feed-image -

Personalia


Jarosław Biernacki prezesem KUKE
wtorek, 20 maja 2003 14:24
Jarosław Biernacki jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1984–90 pracował w Instytucie Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości, następnie w latach 1990–96 w Ministerstwie Finansów, pełniąc m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych. W 1996 r. objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej SA, a od 1998 r. jako wiceprezes brał udział w organizacji Funduszu Emerytalnego Kredyt Banku PBI SA. Dodatkowo w latach 1991–96 był członkiem Komisji Papierów Wartościowych z ramienia Ministra Finansów. Od lipca 1999 r. był Prezesem PBK Asset Management SA oraz PBK Atut Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. Jednocześnie od lipca 2000 do czerwca 2001 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego PBK SA. W marcu 2003 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Spółka Akcyjna.

Add a comment
 
Prezes zostaje?
wtorek, 13 maja 2003 19:34
Minister Skarbu Piotr Czyżewski poinformował podczas konferencji prasowej, że wciąż planuje zmiany w zarządzie PZU. – Ja poglądów nie zmieniam. Moje wątpliwości w dalszym ciągu istnieją i one zaowocują zmianami w zarządzie – oznajmił dziennikarzom.

Spodziewano się, że minister, który od jakiegoś czasu nie ukrywał tych zamiarów, odwoła prezesa Zdzisława Montkiewicza w czasie walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbyło się w ostatni poniedziałek kwietnia. Ku powszechnemu zaskoczeniu tak się jednak nie stało i walne zgromadzenie akcjonariuszy udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu.

Prawdopodobną przyczyną takiego biegu spraw może być brak podjęcia decyzji o następcy Montkiewicza. Najsilniejsze wydają się kandydatury byłego prezesa Banku Handlowego Cezarego Stypułkowskiego, wywodzącego się również z tego banku obecnego wiceministra infrastruktury Sergiusza Najara oraz szefa rady nadzorczej PZU Andrzeja Wieczorkiewicza.

Add a comment
 
Teresa Grabowska wiceprezesem
wtorek, 06 maja 2003 18:07
Przypomnijmy, że Teresa Grabowska od 1 lutego br. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu do Spraw Ekonomiczno-Finansowych UNIVERSUM TUnŻ SA.

W jej gestii znajdują się m.in.: nadzór nad zagadnieniami aktuarialnymi, rachunkowości, podatków i sprawozdawczości finansowej, budowa i stała kontrola bezpiecznego i rentownego portfela lokat Spółki, tworzenie strategii firmy oraz planów finansowych o zróżnicowanym horyzoncie czasowym, analizy makro- i mikroekonomiczne oraz budżetowanie jednostek organizacyjnych w Spółce. Pani Prezes odpowiedziała na naszą akcję „Zbieramy pamiątki do Muzeum Ubezpieczeń w Krakowie” i ofiarowała oryginalną przedwojenną polisę PZUW, o czym opowiemy w nr. 20 „Gazety Ubezpieczeniowej” (na rynku 13 maja br.).

Add a comment
 
Grzegorz M. Dworak prezesem
wtorek, 06 maja 2003 18:06
Z dniem 24 kwietnia br. Grzegorz Maciej Dworak został powołany przez Radę Nadzorczą UNIVERSUM TUnŻ SA na stanowisko prezesa Zarządu.

Add a comment
Więcej…
 
Kto jest kim w DSA
wtorek, 22 kwietnia 2003 14:32
Andrzej Dadełło – przewodniczący Rady Nadzorczej, założyciel DSA, główny akcjonariusz. Ur. w 1969 r. Jest absolwentem Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1995 r.) oraz Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1996 r.). Posiada licencję maklera papierów wartościowych (1995 r.). W 1995 r. był zatrudniony w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Zachodniego SA, a w latach 1996–99 pracował na stanowisku specjalisty – kierownika Biura Prywatyzacji i Konsolidacji Banku Zachodniego SA. W latach 1999–2000 był Wiceprezesem Zarządu Howell SA. W latach 2000–2001 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Howell SA. Był oraz jest obecnie członkiem Rad Nadzorczych, m.in. w takich spółkach, jak: MCI Management SA, JTT Computer SA, CCS SA, S4E SA, Expertia sp. z o.o, Process 4e SA, Howell Stal sp. z o.o.

Elżbieta Panek – Członek Rady Nadzorczej. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Marketingu w Wyższej Szkole Handlowej. W latach 1995–97 Dyrektor ds. Handlowych w Agencji Reklamowej Arcus Studio. Następnie pracowała w PZU Życie SA, spółce brokerskiej Canada Brokers Sp. z o.o. jako General Manager. W latach 1999–2002 w PTE Skarbiec – Emerytura SA, gdzie zarządzała marketingiem, sekcjami Public Realations, Badań Marketingowych i Organizacji, Komunikacji z Klientami oraz Wydawnictw i Reklamy. Od listopada 2002 r. pełni funkcję konsultanta redaktor naczelnej „Gazety Ubezpieczeniowej”.

Andrzej Robert Makowski – Dyrektor Regionalny i Dyrektor ds. Organizacyjnych. Ur. w 1973 r. Zajmuje się zarządzaniem grupą sprzedawców oraz sprzedażą funduszu emerytalnego, organizacją pracy, nadzorem i kontrolą nad sprzedażą funduszu emerytalnego. W latach 2000–2001 pracował w HOWELL SA jako asystent prezesa zarządu oraz w dziale windykacji, w latach 1999–2000 był Managerem ds. IT w DSA SA, zajmował się prowadzeniem szkoleń z zakresu obsługi Internetu oraz produktów internetowych, zarządzaniem grupą konsultantów ds. IT, sprzedażą produktów internetowych, współorganizowaniem imprez integracyjnych oraz Kongresów Firmy.

Add a comment
 
J. Biernacki nowym prezesem
wtorek, 08 kwietnia 2003 19:49
Jarosław Biernacki został prezesem zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Zastąpił on na tym stanowisku Janusza Rychlaka, który pełnił swoją funkcję niewiele ponad rok. Nowy prezes KUKE wcześniej był m.in. prezesem PBK Asset Management i TFI PBK Atut oraz wiceprezesem BGŻ.

Add a comment
Więcej…
 
Aleksander Kwiatkowski nowym szefem działu
wtorek, 01 kwietnia 2003 18:27
Aleksander Kwiatkowski objął stanowisko szefa działu IBM Business Consulting Services w Polsce. Dodatkowo będzie odpowiadał za sektor Distribution (w którego skład wchodzą: sektor dóbr szybko zbywalnych, dużych sieci detalicznych, farmaceutyczny i transport) w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE).

Add a comment
Więcej…
 
Urszula Gąsior nowym wiceprezesem
wtorek, 01 kwietnia 2003 18:27
Urszula Gąsior została powołana na stanowisko wiceprezesa Commercial Union Polska – Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA. Dotychczas, od 2001 r., była członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Towarzystwa. Nowa wiceprezes odpowiada za pion finansowy firmy.

Add a comment
Więcej…
 
Nowi członkowie Prezydium i Komisji
wtorek, 18 marca 2003 14:43
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych 28 lutego br. udzieliło absolutorium dotychczasowemu Prezydium Izby oraz Komisji Rewizyjnej.

Add a comment
Więcej…
 
Robert Szymański w zarządzie
wtorek, 18 marca 2003 14:42
Robert Szymański, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, objął stanowisko członka zarządu Credit Suisse Life&Pensions Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

Add a comment
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 następna > ostatnia >>

Strona 127 z 136

AXA: Artur Maliszewski zatwierdzony na stanowisku prezesa

21 listopada na trzysta siedemdziesiątym piątym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Artura...


czytaj dalej

InterRisk: Piotr Karda opuszcza zarząd spółki

W wyniku obustronnego porozumienia w grudniu Piotr Karda przestanie pełnić funkcję członka zarządu InterRisk. Od  16 listopada do czasu...


czytaj dalej

EIOPA: Bardziej ryzykowne inwestycje ubezpieczycieli

Firmy ubezpieczeniowe, poszukując wyższych dochodów z inwestycji, zwiększyły swoje zaangażowanie w obligacje o niższych ratingach kredytowych i w...


czytaj dalej

Euler Hermes: Turcja – silny wzrost gospodarczy w 2017 r.

Analitycy Euler Hermes oczekują, że tegoroczny wzrost PKB w Turcji podskoczy do 5,2% dzięki wysokim wydatkom publicznym i inwestycjom oraz odbiciu...
czytaj dalej

Rzecznik Finansowy: Standaryzacja zadośćuczynień tylko w oparciu o wyroki sądów

Zdaniem Rzecznika Finansowego przyjęcie przeciętnych wartości zadośćuczynień po śmierci osoby bliskiej np. w wypadku samochodowym, opartych o...


czytaj dalej

PIU: Rola ubezpieczeń może być jeszcze bardziej znacząca

29 listopada w warszawskim Centrum Prasowym PAP odbędzie się spotkanie prasowe będące prezentacją wyników raportu o wpływie branży...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy