feed-image -

Prawo


Prawo: Za brak bezpieczeństwa i ostrzeżeń przed nim trzeba płacić
środa, 15 lutego 2017 09:03

Sąd orzekł odpowiedzialność gminy za wypadek kobiety zaistniały na lodowisku wskutek nierówno zamocowanych gumowych mat antypoślizgowych – informuje „Rzeczpospolita”.

Add a comment

Więcej…
 
UOKiK: 6 istotnych poglądów w sprawach polis z UFK AXA Życie
wtorek, 14 lutego 2017 09:52

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przedstawił sześć istotnych poglądów w sprawach przeciwko AXA. Dotyczą one postanowień umów polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

Istotne poglądy dotyczą postępowań, które toczą się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli odnośnie warunków w umowach następujących „uefek”: Plan inwestycyjny Select, Plan inwestycyjny Select Prestiż ,Plan inwestycyjny Multi Prestiż 5-15. W sprawach tych klienci domagają się uznania postanowień określających tzw. wskaźniki wartości wykupu za abuzywne i w konsekwencji zwrotu zatrzymanej przez AXA Życie części kwoty z rachunku.

Add a comment

Więcej…
 
UOKiK: Kolejne istotne poglądy ws. ubezpieczenia wkładu własnego
poniedziałek, 13 lutego 2017 09:52

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przedstawił cztery kolejne istotne poglądy. Dotyczą one sporów między konsumentami a Millennium o postanowienia umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego. W postępowaniach przed warszawskimi sądami konsumenci domagają się od banku zwrotu opłat pobranych w oparciu o niedozwolone postanowienia dotyczące m.in. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Add a comment

Więcej…
 
Zadośćuczynienie także za naruszenie więzi rodzinnych
poniedziałek, 13 lutego 2017 09:48

10 lutego Sąd Najwyższy uznał, że bliscy ofiary wypadku drogowego mają prawo do zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnych, jeśli poważne obrażenia ofiary ograniczają kontakt z nią. Ten precedensowy wyrok (sygn. akt V CSK 291/16) zapewnia rodzinom poszkodowanych większe uprawnienia, co w konsekwencji może mieć wpływ na wzrost składek w OC, z których ubezpieczyciel sprawcy ma wypłacać zadośćuczynienie – informują media.

Add a comment

Więcej…
 
RPO interweniuje u prezesa KUKE
czwartek, 09 lutego 2017 09:51

Do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) zwrócili się ze skargą przedstawiciele Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, którym Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) odmówiła udostępnienia listy firm objętych w 2014 r. gwarantowanymi przez Skarb Państwa ubezpieczeniami eksportowymi oraz listy zawierającej wartość ubezpieczonych produktów bądź usług i informację na temat tych produktów i usług. Firma powołała się na tajemnicę ubezpieczeniową, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Rzecznik powziął wątpliwości co do możliwości odmawiania udostępnienia informacji publicznej przez KUKE na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 19 ust. 1 pierwszej z ustaw.

Add a comment

Więcej…
 
Ubezpieczeniowy wątek sprawy Amber Gold
czwartek, 09 lutego 2017 09:50

Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) Paweł Sawicki we wtorek 7 lutego zeznał przed komisją śledczą ds. Amber Gold, że KNF powinna była nałożyć karę na ubezpieczyciela współpracującego z firmą.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: KNF będzie mogła zakazać sprzedaży polis inwestycyjnych
środa, 08 lutego 2017 09:58

Na stronie internetowej Rządowego centrum legislacji opublikowano przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Akt wprowadza nowe regulacje dotyczące m.in. ubezpieczeń inwestycyjnych.

Add a comment

Więcej…
 
ORA: „Nie” dla części propozycji ograniczenia wzrostów cen OC
wtorek, 07 lutego 2017 09:49

2 lutego Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (ORA) i działająca przy niej Sekcja Prawa Odszkodowawczego (SPO) przyjęły wspólne stanowisko w sprawie proponowanych zmian prawa odszkodowawczego wymienionych w raporcie Warsaw Enterprise Institute (WEI) zgłoszonych w związku ze znaczącymi podwyżkami składek w komunikacyjnych polisach OC. ORA i SPO poparły sprzeciw Rzecznika Finansowego wobec niektórych propozycji wymienionych w raporcie WEI.

Adwokaci przyłączyły się do „weta” Rzecznika wobec postulatu wprowadzenia ustawowej definicji „najbliższego członka rodziny”.  Sygnatariusze zwrócili uwagę, że w polskim prawie nie istnieje jednolita ustawowa definicja rodziny, a w różnych aktach prawnych jest ona definiowana odmiennie w zależności od celu, którym służy dany akt prawny. „Ograniczenie wyłącznie odpowiedzialności ubezpieczyciela stałoby w sprzeczności z przepisami prawa cywilnego oraz międzynarodowego” – głosi stanowisko. ORA i SPO popierają także sprzeciw wobec postulatu wyłączenia możliwości dochodzenia roszczeń historycznych, gdyż ich zdaniem „taka zmiana stanowiłaby pogwałcenie reguł prawa odszkodowawczego w zakresie przedawnienia roszczeń cywilnych”.

Add a comment

Więcej…
 
Projekt nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń – reklamacje
wtorek, 07 lutego 2017 09:47

Projekt ustawy o dystrybucji ( w art. 94) wprowadza zmianę w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, nadając pośrednikom ubezpieczeniowym i agentom oferującym ubezpieczenia uzupełniające statusu podmiotu rynku finansowego. Zmiana ta oznacza, że pośredników (w szczególności multiagentów) będą dotyczyć wszystkie regulacje ww. ustawy związane ze rozpatrywaniem reklamacji klientów oraz nadzorem Rzecznika Finansowego w tym zakresie – podsumowuje Ewa Jezierewska, dyrektor Biura Prawnego Ergo Hestii.

Add a comment

Więcej…
 
UOKiK: Kolejny istotny pogląd w sprawie ubezpieczenia niskiego wkładu
poniedziałek, 06 lutego 2017 09:42

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał kolejny istotny pogląd w sprawie przeciwko mBankowi. Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie (sygn. akt: I C 489/16) dotyczy umowy kredytu hipotecznego mPlan, waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego. Kredytobiorca domaga się zwrotu nadpłaty w spłacie rat kredytu oraz równowartości składek za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Powołuje się przy tym na to, że w umowie kredytu znalazły się niedozwolone postanowienia.

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 166

Link4: Agnieszka Balcerska nową dyrektor HR

Od 20 lutego nową dyrektor Pionu HR w Link4 jest Agnieszka Balcerska. Przed dołączeniem do ubezpieczyciela pełniła funkcję szefa HR dla Europy...


czytaj dalej

D.A.S.: Danuta Źrałek nowym członkiem zarządu

16 lutego nastąpiły zmiany w zarządzie D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej. Rada nadzorcza spółki przyjęła rezygnację Arkadiusza Gila...


czytaj dalej

KPMG: Rozkwit inwestycji w insurtech

Należy się spodziewać, że zainteresowanie inwestorów branżą insurtech po mocnym wzroście w 2016 r. pozostanie silne we wszystkich regionach świata...


czytaj dalej

Adriatic Slovenica: Automatyzacja całego procesu sprzedaży polis

Adriatic Slovenica, drugi pod względem wielkości ubezpieczyciel życiowy w regionie Adriatyku z 15-proc. udziałem w rynku, ogłosił, że wkrótce...


czytaj dalej

Novis Poisťovňa stawia na innowacyjność

23 lutego na mocy prawa unijnego, rozpoczęło oficjalnie swoją działalność w Polsce Novis Poisťovňa a.s. – słowackie towarzystwo ubezpieczeń na...


czytaj dalej

Zbliża się I Forum Kobiet Ubezpieczeń i Reasekuracji

5 kwietnia w Warszawie odbędzie się I Forum Kobiet Ubezpieczeń i Reasekuracji. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy