośnie

Opublikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) raport podsumowujący wyniki finansowe rynku ubezpieczeń w pierwszym kwartale tego roku...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: PZU uruchomił serwis dla agentów

PZU uruchomił agentpzu.pl – pierwszą na rynku platformę internetową skierowaną do obecnych i przyszłych agentów ubezpieczeniowych. Można na niej...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook