feed-image -

Reklama

Rynek Ubezpieczeń


Commercial Union TUO: trzy ubezpieczenia dla wymagających klientów
poniedziałek, 11 czerwca 2007 11:49
Trzy spośród ubezpieczeń oferowanych przez Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA mają za zadanie zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających klientów – ubezpieczenie mieszkań i domów Locum Rezydencja, ubezpieczenie NNW Rozsądny Partner Prestiż oraz roczne ubezpieczenie podróżne Partner w podróży.


Add a comment
Więcej…
 
Rzecznik Ubezpieczonych: sąd polubowny dobrym miejscem do rozstrzygania sporów
poniedziałek, 11 czerwca 2007 10:31
{mosimage}Jeśli interwencja rzecznika ubezpieczonych nie przyniesie rozstrzygnięcia sporu, może on zaproponować stronom oddanie sprawy do sądu polubownego działającego przy tej instytucji. Przyjęcie takiej procedury wymaga zgody zarówno klienta, jak i firmy ubezpieczeniowej. Towarzystwa wychodząc z założenia, że i tak unikną postępowania przed sądem powszechnym, bo klient zniechęci się do tej drogi z powodu kosztów i braku szans na szybkie zakończenie postępowania rzadko wyrażają zgodę.


Zdaniem Krystyny Krawczyk z Biura Rzecznika Ubezpieczonych część spraw powinna być kontynuowana przed sądem polubownym a szczególnie wszelkie spory dotyczące niekorzystnej dla klienta interpretacji przepisów, o pomijanie np. opinii niezależnego rzeczoznawcy. Jak tłumaczy Krystyna Krawczyk, w takiej sytuacji urząd RU wskazuje, że spór może być rozstrzygnięty bądź przez sąd polubowny przy rzeczniku ubezpieczonych, bądź przez sąd powszechny. W procesie przed sądem powszechnym przydatna jest dokumentacja z postępowania prowadzonego przez rzecznika. Bardzo często zawiera ona argumenty prawne, choćby przykłady orzecznictwa w podobnych sprawach potwierdzające słuszność roszczeń poszkodowanego. Jeśli zdaniem rzecznika racja leży po stronie towarzystwa, klient jest ostrzegany przez RU, że w przypadku wstąpienia na drogę sądową może przegrać.


Add a comment
Więcej…
 
Ergo Hestia: zakończenie akcji promocyjnej z pokazami napraw szyb samochodowych
piątek, 08 czerwca 2007 14:52
Od połowy kwietnia do końca maja, co tydzień, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia organizowało, wspólnie z firmą Autoglass Jaan, weekendowe pokazy naprawy szyb samochodowych. Odbywały się one w tych centrach handlowych, w których Ergo Hestia posiada swoje stoiska sprzedaży ubezpieczeń.

Add a comment
Więcej…
 
CSAiR: Małe Forum Ubezpieczeniowe
piątek, 08 czerwca 2007 14:51
4. czerwca br. Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CSAiR) przy Wydziale Zarządzania UW zorganizowało Małe Forum Ubezpieczeniowe. Spotkanie to było poświęcone współpracy horyzontalnej ubezpieczycieli oraz omówieniu założeń projektu nowego rozporządzania RM w sprawie wyłączeń ubezpieczycieli spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

Add a comment
Więcej…
 
DIFI: zawarcie joint venture z R&SA dzięki sukcesom Link4
piątek, 08 czerwca 2007 11:55
{mosimage}6 czerwca br.  Direct Insurance Financial Investments Ltd (DIFI), współwłaściciel Link4 TU SA, podpisało umowę joint venture z brytyjską grupą ubezpieczeniową - Royal & SunAlliance Insurance Group Plc (R&SA). Zgodnie z zawartą umową Global Direct Insurance Investments B.V. (GDII), spółka zarządzająca międzynarodowymi projektami ubezpieczeniowymi swojego właściciela - DIFI, sprzedała 50% udziałów brytyjskiej grupie ubezpieczeniowej R&SA za łączną sumę 170 mln USD, odpowiadającą przedtransakcyjnej wartości spółki.

R&SA zainwestuje 120 mln USD, w momencie finalizacji umowy i dalsze 50 mln USD w ciągu następnych trzech lat. Joint venture DIFI i R&SA będzie prowadziło wspólne działania biznesowe na polu ubezpieczeń direct w Europie Środkowo-Wschodniej i w krajach WNP.

Add a comment
Więcej…
 
Rzecznik Ubezpieczonych: potrzeba udogodnień dla klientów systemu direct
czwartek, 07 czerwca 2007 11:29
{mosimage}Rzecznik Ubezpieczonych chce takiej zmiany przepisów, aby dokumenty umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, zawartej w systemie direct, nie były kwestionowane przez policję. Rzecznik zwrócił uwagę, że klienci ubezpieczycieli direct mają problem z honorowaniem ( głównie przez policję ) dokumentów umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Na dokumencie nie ma bowiem pieczątek i oryginalnych podpisów. Takich zaś poświadczeń domaga się policja, powołując się na interpretację resortu finansów - podkreśla rzecznik.

Jak poinformował PAP mec. Aleksander Daszewski z biura rzecznika, w związku z tą sprawą RU przekazał swoje uwagi i propozycje do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwa Finansów . W opinii dla KNF napisano „Stawianie ubezpieczającym wymogu uzyskiwania odpowiednich podpisów i pieczątek na dokumentach ubezpieczenia przeczy celowi, dla którego system ten został stworzony".

Add a comment
Więcej…
 
Grupa Concordia: podpisanie umowy o współpracy Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A.
środa, 06 czerwca 2007 15:39
Grupa Concordia podpisała umowę o współpracy Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. To już kolejna w tym roku, po SGB, umowa podpisana przez Grupę Concordia ze zrzeszeniem banków spółdzielczych. Porozumienie dotyczy ubezpieczenia kredytów hipotecznych w tym mieszkaniowych, konsolidacyjnych i pożyczek hipotecznych zabezpieczonych hipoteką.

Add a comment
Więcej…
 
PZU: co z dywidendą za 2006?
środa, 06 czerwca 2007 10:29
{mosimage}Walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU zbierze się już za niecałe cztery tygodnie ( 30 czerwca ). Ma ono zdecydować m.in. o tym, co się stanie z rekordowym zyskiem spółki wypracowanym w 2006 roku. Tomasz Brzeziński, nowy rzecznik prasowy PZU, przypomina, że uchwała zarządu w sprawie wypłaty od 25 do 50 proc. zysku na dywidendę wciąż zachowuje moc obowiązującą.

Takie zobowiązanie został zapisane w strategii do 2010 roku, przygotowanej jeszcze przez poprzedniego prezesa największej firmy ubezpieczeniowej w Polsce, Cezarego Stypułkowskiego. Na dzień dzisiejszy wspomniana uchwała nie została anulowana, nie dokonano również zmian  strategii, zatem od strony formalnej nie ma przeszkód do wypłaty dywidendy. Jednakże obecne władze PZU patrzą na decyzję o ewentualnej wypłacie dywidendy z innego punktu widzenia. Tomasz Brzeziński mówi, że decyzja o wypłacie dywidendy i jej wysokości jest decyzją strategiczną i właścicielską, więc zarząd PZU pozostawia ją do uznania radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu.

Add a comment
Więcej…
 
Grupa Concordia: ubezpieczenie ochrony prawnej
środa, 06 czerwca 2007 10:26
Większości Polaków, pomimo istnienia gwarancji konstytucyjnych, nie stać na wynajęcie prawnika. Czy rozwiązaniem tej sytuacji, może stać się proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości reforma stawek adwokackich i radcowskich oraz upowszechnienie się ubezpieczeń ochrony prawnej?

Add a comment
Więcej…
 
Ubezpieczeniaonline.pl: oferta ubezpieczeń ochrony prawnej
środa, 06 czerwca 2007 10:25
Portal Ubezpieczeniaonline.pl we współpracy z D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. oferuje sprzedaż ubezpieczeń ochrony prawnej kierowcy, pojazdu i rodziny. Ten rodzaj ubezpieczenia pokrywa przede wszystkim koszty pomocy prawnej, jakie musiałby ponieść ubezpieczony w celu m.in ochrony jego interesów, zawiązanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu, zarówno w roli kierowcy, jak i pasażera. Przykładem może być sytuacja, gdy sprawa dotyczy odebrania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego. D.A.S. oferuje również szerszą ochronę – poza ochroną prawną pojazdu, bądź kierowcy – ochronę prawną interesów ubezpieczonego, wynikających ze stosunku pracy, posiadaną nieruchomością, nieszczęśliwym wypadkiem, czy w życiu prywatnym.

Add a comment
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 następna > ostatnia >>

Strona 1347 z 1361

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

VIG: Wyniki lepsze od zakładanych

Według Vienna Insurance Group (VIG), wstępne wyniki za rok finansowy 2018 wskazują, że był to pomyślny okres dla grupy.

Elisabeth Stadler, CEO...


czytaj dalej

Talanx: Zmiana pokoleniowa w zarządzie

Niemiecki ubezpieczyciel i reasekurator Talanx dokonał zmiany pokoleniowej w zarządach swoich spółek.

Christian Hinsch, członek zarządu...


czytaj dalej

Agencie, porozmawiaj z klientem o pogodzie

Rozmowa z Rafałem Mańkowskim, analitykiem-ekspertem w Dziale Monitoringu Warunków Prowadzenia Działalności Ubezpieczeniowej w Polskiej Izbie...


czytaj dalej

UNIQA: Zyskowny rok

2018 był udanym rokiem dla UNIQA w Polsce. Grupa uzyskała wysoki wynik finansowy, a jej spółka majątkowa ponad sześciokrotnie poprawiła swój wynik...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook