feed-image -

Fundusze emerytalne


Ustawa o wypłacie emerytur: krytyka naukowców
środa, 30 maja 2007 14:51
{mosimage}Poproszeni o konsultacje w sprawie projektu ustawy o emeryturach kapitałowych z zakładów ubezpieczeń autorstwa Ministerstwa Pracy naukowcy nie ukrywają rozczarowania. Ich zdaniem propozycja resortu pracy nie rozwiązuje i nie podejmuje wielu kluczowych kwestii.
Przypomnijmy: projekt ustawy przewiduje, że wypłatą emerytur zajmą się tzw. zakłady ubezpieczeń emerytalnych zarządzane przez towarzystwa ubezpieczeń na życie. Powstać ma również utworzony przez ZUS państwowy zakład. Każdy ZE będzie oferował do wyboru emeryturę: indywidualną, małżeńską oraz indywidualną z 5-letnim okresem gwarantowanym. Naukowcy zajmujący się reformą emerytalną stoją na stanowisku, że projekt jest niedopracowany lub zawiera chybione koncepcje w kluczowych sprawach.

Add a comment
Więcej…
 
OFE: majowy rekord w liczbie transferów między funduszami emerytalnymi
poniedziałek, 28 maja 2007 10:49
{mosimage}Z wyliczeń ZUS wynika, że w bieżącym miesiącu padł rekord transferów w historii działalności otwartych funduszy emerytalnych. Dotychczas sytuacja wyglądała w ten sposób, że po każdej z ostatnich sesji transferowych zmiany funduszu emerytalnego dokonywało ok. 80 tys. osób. Tymczasem w maju liczba transferów była o jedną trzecią wyższa niż w lutym i przekroczyła 105 tys.

Krzysztof Lutostański, prezes PTE Bankowy uważa, że tak wysoki poziom transferów może się utrzymać, chociaż zastrzega, że w tym momencie trudno byłoby mu wypowiadać się na temat przyczyn wzrostu. Lutostański jest przekonany, że jednym z czynników, który wpłynął na majowy rekord była aktywniejsza walka kilku funduszy o podebranie klientów konkurentom. Zwraca on również uwagę, że ciekawym jest, iż wzrost liczby transferów nastąpił w momencie, gdy różnice w wynikach inwestycyjnych poszczególnych funduszy emerytalnych zaczęły się wyrównywać. Prezes PTE Bankowy podkreśla, że klienci patrzą na pozycję w rankingu publikowanym przez nadzór, ale nie zwracają już uwagi na różnice w wysokości stóp zwrotu. Komisja Nadzoru Finansowego nie chciała ujawnić , które fundusze emerytalne wykazywały w ostatnim czasie taką aktywność w agresywnym pozyskiwaniu klientów od konkurencji.

Add a comment
Więcej…
 
PTE Skarbiec-Emerytura: nowy inwestor już za chwilę
poniedziałek, 28 maja 2007 10:45
Jak wynika z informacji, do których dotarła „Rzeczpospolita" w najbliższych dniach może zostać wyłoniony nowy inwestor dla funduszu emerytalnego Skarbiec-Emerytura. Doradzający BRE Bankowi  ( właścicielowi Skarbca ) bank inwestycyjny Rothschild prowadzi ostatnie negocjacje z zainteresowanymi jednocześnie podbijając cenę za przejęcie funduszu.

Add a comment
Więcej…
 
ZUS: przekazanie środków do OFE
czwartek, 24 maja 2007 12:33
Jak poinformowało biuro prasowe ZUS w dniu 24 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje w tym tygodniu na konta OFE 29,949 mln zł w obligacjach i 366,134 mln zł w gotówce.

Add a comment
Więcej…
 
Pekao OFE: zmniejszenie zaangażowania w Mispolu
czwartek, 24 maja 2007 09:50
Jak poinformowała spółka Mispol w komunikacie z 23 maja, Pekao OFE, zarządzany przez Pekao Pioneer PTE, zmniejszył zaangażowanie w Mispolu.

Add a comment
Więcej…
 
PTE: pół miliarda złotych dywidendy dla właścicieli
środa, 23 maja 2007 10:59
{mosimage}PTE, które rozpoczęły działalność w 1999 r. w pierwszym okresie ponosiły ogromne straty. Sytuacja zmieniła się w 2002 r., kiedy towarzystwa emerytalne zaczęły notować zyski. Według ocen Komisji Nadzoru Finansowego kondycja finansowa PTE jest coraz lepsza. Kapitały własne znacznie przekraczają wymogi ustawowe, koszty ulegają redukcji, przychody zwiększają się, a zyski rosną. Rok 2006 przyniósł pierwszy raz w historii dodatni wynik finansowy netto wszystkich towarzystw, który wyniósł w sumie około 600 mln zł. Wskaźnik rentowności mierzony ROE (zyski netto do kapitałów własnych) wyniósł średnio prawie 27 proc., a w przypadku dwóch największych towarzystw CU i ING NN przekroczył 40 proc. Po I kwartale tego roku zysk PTE wynosi już 167 mln zł.

W tej sytuacji nie jest zaskoczeniem, że z roku na rok rośnie wysokość dywidend wypłacanych właścicielom towarzystw emerytalnych. Jak wyliczyła „Rzeczpospolita”, w roku bieżącym do akcjonariuszy trafi 492 mln zł, czyli ponad 80 proc. łącznego zysku wszystkich podmiotów za 2006 r. Poszczególne towarzystwa poświęcają zazwyczaj na ten cel od 90 proc. do 100 proc. ubiegłorocznego zysku.

Add a comment
Więcej…
 
IGTE: "nie" dla zarządzania emeryturami z II filara przez ZUS
wtorek, 22 maja 2007 09:48
{mosimage}Jak wynika ze stanowiska Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE), ze względu na uprzywilejowaną ( według projektu ustawy ) pozycję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec innych podmiotów,  ZUS nie powinien zarządzać emeryturami z drugiego filara. Zastrzeżenia zgłoszone przez IGTE do przygotowanego przez ministerstwo pracy projektu ustawy o emeryturach kapitałowych z zakładów ubezpieczeń emerytalnych, czyli o wypłatach emerytur ze środków zgromadzonych w OFE wskazują na niezgodność nowych regulacji z konstytucją .

Przesłany do dalszych konsultacji projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że składka zgromadzona w OFE ma służyć zakupieniu emerytury kapitałowej w zakładach emerytalnych. Zakłady takie będą mogły być tworzone przez ubezpieczycieli na życie lub ZUS. Emerytury, wypłacane ubezpieczonym i ich małżonkom oraz osobom uprawnionym otrzymującym wypłaty gwarantowane, miałyby trafiać na ich rachunki łącznie z emeryturą z tzw. pierwszego filara, czyli z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Add a comment
Więcej…
 
OFE: wzrost liczby uczestników
poniedziałek, 21 maja 2007 14:29
Jak podały Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, liczba uczestników OFE wzrosła w kwietniu o 12,82 tys. osób, tj. o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, osiągając poziom 12,68 mln osób. W sumie od początku roku liczba uczestników otwartych funduszy emerytalnych wzrosła o 324,1 tys. osób, czyli o 2,6%.

Add a comment
Więcej…
 
ZUS: przerwa techniczna, nie będzie przekazania środków do OFE
czwartek, 17 maja 2007 11:37
Jak poinformowało biuro prasowe ZUS ze względu na przerwę techniczną Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie przekaże w czwartek 17 maja środków na konta otwartych funduszy emerytalnych (OFE).

Add a comment
Więcej…
 
Zmiana prawa: kontrowersje wokół projektu zmian ustawy emerytalnej
poniedziałek, 14 maja 2007 10:41
{mosimage}Znów pojawiły się kontrowersje wokół projektu ustawy określającej sposób wypłacania emerytur za pieniądze z OFE, autorstwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem ekspertów jest on zdecydowanie lepszy od pierwotnej propozycji zakładającej wypłatę świadczeń wyłącznie przez ZUS. Zgłaszają jednak zastrzeżenia m.in. co do zasad waloryzacji przyszłych emerytur czy też wymogów stawianych firmom mającym zająć się ich wypłatami.

Według założeń projektu reformy, za pieniądze gromadzone w OFE ubezpieczeni wykupią emeryturę w prywatnych zakładach ubezpieczeń emerytalnych (ZUE), stworzonych przez towarzystwa ubezpieczeń na życie albo w państwowym ZUE, zarządzanym przez ZUS. Towarzystwo chcące założyć ZUE będzie musiało spełnić wiele warunków, m.in. mieć siedzibę i licencję na działalność ubezpieczeniową wydaną w Polsce. Ocena wiarygodności towarzystwa, czyli rating, dokonana przez renomowaną agencję, powinna osiągnąć co najmniej poziom BBB (wg Standards&Poor's). ZUE będzie musiał spełnić obowiązek posiadania środków własnych w kwocie przynajmniej 50 mln euro.

Add a comment
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 następna > ostatnia >>

Strona 109 z 112

Votum: Agnieszka Czaplińska nowym wiceprezesem zarządu

9 lutego Elżbieta Kupiec złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu Votum, ze skutkiem na ten sam dzień. Przyczyny rezygnacji nie są znane. Rada...


czytaj dalej

Aegon TUnŻ: Andrzej Szufa członkiem zarządu ds. ryzyka

Akcjonariusz Aegon TUnŻ powołał Andrzeja Szufę do pełnienia funkcji członka zarządu spółki odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Andrzej Szufa...


czytaj dalej

Indonezja: Bank sprzedaje ubezpieczyciela

PT Bank Danamon, piąty największy pod względem wartości rynkowej bank kredytowy w Indonezji, rozważa sprzedaż udziałów w swojej ubezpieczeniowej...


czytaj dalej

Zurich: Cięcie kosztów przynosi efekty

Grupa Zurich Insurance przeszła przez rok rekordowy dla branży pod względem roszczeń z tytułu katastrof naturalnych, podnosząc dywidendę po raz...


czytaj dalej

KUKE: Rok rekordowej sprzedaży

2017 był rekordowym rokiem dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) pod względem przypisu składki. Spółka zebrała w sumie 192...


czytaj dalej

SBUiR: Spotkanie BIPAR w Madrycie

W dniach 1-2 lutego odbyło się okresowe spotkanie (midterm meeting) BIPAR w Madrycie. W obradach uczestniczyła radca prawny dr Katarzyna...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy